Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Från Barn- och ungdomshabiliteringen till Vuxenhabiliteringen

Flertalet av de barn och ungdomar som får insatser av Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) under uppväxtåren har kvarstående funktionsnedsättning, vilka medför behov av fortsatta habiliteringsinsatser efter uppnådd vuxen ålder.

Uppdaterat:

Inställt hösten 2020 p g a Coronapandemin. Information kommer att skickas ut brevledes under oktober månad.

Gemensamt inom Vuxenhabiliteringen (VUH) anordnas årligen en informationsträff som är riktad till dig som är ungdom med funktionsnedsättning och till dig som är förälder/närstående.

Personal från BUH deltar för att tydliggöra samverkan, svara på eventuella frågor samt vid behov ge dig stöd.
Informationsträffar erbjuds en gång per år på fyra orter i länet: Örebro, Hallsberg, Nora och Karlskoga.

Innehåll


Information om vuxenhabiliteringen och vad verksamheten kan erbjuda utifrån generella aspekter (uppdrag, målgrupp, organisation, resurser, arbetssätt, insatser) samt om vilket stöd som samhället i övrigt kan erbjuda.
Syftet är att du som ungdom och du som föräldrar/närstående har fått den information du behöver för att bedöma och ta ställning till behovet av framtida stödinsatser.

Målgrupp


Du som går sista året på gymnasiet alternativt vid 18 år, som har ett pågående eller vilande vårdåtagande inom BUH och tillhör Vuxenhabiliteringens målgrupp samt du som är förälder/närstående. Kallelse skickas ut från Barn- och ungdomshabiliteringen till alla berörda.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 september 2020

Innehållsansvarig: Anne-Marie Gustafsson