Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Öppna föreläsningar

Psykiatrin i Region Örebro län erbjuder en faktaserie med öppna föreläsningar

 

3 mars
ADHD i ett livsperspektiv

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barndomen och som visar sig genom svårigheter med uppmärksamhet, koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. Genom att adhd-diagnoser oftast ställs under barndomen och svårigheterna är tydligast i skolan så vet vi mest om adhd i barndomen.

Men hur ser det ut genom livet för personer med adhd? Förändras svårigheterna? Kan man bli av med adhd? Hur blir det när man blir vuxen och hur blir det när man åldras? Hur mår barn, tonåringar, vuxna och gamla med adhd?


Adam Helles, psykolog och forskare, fördjupar sig i dessa frågor under föreläsningen om adhd i ett livsperspektiv.

Klicka här eller på bilden om du vill läsa eller skriva ut postern (pdf).
 

7 april
Att möta människor i svåra situationer

Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende.

Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och fysiska tekniker. Syftet är att minska och förebygga risken för att hot och våldssituationer uppstår samt att hantera en situation som redan har uppstått.

Utbildningen är framtagen med stöd av tidigare erfarenheter och forskning av Stig Flodén och Linnea Nilsson, båda skötare inom psykiatrin tillsammans med Veikko Pelto-Piri, Med Dr och socionom.

5 maj 

 

 

Inspelningar av tidigare föreläsningar

2020-02-04 Ätstörningar: Hur förhindrar vi att unga drabbas?

 

2019-11-11 Peer support - stödpersoner inom den psykiatriska vården

2019-09-10 Att födas i fel kropp

2019-04-24 Bruk, missbruk, beroende och psykisk ohälsa hos unga

2019-03-20 Bipolär sjukdom ur ett erfarenhetsperspektiv

2019-03-20 Information om föreningen Balans

2019-02-20 Verdandi och EKSAM - så jobbar vi för att möta samhällsutmaningar 

 

2018-12-12 Hasardspelmissbruk

2018-11-12 Kost och psykiatrisk ohälsa

2018-10-16 Fysisk inaktivitet och fysisk aktivitet - vad händer inom oss?

2018-05-31 Ätstörningar

2018-03-21 Dopning i ett samhällsperspektiv

2018-02-21 Frivilliga- och idéburna organisationers roll i välfärden


2017-11-13 Behandling för depression via internet

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 februari 2020

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/psykiatrin/forelasningar

Tid och plats

Tid och plats:

Kl 15.00-16.30 i första hand för våra samverkanspartners och medarbetare.

Wilandersalen, entré-M, Universitetssjukhuset (USÖ), Örebro

Möjlighet finns att ta del av föreläsningen via länk i Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.


Kl 18.00-19.30 i första hand för allmänheten

Wilandersalen, entré-M, Universitetssjukhuset (USÖ), Örebro

 

Se notering under respektive föreläsning om eventuella tid- eller platsändringar.

 

Fri entré - ingen föranmälan krävs

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post

 

Föreläsningarna ges i samarbete med NSPH och Hjärnkoll