Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhet

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder specialiserad,
tvärprofessionell habilitering och rehabilitering till barn och
ungdomar med bestående funktionsnedsättningar, samt deras
familjer.

Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är varaktig och som:

 • antas påverka den fysiska, psykiska och sociala
  utvecklingen
 • kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser
  över tid
 • kräver att stödet förenar kunskap om barns och
  ungdomars utveckling med kunskap om
  funktionsnedsättningar och om dess påverkan på
  utveckling och livsvillkor
 • kräver att det vardagliga stödet kompletteras med
  fördjupad och specialiserad kunskap
 • har behov av växlande men långsiktigt stöd från flera
  verksamheter som behöver samverka

Habilitering ges i form av medicinska, psykologiska,
pedagogiska, sociala och tekniska insatser.

Det är främst barn och ungdomar med utvecklingsstörning,
autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, grav synskada,
rörelsehinder av olika slag eller en kombination av dessa som
är aktuella för vårdåtagande på Barn- och
ungdomshabiliteringen.

Via rubrikerna till vänster kan du få veta mer om den behandling och det stöd vi erbjuder samt vilka yrkesgrupper som arbetar hos oss.

Vi tar emot studenter med verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna deltar i det ordinarie arbetet med barn ungdomar och familjer. 

Organisation 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 februari 2019

Innehållsansvarig: Kenneth Karlsson

Publicerad av Annika Johansson

Återbud

Återbud, till alla besök inom Barnhabiliteringen, kan lämnas på telefon
019-602 28 00 eller via 1177 vårdguidens e-tjänster.