Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hjärnskadekoordinator

 


Vad kan du få hjälp med?

Hjärnskadekoordinatorn är en resurs för dig som drabbats av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, är mellan 18-65 år, och dina anhöriga.

  • Du kan få information om resurser som finns för dig och dina anhöriga.
  • Hjärnskadekoordinatorn kan ge stöd i samband med kontakter med olika myndigheter, vårdgivare, arbetsgivare och andra personer du träffar.
  • Du kan få information och fakta om konsekvenser av hjärnskada.  

 

Vad är en förvärvad hjärnskada?

Det finns två typer av hjärnskador, medfödda och förvärvade hjärnskador. Medfödda hjärnskador uppkommer under fosterstadiet eller i samband med förlossning. En förvärvad hjärnskada uppkommer oftast vid ett tillfälle, som vid sjukdom exempelvis stroke, vid yttre våld, tumörer eller vid syrebrist.

Ca 70.000 personer får en förvärvad hjärnskada varje år. Den vanligaste orsaken är en så kallad stroke, en blödning eller propp i hjärnans blodkärl. Hjärnskador som uppkommer vid våld mot huvudet som vid en trafik, fallolycka eller vid misshandel brukar kallas traumatiska. Varje år drabbas ca 5000 personer av hjärnskador som uppstår till följd av hjärntumörer, infektioner och syrebrist.


Information om resurser

I samhället finns stöd och service för oss i olika situationer. Sjukvården erbjuder många olika insatser och resurser. Om du, efter en skada, får behov av hjälp och stöd ordnas det ofta i samband sjukvården först. Inför utskrivning planerar man för framtiden utifrån vilka behov som finns tex kan kommunens hemtjänst kontaktas för hemtjänst.

När man kommer hem, börjar sedan vardagen. Det som planerades kanske behöver förändras. Det kan uppstå nya behov efter en tid.

En hjärnskada kan också innebära att det finns behov av stöd för att få struktur, hjälp med att komma ihåg, hjälp att planera saker som ska göras.

 
Stöd i samband med kontakter

När livet förändras genom sjukdom kommer nya saker som ska skötas. Det kommer papper från Försäkringskassan som ska fyllas i, sjukskrivningar att hålla ordning på och läkarintyg ska begäras.

Man kanske ska tala med sin arbetsgivare och förklara när man kommer tillbaka. Att återvända till gemenskap med vänner och bekanta, men kanske inte med de resurser man hade förut, kan kännas svårt.

I kontakten med olika aktörer i samhället kan man känna att det är många blanketter att fylla i och en mängd regler att känna till. Ibland måste man träffa flera aktörer för att få till någon bra lösning. Efter en tid hemma kanske man ser nya utmaningar i vardagen och kontakt med ex arbetsgivare och Försäkringskassan behöver förnyas. Man kan behöva tänka om och göra förändringar.


 

Hjärnskadekoordinatorn kan vara ett oberoende stöd i kontakten med din omgivning.

 
Konsekvenser av hjärnskada

Hur kunde det bli så här?

Varför fungerar jag inte som förut?
Tänkandet går lite…
Kroppen lyder inte... gör inte som jag vill
Jag kan inte prata… det är svårt att få fram vad jag vill
Jag minns inte… jag orkar inte höra vad du säger
Jag blir så upprörd!

Efter en hjärnskada kan många saker förändras. Olika funktioner, kunskaper och färdigheter i hjärnan kan tillfälligt eller för längre tid ”tas ur bruk”, eller fungerar på ett annat sätt än tidigare.

Eftersom en hjärnskada kan ge många olika funktionsnedsättningar, både synliga och mer ”osynliga” så kan många frågor uppstå. Det kan vara motoriska svårigheter som är synliga för omgivningen, t ex försämrad gångförmåga eller mindre tydliga svårigheter som problem med minne, koncentration, känslosamhet, irritation, initiativlöshet, nedstämdhet.

Hjärnskadekoordinatorn kan hjälpa dig med information och fakta, ge dig råd utifrån din sociala situation och samt föreslå olika sätt att hantera det du har frågor eller funderingar kring.  

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 januari 2019

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Ann-Sofie Sundvall

Hjärnskadekoordinator

Åge Sollien

Om du lämnar kontaktuppgifter så återkommer jag.

Mail till Åge Sollien

Telefonnummer 072/7281100