Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tolkmetoder

Tolkens uppdrag är att förmedla kommunikation mellan två parter som har olika språk, talad svenska och svenskt teckenspråk. I förekommande fall kan vi även erbjuda tolkar som tolkar från talad engelska, norska och danska. Cirka 90% av alla Tolkcentralens uppdrag är via teckenspråkstolkning.

Teckenspråkstolkning

Den största gruppen som anlitar oss är personer som har teckenspråk som sitt första språk. Det innebär personer som är födda döva eller som blivit döva i tidig ålder. Här efterfrågas oftast teckenspråkstolkning.

Skrivtolkning

Den näst största gruppen är personer som förlorat hörseln i vuxen ålder, vuxendöva, som har svenska som sitt första språk. Tolkmetoden för dessa personer är främst skrivtolkning, vilket innebär att tolken skriver det som sägs på en dator och texten går att läsa på en skärm. Tecken som stöd, TSS, används också.

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning erbjuder vi till personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning, personer med dövblindhet. Det kan innebära att tolken använder metoder som tydligt tal, anpassat teckenspråk eller taktilt teckenspråk. Taktil tolkning innebär bland annat att personen med dövblindhet avläser teckenspråket via tolkens händer.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice som ges till personer som har röst-, tal- eller språkskador. Vi erbjuder talstöd, läs- och skrivstöd.

Webbtolkning

Numera tolkar vi även tv-program, möten eller liknande direkt via Internet. Vi tolkar även inspelat material för sändning vid ett senare tillfälle.

Bildtelefonitolkning

Förmedling och distanstolkning via bildtelefoni.
Läs mer på www.bildtelefoni.net


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 januari 2017

Innehållsansvarig: Magnus Sjögren

Publicerad av Anders Silvetärn

Exempel på tolkmetoder

Teckenspråkstolkning. Lars-Olov Lundqvist och Anders Johansson
Teckenspråkstolkning
Lars-Olov Lundqvist och
Anders Johansson

Skrivtolkning. Frida Inghamn
Skrivtolkning
Frida Inghamn

Dövblindtolkning. Lena Larsson och Eva Rydmark
Dövblindtolkning
Lena Larsson och Eva Rydmark