Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lagar, rättigheter och regler

Det finns ett antal lagar som reglerar den psykiatriska vården. Till höger finns länkar till mer information om lagarna och deras innebörd.

I korthet kan man säga att de olika lagarna innebär: 

  • Kvalitet: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vara av god kvalitet.
  • Trygghet: Alla människor ska kunna känna sig trygga och väl omhändertagna i vården.
  • Rätt att påverka: Patienten har rätt att ta ställning till behandlingen och att påverka den.
  • Begriplig information: Vi ska informera patienten på ett begripligt sätt. Patienten har i de allra flesta fall rätt att läsa sin patientjournal som också ska vara lättbegriplig.
  • Tystnadsplikt: Alla medarbetare har tystnadsplikt. Patienten avgör själv om information får lämnas ut till t ex anhöriga eller närstående.
  • Tvångsvård: En patient kan omhändertas i tvångsvård om hen har en allvarlig psykiatrisk störning (förvirring, tankestörningar, hallucinationer, vanföreställningar m.m.), säger nej till frivillig vård – och om vården inte kan hjälpa på annat sätt än genom psykiatrisk dygnet-runt-vård. Normalt är tvångsvården kortvarig; oftast bara den tid som behövs för att häva ett akut tillstånd. Eftersom tvångsvård är en mycket känslig åtgärd, är den omsorgsfullt reglerad i lagtext.
  • Vårdplan vid tvångsvård: Så snart en patient tagits in för tvångsvård ska en vårdplan upprättas. Planen ska, så långt som möjligt, formuleras i samråd med patient och anhöriga eller närstående.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 augusti 2017

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström