Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bidrag till anpassningskurs

Region Örebro län kan ge internatbidrag till korta anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning vid folkhögskolor enligt följande villkor:

  • förhandsprövning, det vill säga bedömning ska göras att kursen ingår som ett led i en plan för den funktionsnedsattas rehabilitering,
  • kursen ska bedrivas inom reguljär statsunderstödd utbildning vid folkhögskola,
  • statligt bidrag, vuxenstudiestöd, ska ha sökts av den enskilde eller folkhögskolan men ej beviljats.

Folkhögskolan ansöker om bidraget från Region Örebro län och ansökan skall vara inlämnad i god tid innan kursen äger rum. Ansökan ska skickas till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent. Adressen finns högst upp i den högra spalten på dessa sida.

Bidraget från Region Örebro län utgår från SPSMs internatbidrag och det är 405 kronor per dygn. Bidrag ges inte till resekostnader eller anhörigas besök/deltagande i kursen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 november 2016

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Carl Olsson

Kontakt

Funktionshinderkonsulent
Åge Sollien
019-602 72 64

Texttelefon: 019-670 25 77

Postadress:
Åge Sollien
Hälso- och sjukvårdsstaben
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro