Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Psykiatrin

Inom psykiatrin möter vi er alla, från de minsta till de allra äldsta. Vissa har vi mycket täta kontakter med, andra möter vi under kortare perioder i livet. Vem som helst kan någon gång få anledning att söka sig till psykiatrin.

Psykiatrin inom Region Örebro län har en organisation som består av sex huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Allmänpsykiatrisk öppenvård, APÖ
 • Beroendecentrum, BC
 • Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, PAH
 • Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
 • Gemensam psykiatri och utveckling, GPU
  (tidigare psykiatrisk rehabilitering)
 • Rättspsykiatri

Vi har starkt fokus på samverkan. Både inom och mellan våra verksamheter samt med patienter, närstående, anhöriga, brukarorganisationer och andra aktörer i samhället.Psykiatrins uppdrag är att:

 • erbjuda en likvärdig, kunskaps- och värdebaserad vård som tillgodoser patienters, närståendes, anhörigas och samverkanspartners behov av psykiatrisk specialistkompetens.
 • utveckla länets psykiatri så att vi i samverkan med andra partners kan erbjuda god och säker vård i hela länet.
 • erbjuda en väl fungerande utbildningsmiljö för verksamhetsförlagd utbildning.
 • bidra till utveckling av ny kompetens genom forskning och utvärdering.


Förhållningssätt och värdegrund

Värdebaserad vård innebär att vi utgår från våra patienters perspektiv och söker ömsesidiga överenskommelser. Till vår hjälp har vi tio grundläggande förhållningssätt - du hittar broschyren i spalten till höger på sidan.  


 

Psykiatrins utveckling

Inom psykiatrin pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi jobbar med ett antal projekt som syftar till att psykiatrin i Region Örebro län ska bli en psykiatri i framkant med patientens fokus i fokus.

Vi jobbar bland annat med:

 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Vårdinnehåll i heldygnsvården
 • Digitala tjänster
 • Brukarinflytande och brukarmedverkan
 • Samverkan - både internt inom vården och externt

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 maj 2020

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström

Kontaktuppgifter

Område psykiatri
Områdeschef
Karin Haster

Allmänpsykiatrisk öppenvård, APÖ
Verksamhetschef
Johan Fritioff

Beroendecentrum, BC
Verksamhetschef
Stefan Stjernström

Psykiatrisk akut och heldygnsvård, PAH
Verksamhetschef
Caroline Johansson

Psykiatri för barn och unga vuxna, BUV
Verksamhetschef
Ylva Rosén

Gemensam psykiatri och utveckling, GPU  
Verksamhetschef
Mathias Edquist

Rättspsykiatri
Verksamhetschef
Jimmy Björkman

 

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information som till exempel personnummer eller uppgifter om din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi inte besvara frågor om vård via e-post. Logga in på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.