Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Texttelefonlista

Region Örebro län, huvudväxel, 019-670 25 00

Region Örebro län, ledningskansli

Handikappkonsulent, 019-670 25 77
Hälsovalsenhet, 019-670 25 27
LSS-handläggare, 019-670 25 77
Patientnämnd, 019-670 25 65
Tebladet, 019-670 25 77

Politiskt kansli
Alla partier, 019-670 25 79

Folkhögskolor
Fellingsbro folkhögskola, ledningskansli, 019-670 25 50
Fellingsbro folkhögskola, teckenspråksutb. 019-670 25 51
Kävesta folkhögskola, kansli, 019-670 25 53

Folktandvård

Allmänkliniker, 019-670 25 22
Centrum för specialisttandvård, 019-670 25 21
Jourklinik, 019-670 25 23
Kansli,  krav- och ledningsfrågor, 019-670 25 20

Habilitering och Hjälpmedel
Audiologisk klinik, hela länet, 019-670 25 04
Barn- ungdomshabilitering, 019-670 25 10
Centrum för hjälpmedel, 019-670 25 02
Familjerådgivning, 019-670 25 42
Ledningskansli, 019-670 25 15
Ortopedteknik, USÖ, 019-670 25 64
SPRIDA, 019-670 25 02
Syncentral, Lilla Karla, 019-670 25 03
Tolkcentral, tolkbeställning, kundtjänst, 019-670 25 01
Vuxenhabilitering, 019-670 25 09

Karlskoga lasarett, Närsjukvårdsområde Väst

Ak-mottagning/ kemlab, 019-670 25 83
Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Arbetsterapi och sjukgymnastik, 019-670 25 87
Barn- och ungdomsmed. mottagning, 019-670 25 81
Endoskopimottagning, 019-670 25 84
Fysiologisk mottagning, 019-670 25 87
Hud/STD-mottagning, 019-670 25 82
Hörselvård, hela länet, 019-670 25 04
Kirurgmottagning, 019-670 25 84
Kvinnoklinik, 019 670 25 85
Logopedmottagning, 019-670 25 86
Medicin- och geriatrikmottagning, 019-670 25 87
Ortopedmottagning, 019-670 25 89
Patientcentrum, 019-670 25 91
Psykiatrisk mottagning, 019-670 25 75
Röntgenmottagning, 019-670 25 93
Sjukhusledning, 019-670 25 92
Öron- näsa- halsmottagning, 019-670 25 95
Ögonmottagning, 019-670 25 94

 

Lindesbergs lasarett, Närsjukvårdsområde Norr
Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Anestesi- /IVA-klinik, 019-670 25 68
Barn- och ungdomsmed. mottagning, 019-670 25 70
Hudmottagningen, 019-670 25 96
Hörselvård, hela länet, 019-670 25 04
Kirurgmottagning, 019-670 25 71
Klinik för medicin och geriatrik, 019-670 25 72
Kvinnoklinik, 019-670 25 73
Ledning, Närsjukvårdsområde Norr, 019-670 25 98
Operationsplanering, 019-670 25 68
Ortopedmottagningen, 019-670 25 99
Röntgenmottagningen, 019-670 25 93
Psykiatrisk mottagning, 019-670 25 75
Smärtenheten, 019-670 25 05
Ögonmottagningen, 019-670 25 40
Öron- näsa- halsmottagning, 019-670 25 74

 


Sjukvårdsrådgivning, 1177nås nu endast genom föc 020 600 600

Vårdcentralernas jourmottagningar
1177Örebro, Lekeberg, nås nu endast över föc 020-600 600
1177 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, nås nu endast över föc
Askersund, Hallsberg, Kumla, 019-670 25 25
Karlskoga, Degerfors, Laxå, 019-670 25 52

Vårdcentraler, Örebro
Adolfsberg Vc, 019-670 25 30
Brickebacken Vc, 019-670 25 30
Haga Vc, 019-670 25 30
Karla Vc, 019-670 25 30
Lillåns Vc & Bvc, 019-670 25 36
Mikaeli Vc, 019-670 25 30
Olaus Petri Vc, 019-670 25 30
Skebäck Vc, 019-670 25 30
Tybble Vc & Bvc, 019-670 25 37
Varberga Vc, 019-670 25 30
Vivalla Vc, 019-670 25 38
Ängen Vc, 019-670 25 34

Vårdcentraler, östra länsdelen
Odensbacken Vc, 019-670 25 31
Pålsboda Vc, 019-670 25 31

Vårdcentral, södra länsdelen, 019-670 25 31
Askersund Vc, 019-670 25 31
Hallsberg Vc, 019-670 25 31
Kumla Vc, 019-670 25 31

Vårdcentral, västra länsdelen, 019-670 25 32
Baggängens Vc, 019-670 25 32
Brickegårdens Vc,  019-670 25 32
Karolina Vc, 019-670 25 32
Laxå Vc, 019-670 25 32
Lekeberg Vc, 019-670 25 32
Pilgården Vc, 019-670 25 32

Vårdcentral, norra länsdelen, 019-670 25 33
Fellingsbro Vc, 019-670 25 33
Frövi Vc, 019-670 25 33
Hällefors Vc, 019-670 25 33
Kopparberg Vc, 019-670 25 33
Nora Vc, 019-670 25 33
Storå Vc, 019-670 25 33

Knuffen, ungdomsmottagning, länsmott. 019-670 25 06

Psykiatri, alla närsjukvårdsområden

Akutpsyk, Barn- vuxenpsyk. jourmott. USÖ 019- 670 25 16 
Barn- ungdomspsykiatrisk mottagning, 019-670 25 66
Beroendecentrum, 019-670 25 43 
Karlakliniken, 019-670 25 17
Ledningskansli, 019-670 25 15
Psykiatrisk mott. för döva och hörselskadade, 019-670 25 08
Psykiatrisk allmän öppenvård, Karlskoga, 019-670 25 75
Psykiatrisk allmän öppenvård, Lindesberg, 019-670 25 75
Psykiatrisk allmän öppenvård, Örebro, 019-670 25 75
Rättpsykiatrisk klinik, 019-670 25 19
Ätstörningsenheten, 019-670 25 66

Universitetssjukhuset Örebro, Närsjukvårdsområde Örebro

Akutmottagning (växel), 019-670 25 00
Akutpsyk, Barn- vuxenpsyk. jourmott. USÖ 019- 670 25 16
Barn- och ungdomsklinikens mott. 019-670 25 54
Fysiologisk klinik, 019-670 25 55
Geriatrisk klinik, 019-670 25 41
Handkirurgmottagning, 019-670 25 57
Hjärtmottagning, Kardiologisk klinik, 019-670 25 46
Hudklinik, STD-mottagning, 019-670 25 58
Infektionsklinik, 019-670 25 67
Kirurgklinik, 019-670 25 26
Kvinnoklinik, BB, avdelning 25, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, fertilitetsenhet, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, förlossning, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, gynmottagning, 019-670 25 49
Kvinnoklinik, specialistmödravård, 019-670 25 49
Käkkirurgisk klinik, 019-670 25 59
Kärl- thoraxklinik, 019-670 25 69
Lab.med. länsmottagningen (provtagningen) 019-670 25 11
Ledningskansli, 019-670 25 15
Lungklinik, 019-670 25 29
Medicinklinik, mottagningar 1-4, 019-670 25 78
Medicinklinik, endoskopimottagning, 019-670 25 78
Medicinklinik, njursektionen, 019-670 25 78
Neuroklinik, 019-670 25 14
Onkologmottagning, allmän 019-670 25 56
Ortopedkirurgisk klinik 019-670 25 39
Ortopedteknik, 019-670 25 64
Plastikkirurgisk klinik, 019 670 25 13
Rehabmedicinsk klinik, 019-670 25 62
Reumatologisk klinik, 019-670 25 63
Röntgenklinik, allmän, 019-670 25 93
Röntgenklinik, mammografimottagning, 019-670 25 48
Sjukhuskyrkan, 019-670 25 24
Urologmottagning, 019-670 25 28
Ögonklinik, mottagning, 019-670 25 45
Öron- näsa- halsklinik, mottagning, 019-670 25 47 

Länstrafiken

Beställningscentral färdtjänst- och sjukresor, 019-670 25 07
Växel, adm. färdtjänstärenden 019-670 25 80


Andra viktiga nummer
SOS 112

Akut teckenspråkstolk, utanför kontorstid, 019-670 25 00
Sjukvårdsrådgivning över texttelefon, Inera AB 0771-11 77 99
Text-föc, Texttelefoni.se, (förmedling text till tal) 020-600 600
TsN  Texttelefoni som Nätverkstjänst  ÖLL, 019-670 25 01
 
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 mars 2018

Innehållsansvarig: Anders Hjälm

Publicerad av Anders Hjälm

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/texttelefonlista

Kontakt

Assistent, support, TsN
Tiina Tuominen
Taltelefon: 073-699 10 03
Texttelefon 019-670 25 01
Supportmejl TsN

Ansvarig
Johnny Kristensen

Besöksadress
Region Örebro län
Tolkcentralen, TsN
Nikolaigatan  3
702 10 Örebro