Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stöd till patienter, närstående och anhöriga

Stöd till patienter och närstående finns i olika former. I högerspalten finns länkar till olika patient- och närståendeföreningar. Information om psykisk hälsa, diagnoser och sjukdomstillstånd samt stöd och råd till närstående finns på 1177.se. Länkar hittar du i högerspalten.

Nationella hjälplinjen upphörde vid årsskiftet 2019/2020. Du kan fortsatt få stöd via din vårdcentral, vårdcentralernas digitala mottagning, ungdomsmottagningen eller genom att kontakta någon av psykiatrins öppenvårdsmottagningar. I akuta lägen kontaktar du psykiatrins akutmottagning. Läs mer om att Nationella hjälplinjen upphör och alternativa vägar till stöd på 1177.se

Inom psykiatrin arrangerar vi olika typer av aktiviteter som stöd för patienter och anhöriga. Utbudet kan variera mellan olika verksamheter. Fråga personalen på den mottagning eller avdelning där du eller din närstående får vård.

Anhörigcirklar

Att vara anhörig och leva nära någon med psykisk ohälsa kan vara svårt. Ingen situation är den andra lik, men det är nästan alltid en fördel att lära sig mer och skapa kontakt med andra i samma situation. I anhörigcirkeln får man information om bland annat orsaker, symtom, medicinering och andra behandlingsformer.

Anhörigstöd och anhörigkonsulent

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen. Föreningen har en anställd anhörigkonsulent som arbetar för psykisk hälsa inom Region Örebro län.

Kontakt med anhörigkonsulenten via mejl

Stöd till barn och unga som anhöriga - Kuling

Inom psykiatrin finns en gruppverksamhet som vänder sig till barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Grupperna är indelade efter barnens ålder.

Webbsidan kuling.nu drivs av psykiatrin och är en samlingsplats på webben med information och en chatt för barn som lever med en psykiskt sjuk  förälder. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 12-18 år. På webbplatsen finns även information för vuxna som kommer i kontakt med barnen, antingen i yrket eller på andra vägar. Du kan även följa Kuling på Facebook.

Har du synpunkter på vården?

Om du undrar över, eller är missnöjd med något inom vården, så ska du i första hand tala med vårdpersonalen som har ansvaret för din vård. Du kan även ta kontakt med verksamhetens chef, följ den här länken för kontaktuppgifter

Mer information om hur du kan lämna klagomål och synpunkter på vården kan du läsa här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2020

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström