Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SVAN - strukturerad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning.

Syftet med forskningsstudien är att utvärdera effekten av SVAN med avseende på stress, smärta, spasticitet, välbefinnande och socialt samspel hos patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN).

För patienter med FFN är ofta fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter svårtillgängliga, vilket kan ge dem ett generellt minskat välbefinnande som följd. Dessutom saknas det i stor utsträckning evidensbaserade metoder för denna målgrupp. Bassängträning liksom Liggande dans har visat sig ge positiva effekter för patienter med FFN.  SVAN är en kombination av dessa båda metoder, utvecklad vid Vuxenhabiliteringen i Örebro.

 

 

 

 

 

 

 

SVAN pågår sedan 2018 och håller på att utvärderas i en vetenskaplig studie.

Följande fyra regioner har deltagit: Örebro, Värmland, Gävleborg och Östergötland. 8-9 deltagare ingår i varje region. 
Kvantitativa och kvalitativa data har samlats in genom kortisolmätning, bedömning av spasticitet, medföljarskattningar, videoobservationer, och intervjuer. Vattendansinterventionen är nu avslutad.

Hypotesen är att SVAN har positiva effekter på de faktorer som studeras och att SVAN därmed skulle kunna vara ett värdefullt komplement till den behandling och träning som patienter med FFN erhåller.

Kontaktpersoner:

André Frank Marie Matérne
Interventionsledare och sjukgymnast                        Verksamhetsutvecklare, socionom och med. dr.

Tele 019-602 93 55,
076-348 42 00

Tele: 019-602 62 66

Projektansvarig:
Lars-Olov Lundqvist
Professor, psykolog
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Region Örebro Län
Tele 019-602 58 19


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 november 2020

Innehållsansvarig: Elisabeth Ljunglöf