Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län, funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Rådet för funktionshinderfrågor hette tidigare Länshandikapprådet.

Rådet för funktionshinderfrågor ska vara länsövergripande och samarbeta i frågor som på olika sätt berör människor med funktionsnedsättningar.

Rådet ska arbeta för att funktionshinderfrågor uppmärksammas i samtliga styrelser, nämnder, beredningar, förvaltningar och myndigheter. Särskilt fokus riktas mot frågor som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering. 

Rådet ska delta i uppföljning och utvärdering av Region Örebro läns program för funktionshinderfrågor samt föreslå revideringar. Det ska också upprätta förslag till Region Örebro läns beslutande organ om fördelning av Region Örebro läns verksamhetsbidrag till länets funktionshinderorganisationerna.

Rådet har  två undergrupper - fördelningsgruppen samt tillgänglighetsgruppen.

  • Fördelningsgruppen bistår funktionshinderkonsulenten i arbetet med hur Region Örebro läns verksamhetsbidrag ska fördelas mellan de bidragsberättigade funktionshinderorganisationerna i länet.
  • Tillgänglighetsgruppen har samverkan med Regionservice och ger synpunkter vid ny- och ombyggnation av Region Örebros läns lokaler. Tillgänglighetsgruppen har varit mycket involverad i arbetet med att identifiera enkelt avhjälpta hinder vid de lokaler som tillhör Region Örebro län. 

Protokoll


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 september 2018

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Carl Olsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/lhr

Kontakt

Funktionshinderkonsulent
Åge Sollien
019/602 72 64

Texttelefon: 019-670 25 77

Postadress:
Åge Sollien
Hälso- och sjukvårdsstaben
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro