Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Våra yrkesgrupper

Arbetsterapeut
Dietist
Enhetschef
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Sekreterare
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Specialpedagog
Teckenspråkslärare


Arbetsterapeuten bedömer barnets aktivitets- och delaktighetsförmåga i vardagen: handfunktion, personlig vård, förflyttning/sittande och kognitiva funktioner t ex. tidsuppfattning.  Arbetsterapeuten  handleder när det gäller träning, nya strategier, anpassning av miljön samt är en viktig samarbetspartner inför bostadsanpassning. Provar ut och förskriver hjälpmedel inom område förflyttning/sittande, personlig vård  och kognition.

Handverksamhetens uppgift är bland annat att tillverka ortoser i samråd med handkirurg.

Dietisten har kunskaper om barn och ungdomars energi- och näringsbehov. Hon utarbetar kostförslag till dem med kostrelaterade problem. Dietisten förskriver vid behov kosttillägg, berikningsprodukter, sondnäringar och sondnäringspumpar mm.

Enhetschefen är ansvarig för de samlade habiliteringsinsatserna för barnet och familjen. Hit kan man vända sig med synpunkter och frågor om verksamheten.

Kuratorn fungerar som en guide i samhället och kan, utifrån behov,  finnas  med under barnets uppväxt. Kuratorn stödjer familjen bland annat i kontakter med myndigheter och organisationer, informerar om rättigheter och har stödsamtal. 

Logopeden är specialist på barns kommunikation. Logopeden arbetar med barnets tal och språk, med förspråklig träning och alternativa kommunikationssätt. Logopeden hjälper även till med ät- och drickproblematik, som kan hänföras till munnens rörelseförmåga (munmotorik). Provar ut och förskriver hjälpmedel inom område kommunikation och mat.

Läkaren är barnneurolog, arbetslagets medicinske expert och ansvarar för medicinsk utredning och behandling. Vid behov remitteras barn till kompletterande utredningar vid Universitetssjukhuset eller annan specialist i Sverige.

Psykologen ger psykologisk behandling, råd och stöd till barnet, föräldrar och syskon. Psykologen bedömer också barnets förmågor – var finns styrkorna, hur tänker barnet?

Sekreteraren ger service både till er och arbetslaget. Det är sekreteraren ni får tala med i första hand när ni ringer till oss. Sekreteraren sköter administrativa uppgifter, skickar kallelser och skriver in dokumentation kring barnet i datoriserad journal.

Sjukgymnasten har kunskap om barns och ungdomars rörelseutveckling, olika rörelsehinder och behandlingsmetoder. Sjukgymnasten samarbetar med ortopedkirurg och ortopedingenjör kring ortopediska problem. Sjukgymnasten provar ut och förskriver hjälpmedel inom område rörelse samt vissa medicintekniska och ortopedtekniska hjälpmedel.

Sjuksköterskan sköter vår läkarmottagning, tar prover och ger råd via telefon. Sjuksköterska har särskilt ansvar för barn med funktionsrubbningar i urinblåsa och tarm. Ingår i nutritionsteam för barn och ungdomar med näringsintagsproblem.

Specialpedagogen ger stöd till familjen i samspel och kommunikation med sitt barn. Lek och lärande står i centrum och är nyckeln i det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen förskriver vissa hjälpmedel inom kognition och kommunikation.

De specialpedagoger som arbetar med hörselskadade/döva barn och ungdomar ger huvudsakligen insatser kring den kommunikativa och språkliga utvecklingen och initierar teckenspråk i vissa familjer.

Teckenspråksläraren utbildar i svenskt teckenspråk eller Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) beroende på vilket behov ni har.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 januari 2019

Innehållsansvarig: Kenneth Karlsson

Publicerad av Elisabeth Andreen

Kontakt

Postadress
Halltorpsvägen 5-7
702 29 Örebro

Besöksadress
Halltorpsvägen 5-7

Telefon
019 - 602 28 00

Fax
019 - 602 28 10

e-post

Texttelefon
019 - 670 25 10