Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bidrag till vistelse vid rehabanläggning, läger m.m.

Region Örebro län kan ge bidrag till:

  • deltagande i läger för barn och ungdomar, under 25 år, med funktionsnedsättning. De ska vara bosatta i Örebro län. Lägret ska vara anordnat av riksfunktionshinderorganisation,
  • funktionshinderorganisation i Örebro län för att arrangera läger,
  • kurs eller konferens som anordnas av funktionshinderorganisation med syfte att öka den funktionsnedsattes/anhörigas kunskap om funktionsnedsättningen, bakomliggande sjukdom eller behandling,
  • vistelse på rehabiliteringsanläggning för fysisk träning och social aktivering i en funktionshinderanpassad miljö. För vuxna kan bidrag ges för högst 14 dagar per år och för maximalt två år i följd. För barn och ungdomar under 25 år, kan bidrag ges för högst tre veckor per år.

Vistelsen ska vara ett led i habilitering eller rehabilitering och tillstyrkas av barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen eller annan behandlande läkare, kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut inom Region Örebro län.

Bidraget betalas ut till rehabiliteringsanläggningen eller funktionshinderorganisationen.

Bidrag ges inte för resan till och från anläggningen eller lägret.
Bidrag ges inte för kostnad för eventuell medföljare.

Om den som söker inte kan delta i kursen/lägret på grund av sjukdom måste en kopia på läkarintyget skickas in till funktionshinderkonsulenten, annars får den sökande själv betala hela kostnaden för kursen/lägret. Uteblir man från kursen/lägret utan giltigt skäl får man alltså stå för kostnaden själv.

Funktionshinderorganisationer som ansöker om ekonomiskt bidrag till läger-kurs-konferensverksamhet måste i sin ansökan ha med information om vilka personer från Örebro län som ska delta i lägret. Organisationen måste också redogöra för syftet med lägret och vilket programinnehåll som är planerat. För barn/ungdom som behöver ha med sig en målsman till lägret så lämnar Region Örebro län också ett visst bidrag för en målsman. Storleken på bidraget är avhängigt av hur många från Örebro län som organisationen ansöker om bidrag för samt vilken summa det ansöks om.

Funktionshinderkonsulenten inom Region Örebro län handlägger bidragsansökningarna.

Stoppdagar för ansökningar är:

  • den 1 maj för läger/rehabvistelse under sommarhalvåret,
  • den 1 oktober för läger/rehabvistelse under vinterhalvåret. 

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 januari 2019

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Maja Blom

Kontakt

Funktionshinderkonsulent
Åge Sollien
019-602 72 64

Texttelefon: 019-670 25 77

Postadress:
Åge Sollien
Hälso- och sjukvårdsstaben
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro