Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Funktionshinderkonsulenten i Region Örebro län

Funktionshinderkonsulenten är en länk mellan Region Örebro län och länets funktionshinderorganisationer.

I funktionshinderkonsulentens uppdrag ingår:

  • att ge och få aktuell information från funktionshinderorganisationerna,
  • att vara ett stöd för förtroendevalda och anställda inom Region Örebro län i frågor kring funktionshinder samt när det handlar om samverkan med länets funktionshinderorganisationer,
  • att följa utvecklingen inom funktionshinderområdet lokalt såväl som nationellt.

Funktionshinderkonsulenten är sekreterare i Rådet för funktionshinderfrågor (hette tidigare Länshandikapprådet) och dess två undergrupper - fördelningsgruppen samt tillgänglighetsgruppen.

Funktionshinderkonsulenten handlägger även ansökningar om:

  • föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer,
  • sociala fonder,
  • särfond 21 och särfond 39,
  • bidrag till vistelse vid rehabanläggning, läger mm,
  • råd & stöd - LSS § 9.1,
  • bidrag till funktionshinderanpassad bil
  • bidrag till anpassningskurser, dessa bidragsansökningar skickas in av den folkhögskola som arrangerar anpassningskursen.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 maj 2019

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Maja Blom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/funktionshinderkonsulent

Kontakt

Funktionshinderkonsulent
Åge Sollien
019-602 72 64

Texttelefon: 019-670 25 77

Postadress:
Åge Sollien
Hälso- och sjukvårdsstaben
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro