Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ätstörningsenheten

Ätstörningsenheten är en läns- och åldersövergripande verksamhet som vänder sig till dig med ätstörningsproblematik av typ anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörningsdiagnos.

Söka vård hos oss

Du eller din vårdnadshavare, om du är under 18 år, kan ringa direkt till mottagningen och göra en egenanmälan. Det går också att göra en egen vårdbegäran via våra e-tjänster på 1177.se eller genom att skriva ut, fylla i och skicka in en blankett för egen vårdbegäran (Pdf). Du kan också komma till oss genom en remiss från annan vårdinstans.

Inledande kontakt - bedömningsfas

Kontakten med oss inleds med en bedömningsfas som vanligtvis omfattar tre besök.

Vid första besöket kommer vi att be dig berätta om hur din vardag ser ut och hur dina problem med ätandet påverkar dig i vardagen. Om du är under 18 år kallas du tillsammans med vårdnadshavare som i regel är med vid första samtalet.

Vid andra besöket genomför vi en diagnostisk intervju via datorn. Du kommer också själv att få besvara några självskattningsformulär via datorn. 

Bedömningen innefattar också en kroppslig undersökning, då en sjuksköterska pratar med dig om din hälsa, kroppsliga symtom, tandhälsa, alkohol och droger. Vid besöket tas även vikt, puls och blodtryck och du får med dig provtagningsremisser för blodprovstagning. Om du är under 18 år kommer vårdnadshavare att separat genomföra en föräldraintervju och få ett rådgivande och stödjande samtal.

Bedömningsfasen avslutas med ett återföringssamtal där du tillsammans med bedömaren sammanfattar den information som har kommit fram och din eventuella ätstörningsdiagnos. Vi diskuterar om du har behov av en fortsatt behandlingskontakt och hur den ska utformas. Om du är under 18 år deltar i regel vårdnadshavare vid återföringssamtalet.

Behandling

Basen i vår behandling är rådgivande, konsulterande eller psykoterapeutiska samtal. Vi erbjuder fyra väl beforskade psykoterapeutiska behandlingsmetoder:

  • familjebaserad behandling
  • kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för patienter med hetsätning
  • individuell KBT
  • interpersonell psykoterapi (IPT)

Som ett komplement erbjuder vi vid behov:

  • måltidsträning i grupp eller individuellt
  • olika kroppsinriktade behandlingar
  • medicinska bedömningar och uppföljningar
  • aktivitetsbedömning och/eller färdighetsträning hos arbetsterapeut
  • psykoterapeutiska insatser i grupp eller individuellt (utifrån behov)

Uppföljning och utvärdering

När du påbörjar din behandling hos oss kommer du tillsammans med din ansvariga behandlare att upprätta en vårdplan där det framgår vilka insatser som planeras och vilka målsättningar du har med behandlingen. Denna vårdplan följer vi kontinuerligt upp under behandlingstiden och justerar planerade insatser vid behov. 

Registrering i kvalitetsregister

Vi deltar i kvalitetsregistret RIKSÄT och kvalitetsuppföljningssystemet Stepwise. Om du inte samtycker till att medverka i kvalitetsregistret raderar vi dina uppgifter efter att bedömningen är gjord.

Av- och ombokning av besök

• Du kan av- eller omboka ditt besök utan kostnad upp till 24 timmar före besökstiden.

• Om du inte av- eller ombokar din tid inom 24 timmar innan besöket får du betala 200 kronor.

• Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna på www.1177.se.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 januari 2020

Innehållsansvarig: Ylva Rosén

Publicerad av Thom Elmgren

E-tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Eriksbergsgatan 4, Örebro

Postadress

Eriksbergsgatan 4
701 85 Örebro

Telefon

019-602 28 87

Fax

019-602 28 88

Öppettider

måndag - fredag, 08:00 - 16:30

 

  • Lämna förslag och synpunkter