Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stöd till patienter, närstående och anhöriga

Stöd till patienter och närstående finns i olika former. I högerspalten finns länkar till olika patient- och närståendeföreningar. Till Nationella hjälplinjen kan man ringa om man behöver tillfälligt psykologiskt stöd. Mer information om Nationella hjälplinjen samt information om psykisk hälsa, diagnoser och sjukdomstillstånd samt stöd och råd till närstående finns på 1177.se. Länkar hittar du i högerspalten.

Inom psykiatrin arrangerar vi olika typer av aktiviteter som stöd för patienter och närstående. Utbudet kan variera mellan olika verksamheter. Fråga personalen på den mottagning eller avdelning där du eller din närstående får vård. De kan berätta mer om vad som är tillgängligt och lämpligt för just dig och dina närstående.

Enskilt familjestöd

Enskilt familjestöd innebär att familjen gemensamt får kunskap om sjukdomen och dess behandling. Tillsammans stödjer man vars och ens förmåga att hantera svårigheter som hänger samman med sjukdomen. Det kan handla om hur man i familjen kommunicerar och löser problem i vardagslivet eller när kriser inträffar. Genom att öka tryggheten hos patient och närstående minskar risken för återinsjuknande och förbättrar familjeklimatet.

Anhörigcirklar

Att vara anhörig och leva nära någon med psykisk ohälsa kan vara svårt. Ingen situation är den andra lik, men det är nästan alltid en fördel att lära sig mer och skapa kontakt med andra i samma situation. I anhörigcirkeln får man information om bland annat orsaker, symtom, medicinering och andra behandlingsformer.

Anhörigstöd och anhörigkonsulent

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen. Föreningen har en anställd anhörigkonsulent som arbetar för psykisk hälsa inom Region Örebro län.

Kontakt med anhörigkonsulenten via mejl

Stöd till barn och unga som anhöriga

Inom psykiatrin finns en gruppverksamhet som vänder sig till barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Grupperna är indelade efter barnens ålder.

Webbsidan kuling.nu drivs av psykiatrin och är en samlingsplats på webben med information och en chatt för barn som lever med en psykiskt sjuk  förälder. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 12-18 år. På webbplatsen finns även information för vuxna som kommer i kontakt med barnen, antingen i yrket eller på andra vägar. Du kan även följa Kuling på Facebook.

Brukarråd

Psykiatrin driver brukarråd tillsammans med representanter för brukare och patienter. Brukarråden utgör genom sina arbetssätt och sin funktion en medborgarnas förlängda arm in i verksamheten. Brukarrådet är ett kvalitetssäkringsinstrument för att bevaka och mäta hur pass väl verksamheten har framgång i att erbjuda en kvalitativt god och säker vård. 

Vill du veta mer om våra brukarråd är du välkommen att mejla till oss via den här länken.

Frågor, kritik och synpunkter

Om du undrar över, eller är missnöjd med något inom vården, så ska du i första hand tala med vårdpersonalen som har ansvaret för din vård. Du kan även ta kontakt med verksamhetens chef, följ den här länken för kontaktuppgifter

Om det inte går att reda ut problemen med den som är ansvarig för vården kan du vända dig till Patientnämnden med frågor, kritik och synpunkter. Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården. Information om och kontaktuppgifter till Patientnämnden finns på den här sidan.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 februari 2018

Innehållsansvarig: Karin Haster

Publicerad av Camilla Boström