Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vill du veta mer om Tolkcentralen?

Tolkcentralen i Örebro har funnits sedan 1977 och erbjuder tolkservice till invånare i Örebro län. Våra brukare är döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva och ca 1000 använder sig av våra tjänster idag. Vi erbjuder även tolkning via Taltjänst till de som har tal-, röst- eller språksvårigheter. På Örebro tolkcentral finns drygt 70 anställda. Administrationen består av verksamhetschef, enhetschefer, och övrig administrativ personal.
 
All tolkservice är avgiftsfri för brukaren.

Tolkservicen innefattar följande metoder:

  • Teckenspråkstolkning för personer som är födda döva eller blivit döva i tidig ålder som har teckenspråk som sitt första språk, samt för hörselskadade som använder sig av teckenspråk.
  • Dövblindtolkning för personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • Skrivtolkning för personer som blivit döva i vuxen ålder som har svenska som sitt första språk.
  • Taltjänsttolkning för personer med tal-, röst- eller språksvårigheter.
  • Bildtelefontolkning för förbokad distanstolkning via bildtelefon.

Tolkcentralen omfattar tre metodområden och dessa är:

Vardagstolkning
Vardagstolkning innebär att Tolkcentralen ger länets invånare tolkservice i vardagslivet. Verksamheten ger tolkservice i alla förekommande sammanhang, exempelvis sjukvårdsbesök, myndighetskontakter, arbetsplatsträffar. Vi arbetar enligt god tolksed och etiska riktlinjer. Det innebär att vi har tystnadsplikt och att vi är opartiska i alla tolksituationer. Tolkens roll är att möjliggöra en kommunikation mellan två eller flera personer. 

Vid akuta situationer finns det teckenspråkstolk att tillgå, dygnet runt, årets alla dagar.

Utbildningstolkning
Tolkcentralen ger teckenspråkstolkning  i olika utbildningssammanhang. Verksamheten regleras genom avtal med olika utbildnings anordnare som exempelvis Örebro Universitet.

Bildtelefonitolkning
Tolkcentralen erbjuder förbokad tolktjänst via bildtelefon.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 januari 2017

Innehållsansvarig: Magnus Sjögren

Publicerad av Anders Silvetärn

Verksamhetschef

Magnus Sjögren
019-602 45 10
073-699 10 00
E-post