Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nyhetsarkiv

 2018

 

Hasardspelmissbruk - öppen föreläsning 12 december


 

Spelmissbruk i form av spel om pengar klassas idag inom samma diagnosgrupp som alkohol- och substansmissbruk. Första januari 2018 kom en lag som fastställde att behandling av spelmissbruk ska samordnas av socialtjänst och sjukvård på samma sätt som för andra missbruk.

Föreläsningen behandlar såväl uppkomst, bakomliggande orsaker och behandling. Föreläsare är Erik Ström, leg psykolog/enhetschef, Beroendecentrum, Region Örebro län.

 

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här finns även inspelningar av några tidigare föreläsningar.


Kost och psykiatrisk ohälsa - öppen föreläsning 12 november

2018-11-06

Även om forskning kring kost och psykisk hälsa har pågått länge är det först de senaste åren som den satt fart ordentligt. Idag finns starkt stöd för att olämplig kost kan orsaka psykisk ohälsa samt att kostförändringar och kosttillskott kan förbättra till exempel depressioner och ADHD.

Under föreläsningen berättar Mats Humble, överläkare och med dr, bland annat om samband mellan tarmflora och hjärna, vitaminer och mineraler samt antidepressiv kostbehandling och kostprevention för hjärnan.  

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här finns även inspelningar av några tidigare föreläsningar.


Psykiatriveckan i södra länsdelen, 12-15 november

2018-10-29

Nya möten, kunskap och ökad förståelse är temat för årets psykiatrivecka i södra länsdelen. Anhöriga eller personer med egen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter – allt för att öka vår kunskap om psykisk ohälsa.
Askersund 12/11 – Våga prata om psykisk ohälsa
Fjugesta 13/11 – Samtal om det vi inte talar om
Hallsberg 14/11 – En oönskad livssituation
Kumla 15/11 – Inte som andra

 

  

Psykiatriveckan i norra länsdelen, 12-15 november

2018-11-09

Under psykiatriveckan i norra länsdelen hälsas du välkommen till en vecka med fokus på rörelse för hälsa. Första hjälpen till psykisk hälsa, medicinsk yoga, kost och psykisk hälsa är några teman för föreläsningarna under veckan.

Ljusnarsberg 12/11
Nora 13/11

Hällefors 14/11
Lindesberg 15/11

 

  

 


Psykiatrins utvecklingsarbete - öppen föreläsning 5/11

2018-10-11

Vill du veta mer om psykiatrins utvecklingsarbete?

Då är du välkommen till en öppen föreläsning där vi berättar om några av våra pågående utvecklingsarbeten.

Hälsofrämjande aktiviteter, vikten av brukarmedverkan, samverkan mellan psykiatri och primärvård är några pågående arbeten som vi berättar mer om.

 


 

Träffa Dopningsmottagningen 17-18 oktober

2018-10-05

Vi finns på plats som utställare under den nationella konferensen drogFOKUS. Är du besökare under konferensen och nyfiken på vår verksamhet - besök oss gärna i vår monter (nr 19). Mejla oss om du vill boka ett möte.

Under konferensen medverkar Beroendecentrum som föreläsare med information om hur vi jobbar med samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT).  

 

Fysisk inaktivitet och fysisk aktivitet - vad händer inom oss? Öppen föreläsning 16 oktober

2018-09-20

Fysisk aktivitet påverkar hälsa och välbefinnande men vad händer inom oss när vi är inaktiva respektive när vi motionerar. Föreläsningen tar upp effekter av fysisk aktivitet med ett särskilt fokus på mental hälsa.

Föreläser gör Kim Thorsen, Docent i ortopedi och idrottsmedicin samt utbildningschef tillsammans med Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap, forskningshandledare och fysioterapeut.

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här finns även inspelningar av några tidigare föreläsningar.

 

 

En oönskad livssituation - öppen föreläsning 11 september

2018-08-31

Erik Widlund berättar om hur hans liv fick en oönskad vändning när han för 20 år sedan gick in i en djup depression som följdes av år med självhat, självmedicinering, självmordsförsök, utanförskap, strid med myndigheter och  inläggningar. Erik berättar även om en moders kärlek och sin väg tillbaka.


Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här finns även inspelningar av några tidigare föreläsningar.

 

 


Ett bipolärt hjärta - föreläsning 10 september

2018-08-29

Rebeccka Anserud är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom psykisk ohälsa. Hon berättar öppet om hur hon tog makten över sjukdomen och valde livet!

Föreläsningen hålls i Multihallen, Tegelbruket, Lertagsg. 2, Örebro. Måndagen den 10 september kl 18.00.

Klicka här eller på bilden för affisch (Pdf)  

 

 


Invigning av enheten för hjärnstimulering

2018-08-24

Idag invigdes vår nya enhet för hjärnstimulering i B-huset, på Universitetssjukhuset i Örebro. Många besökare hade samlats för att delta vid invigningen och titta på lokalerna. Regionråd Karin Sundin (S) klippte bandet.  

 

 


Hjälpmedelsdagen 2018

2018-07-03

Under september genomförs en nationell hjälpmedelsdag. Spännande och lärorika aktiviteter erbjuds i hela länet. Den gemensamma nämnaren är hjälpmedel.  


Öppna föreläsningar under hösten/vintern 2018

2018-06-11

Datum för höstens öppna föreläsningar är klara. Mer information om respektive föreläsning kommer att komma ut efter sommaren - men reservera gärna datumen redan nu.

Länk till sida med information om höstens öppna föreläsningar. 


Ätstörningar - Öppen föreläsning 31 maj 2018

2018-05-04

Ätstörningar drabbar människor oberoende av kön, ålder, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Många söker aldrig vård eller väntar länge. Ätstörningar innebär ett stort lidande både för den drabbade och för närstående. Under föreläsningen ges information om olika typer av ätstörningsdiagnoser, behandlingar samt hur man som närstående kan hjälpa och stötta den som är drabbad.

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här finns även inspelningar av några tidigare föreläsningar.

 


Psykiatrins utvecklingsarbete - Öppen föreläsning 17 maj 2018

2018-05-04

Välkommen till en föreläsning där vi berättar om psykiatrins pågående utvecklingsarbete. Vi har många spännande aktiviteter på gång.

Hälsofrämjande aktiviteter, effektivare arbetssätt, digitala läkarbesök och vårdinnehåll i  slutenvården är några pågående arbeten som vi berättar mer om under föreläsningen.

Välkommen till Wilandersalen, entré M, USÖ, Örebro den 17 maj 2018 klockan 17.30-18.45  

 

 


Borderline personlighetssyndrom - Öppen föreläsning 25 april 2018

2018-04-18

Under föreläsningen ges en kort introduktion till personlighetssyndrom. Därefter ligger fokus på Borderline personlighetssyndrom, som också kallas för Emotionell Instabil personlighetssyndrom. Hur kan man lära sig känna igen om någon lider av Borderline personlighetssyndrom, på vilket sätt kan man bemöta den personen samt information om behandlingsmöjligheter ges under föreläsningen. 

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om vårens alla föreläsningar.

 


Nationell patientenkät - mätning under mars-maj

2018-03-14

Under perioden mars-maj genomförs en nationell patientenkät för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård. Din medverkan är viktig. Den hjälper oss att förbättra hälso- och sjukvården.

På Sveriges Landsting och Kommuners (SKL) webb finns mer information om de nationella patientenkäterna.

 

 

 


Dopning i ett samhällsperspektiv - Öppen föreläsning 21 mars 2018

2018-03-09 

Vem dopar sig och varför? Medarbetare på Dopningsmottagningen berättar om dopning som fenomen samt om behandlingsmöjligheter. Under föreläsningen får vi en historisk tillbakablick samt information om dopningens påverkan på det sociala livet samt på kropp och psyke samt upplevda bieffekter.  

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om alla vårens föreläsningar.

 

 

 


 

Frivilliga och idéburna organisationers roll i välfärden - Öppen föreläsning 21 februari 2018

2018-01-15 

Frivilliga- och idéburna organisationer har en central roll i det sociala välfärdsarbetet. Det civila samhällets insatser för att informera om psykisk ohälsa och stödja personer som är drabbade är ett värdefullt komplement till de offentliga insatserna som görs inom området. Hur blir det i framtiden? Kommer dessa organisationer att få ta ett större ansvar för välfärdstjänsterna? Frågan diskuteras under föreläsningen.

Information om tid och plats finns på Region Örebro läns webbplats. Här hittar du även information om alla vårens föreläsningar.  


Ändrade avgifter inom hälso- och sjukvården

2018-01-03

Avgifterna för besök inom hälso- och sjukvården höjs. Besök hos läkare blir 30 kronor dyrare och andra besök blir 20 kronor dyrare. Högkostnadsskyddet är fortfarande 900 kronor och besöken i hälso- och sjukvården fortsätter att vara kostnadsfria för dig under 25 år och över 85 år.

Mer information finns på Region Örebro läns webbplats


 

2017

Självskadechatten
2017-12-15

Föreningen SHEDO har startat upp ett stödchatt, Självskadechatten.

Chatten är den första stödchatten, i Sverige, med specifik inriktning på självskadebeteende. Chatten riktar sig till individer med självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till närstående.

Information om chattens öppettider finns på SHEDO:s webbplats


 Affektiva sjukdomar - öppen föreläsning 11 december 2017
2017-12-06

Maher Khaldi, överläkare på psykiatrisk akut- och heldygnsvård, inleder sin föreläsning med en historisk överblick över affektiva sjukdomar. Kategorier, subtypning och definitioner tas upp samt etiologiska faktorer och genetik, stress-sårbarhetsmodellen och den bio-psyko-sociala modellen. Avslutningsvis kommer olika behandlingsmetoder tas upp.

 

 


 


 

E-tjänsten Journalen
2017-11-14

Från och med 15 november 2017 kan du läsa delar av din journal via e-tjänsten Journalen på 1177.se. Inom psykiatrin är det anteckningar från den 1 oktober 2017 som nu blir tillgängliga via e-tjänsten.

Mer information om tjänsten och vilken information som visas finns på 1177.se

 Psykiatriveckan 2017, 13-16 november, norra länsdelen
2017-10-31

Välkommen att ta del av föreläsningar med  tema: Livsmod – Livsglädje- Livskraft. Inspirerande dagar om viktiga faktorer för att upprätthålla en god psykisk hälsa.


Måndag 13/11, Lindesberg
Tisdag 14/11, Ljusnarsberg
Onsdag 15/11, Nora
Torsdag 16/11, Hällefors


 


 

Länskonferens för suicidprevention - 10 november
2017-10-26

Välkommen till en länskonferens med syfte att förtydliga olika organisationers insatser avseende suicidprevention. Vi lyfter fram goda exempel på pågående aktiviteter inom länet för att hjälpas åt att skapa ett livsfrämjande samhälle. Sista anmälningsdag 2 november.

 

 


 

Anhörigkväll med föreläsning - 15 november 2017
2017-10-26

Kom och lyssna på Erik Widlunds föreläsning där han berättar om sin tid av självhat, självmordsförsök, djup depression och kampen om att bli frisk. Föreläsningen presenteras ur tre perspektiv: behandlande samtalskontakt, patient och anhörig/förälder. Bordsutställning med olika föreningar från kl 17.00. Föreläsningen börjar kl 18.00.

Plats: Kullängens samlingslokal, Långängsvägen 11, Hallsberg
Tid: 17.00-20.00  

 


 

KBT via nätet, Öppen föreläsning - 13 november 2017
2017-10-26

Internetbaserad KBT rekommenderas idag av Socialstyrelsen för behandling av depression och har blivit allt vanligare under de sista åren. Men hur går det till egentligen? Hur bra är det? Och hur får man tillgång till behandlingen? 
 


Att leva med psykisk funktionsnedsättning, Öppen föreläsning - 16 oktober 2017
2017-10-09

Ambassadörer från (H)järnkoll föreläser om hur det är att leva med psykisk funktionsnedsättning. Olika brukarorganisationer finns på plats för att informera om sina verksamheter.


 

Vill du veta mer om ADHD/ADD hos vuxna?
2017-08-17

Har du, en anhörig eller nära vän diagnosen ADHD eller ADD? Då är du välkommen att delta i våra informationsträffar på Karlskoga lasarett.  Vi informerar om diagnosen, behandlingsalternativ samt på vilket sätt hjälp och stöd finns att få. Föreläsningarna är först och främst riktade till dig som bor i västra länsdelen.

Vi träffas vid två tillfällen:
onsdag 30 augusti: Vad innebär diagnosen ADHD/ADD
onsdag 6 september: Behandling och stödinsatser
Tid: 15.00-17.00
Plats: Föreläsningssalen, Karlskoga lasarett
Ingen avgift eller föranmälan.


 

Suicidpreventionsdag - fokus på ungdomar och unga vuxna
2017-07-04

I samband med internationella suicidpreventionsdagen arrangerar vi en utbildningsdag den 8 september. Syftet är bland annat att ge inblick i Region Örebro läns suicidpreventiva arbete samt informera om MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa.Öppna föreläsningar i höst/vinter 2017
2017-06-27

16 oktober – Att leva med psykisk funktionsnedsättning
13 november – Internetbaserad KBT
11 december – Affektiva sjukdomar

Till sida med mer information om tid och plats för de öppna föreläsningarna.


 

Vårens öppna föreläsningar - se de inspelade föreläsningarna
2017-06-07

Enligt önskemål finns de inspelade föreläsningarna tillgängliga till och med 1 september 2017.Behandling för depression via internet
2017-05-26

Region Örebro län erbjuder behandling för depression via internet. Du jobbar med behandlingen på distans; på tid och plats du själv bestämmer. Intresseanmälan gör du via e-tjänsterna på 1177.se.

Få mer information om behandling av depression via internet på 1177.seLäkemedel och beroende, Öppen föreläsning - 9 maj 2017
2017-04-26

Vad är beroende och hur ställs diagnosen? Vilka läkemedel kan ge beroende? Vilka behandlingsalternativ finns och var kan man få hjälp? Frågor som belyses under föreläsningen.Tvångssyndrom, Öppen föreläsning – 20 april 2017
2017-04-05

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade tankar eller rituellt beteende. Föreläsningen ger en genomgång av orsaker, symtom och behandlingsmetoder.Kost och psykisk ohälsa, Öppen föreläsning - 15 mars 2017
2017-02-23

Forskning kring kost och psykisk ohälsa har pågått länge men först de senaste åren har forskningen tagit ordentlig fart. Idag finns stöd för att kosten kan bidra till psykisk ohälsa men även att den kan ge en förbättring vid vissa tillstånd.  Föreläsning om självskadeprevention - 1 mars 2017
2017-02-10

I samband med internationella dagen mot självskadebeteende anordnar Region Örebro län i samverkan med kommunerna i länet en utbildningsdag om självskadebeteende - med fokus mot ungdomar.Nya regler för återbud och uteblivna besök
2017-02-03

Från och med 1 mars införs nya regler för återbud och uteblivna besök inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om de nya reglerna.


 

2016

Deltagare sökes till forskningsprojekt
2016-12-22

Vi söker personer som är mellan 11-50 år som har en av följande diagnoser: autismspektrumtillstånd, tvångssyndrom, psykossjukdom, eller självskadebeteende. I studien undersöker vi om inflammation kan vara en orsak till psykisk sjukdom.


Psykiatrins verksamhet och organisation
2016-12-16

Avdelningen i Karlskoga kommer fortsatt att erbjuda en förstärkt öppenvård som ger västra länsdelens invånare möjlighet att erhålla vårdinsatser i sin närmiljö. En utvärdering görs under hösten 2017.

2017-01-01 görs en organisationsförändring gällande psykiatrins intensivvård (6 vårdplatser). Intensivvården kommer att utföras inom psykiatrins observationsavdelning och Beroendecentrums vårdavdelning som vardera utökas med 4 respektive 2 intensivvårdsplatser.


 

Unik satsning i Örebro län
2016-11-04

Inom ramen för Region Örebro läns satsning på Akademisk specialisttjänstgöring, AST, har sjuksköterskor möjligheten att gå en specialistutbildning på betald arbetstid.

Läs hela nyheten om satsningen på utbildning av specialistsjuksköterskor


 

Psykiatriveckan 2016, 14-17 november
2016-10-10

Tillsammans med brukarorganisationer, kommuner och flertalet andra aktörer arrangerar psykiatrin ett antal föreläsningar under psykiatriveckan 2016. Föreläsningarna går att ta del av i: Lindesberg, Hällefors, Nora och i Kopparberg.


 

Traumagruppen firar 20-år med en konferens med tema: "Trauma-och dess konsekvenser"
2016-09-27

Konferensen hålls den 16 november. Deltagarna får ta del av aktuella föreläsningar i ämnet.


 

Avdelningen i Karlskoga öppnar den 1 november 2016
2016-10-28

Verksamheten kommer att erbjuda en förstärkt öppenvård som ger västra länsdelens innevånare möjlighet att erhålla vårdinsatser i sin närmiljö. Verksamheten sker i nära samarbete med befintlig öppenvård i Karlskoga.


 

Tillfällig stängning av psykiatrins slutenvårdsavdelning i Karlskoga
2016-09-06

Bristen på sjuksköterskor och skötare gör att vi för närvarande inte kan bedriva en patientsäker vård på enheten. Beslut har därför fattats om en tillfällig stängning. Vårdbehovet säkerställs inom öppenvården i Karlskoga samt heldygnsvården i Örebro. Formerna för avdelningens öppnande utreds för närvarande. Under utredningstiden tjänstgör medarbetarna inom övriga verksamheter i psykiatrin.Världsdagen för psykisk hälsa, 2016
2016-10-10

Världsdagen uppmärksammades av psykiatrin, NSPH och (H)järnkoll den 15 oktober. Mellan klockan 12.00 och 15.00 fanns vi på stadsbiblioteket i Örebro.


 

Det förebyggande arbetet kring självmord ska stärkas
2016-08-24

Självmord och självmordsförsök är ett betydande folkhälsoproblem i vårt län. Det vill Region Örebro län råda bot på. Igår presenterades en handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan samt stärka det förebyggande arbetet kring självmord.

Mer information om det förebyggande arbete kring självmord i pressmeddelande från Region Örebro län


 

Suicidpreventionsdag-inriktning äldre, 12 september 2016
2016-08-17

I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin och Region Örebro län ett seminarium. Föreläsningarna har inriktning: att stärka äldres psykiska hälsa, vårdkonsumtion och första hjälpen vid psykisk ohälsa.


 

Nationell konferens om dopning
2016-07-19

Missbruk av dopningsmedel kan ge upphov till olika komplikationer och är ett växande samhällsproblem. Den 31 maj hölls en konferens i ämnet med syfte att sprida den kunskap som inhämtats under det kompetensutvecklingsprojekt som genomförts 2013-2015.

Information om psykiatrins dopningsmottagning


 

Lindesjön runt 11/5
2016-05-04

Möt några medarbetare från psykiatrin under promenaden runt Lindesjön. Vi finns vid stämpelstation 3 Vårdcentralen. Där informerar vi om vårt arbete med anhörigcirklar, fysisk aktivitet på recept (FaR) samt ger råd gällande sömnproblem.


 

Öppen föreläsning 21/4 - Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) för depression 2016
2016-04-13

Behandling via internet ökar tillgängligheten och gör det möjligt att erbjuda behandling till fler och att korta ner väntetiden. Föreläsarna berättar om arbetet som pågår med att implementera iKBT, vilket syftar till att göra behandlingen till en del i det vanliga vårdutbudet.


 

Föreläsning om flickor och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2016-04-12

Föreläsningen med Svenny Kopp den 4 april var välbesökt, både under eftermiddagen och på kvällen. Under eftermiddagen var Wilandersalen på USÖ i princip fullsatt. Många deltog också via länk till Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg. Vid kvällsföreläsningen deltog minst 150 personer från allmänheten.
Svenny Kopp föreläste på ett engagerat sätt om ett angeläget ämne, och responsen hos publiken har varit mycket positiv.


 

Öppen föreläsning 25/2 2016 - Missbruk och beroendeproblematik
2016-02-11

Syftet med föreläsningen är att skapa ökad förståelse för missbruk- och beroendeproblematik samt att ge en grundläggande kunskap om hur alkohol och övriga droger påverkar psyket. 


 

Öppen föreläsning 27/1 2016 - Barn och ungdomar i migrationsprocessen
2016-01-20

Syftet med föreläsningen är att ge en ökad kunskap i hur man kan skapa ett bra mottagande och tillvaro för barn och unga som flytt till Sverige. Föreläsningen ger en genomgång av de faktorer som har stor betydelse för och påverkan på de barn och unga som befinner sig i migrationsprocessen. 

 

2015

9 miljoner kronor till forskning om depression
2015-12-14

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression. En av de medverkande forskarna är Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro.

Läs mer om forsning om depression här    


 

Egen vårdbegäran i stället för remiss
2015-11-23

Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss. Det kallas för ”egen vårdbegäran”. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner. Det beslutade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 19 november.

Läs hela pressmeddelandet om egen vårdbegäran 


 

Internationella suicidpreventiva dagen – 10 september
2015-09-09

På den internationella suicidpreventiva dagen arrangerar psykiatrin en utbildningsförmiddag kring suicidprevention. Drygt 500 personer inom hälso- och sjukvården samt kommunal verksamhet har anmält sig. Föreläsningen sker på USÖ i Örebro och sänds via länk till Karlskoga och Lindesbergs lasarett, Folkets hus i Kumla samt till psykiatrin i Hallsberg.


 

Ordinarie antal vårdplatser öppnas 14/9
2015-09-10

På måndag 14 september öppnar psykiatrin de under en period temporärt stängda 6 vårdplatserna.


 

Vårdplatsläget efter sommaren
2015-08-28

Av de 18 under sommaren stängda vårdplatserna inom psykiatrin öppnas nu 12 platser. Vi ser att vi temporärt under en period fortsatt behöver hålla 6 platser stängda. Anledningen är svårigheter att till fullo bemanna och upprätthålla patientsäkerheten. Berörda patienter får sin fortsatta vård inom psykiatrin.


 

Information om sommaren i hälso- och sjukvården
2015-06-01

Precis som tidigare år kommer antalet vårdplatser under semesterperioden, vecka 24-35, att vara färre och vården på sjukhusen behöver därför, i första hand, fokusera på den vård som är akut och brådskande.


 

Förändring i psykiatrins organisation
2015-05-27

Från och med 1 juni stänger psykiatrin en av sina rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar (avdelning 9). Anledningen är att vi inte till fullo kan bemanna avdelningen och därigenom inte upprätthålla patientsäkerheten. Avdelningens patienter får sin fortsatta vård på annan avdelning inom rättspsykiatrin. 


 

Disputation 8 maj
2015-04-10

Den 8 maj försvarar Veikko Pelto-Piri, projektsamordnare vid Psykiatriskt forskningscentrum (PFC), sin avhandling Ethical considerations in psychiatric inpatient care. The ethical landscape in everyday practice as described by staff. Veikko har bland annat undersökt de etiska överväganden som personal inom den psykiatriska slutenvården gör. Disputationen äger rum på Campus USÖ, X-huset, klockan 13.00 i Hörsal C3.


 

Föräldrastödsgrupp för föräldrar som lever med psykisk ohälsa
2015-01-14

Den 27 januari startar psykiatrin ytterligare en föräldrastödsgrupp som riktar sig till föräldrar som lever med psykisk ohälsa. Syftet är att ge stöd i föräldraskapet, ge kunskap kring hur psykisk ohälsa kan påverka familjen samt ge stöd och verktyg i att göra hälsosamma livsval.


 

2014

Disputation 3 oktober
2014-09-09

Den 3 oktober försvarar Annika Norell-Clarke, psykolog vid Affektivmottagningen, sin avhandling Cogito, ergo insomnis. I think, therefore I am sleepless. Disputationen äger rum på Örebro universitet klockan 13.15 i Långhuset hörsal 2.


 

Länets barn- och ungdomspsykiatri i topp
2014-05-30

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Örebro läns landsting får höga betyg när den patientupplevda kvalitén bedöms av patienter och målsmän i den nationella patientenkäten som nu presenterats. Genomgående är länets patienter och målsmän mer nöjda med vården än genomsnittligt i landet. Den 28 maj beslutade landstingsstyrelsen att stärka psykiatrin ytterligare.


 

Lördag 17 maj öppnades Psykiatrins nya akutmottagning
2014-05-17

Kl 10.00 hölls en öppningsceremoni där Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) tillsammans med psykiatrichef Birgitta Johansson Huuva öppnade Psykiatrins nybyggda akutmottagning. Efter öppningen fanns möjlighet att gå runt och titta på de nya lokalerna. Måndag 19 maj tas lokalerna i drift. 


 

Ännu ett forskningsprojekt om hot och våld i Örebro läns landsting

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid Örebro läns landsting beviljats 1,7 miljoner kronor av Statens institutionsstyrelse (SiS) för ett tvåårigt forskningsprojekt med namnet Hanteringen av hot och våld inom tvångsvården av unga - Etik, bemötande och säkerhet.

Projektets målsättning är att ta fram realistiska förslag till förebyggande åtgärder mot hot och våld inom slutenvården av unga på ungdomshem samt barn- och ungdomspsykiatrin.


 

3,3 miljoner kronor i forskningsmedel till PFC

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid Örebro läns landsting beviljats 3,3 miljoner kronor av FORTE för ett treårigt forskningsprojekt med namnet Hanteringen av hot och våld i psykiatrisk slutenvård - Etik, bemötande och säkerhet. Forskningens syfte är att skapa ett kunskapsunderlag för ett utvecklingsarbete på psykiatriska avdelningar när det gäller att reducerar risken för våld och hot med ett etiskt förhållningssätt.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 juli 2019

Innehållsansvarig: Camilla Boström

Publicerad av Camilla Boström