Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Råd och stöd § 9.1 enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

Vad är LSS?

LSS har funnits sedan 1994. LSS är en rättighetslag. Den som omfattas av lagen har rätt till stöd och service i olika former.

  • Kommunerna i Örebro län har ansvar för nästan alla insatser enligt LSS. Du ska i första hand vända sig till din kommuns LSS-handläggare när det gäller frågor om LSS. Du kan ringa din kommuns växel och be att få tala med en LSS-handläggare.
  • Region Örebro län ansvarar för den del av lagen som kallas Råd och stöd. Om den delen står det i LSS § 9.1. Detta är en mycket liten del av lagen.

Region Örebro läns insatser till enskilda personer sker huvudsakligen med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

LSS-insats, Råd och stöd, LSS § 9.1

Råd och stöd ska vara något annat än sjukvård. Det ska vara en rådgivande och allmänt stödjande insats som kan ges av till exempel kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped.

Insatsen som behövs ska inte vara av behandlande karaktär, då blir det sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Råd och stöd ska ges till den funktionsnedsatte, men kan också utformas som rådgivning och personligt stöd till hela familjen om ett sånt behov finns.

Insatsen enligt § 9.1 ska vara tidsbegränsad och ska inte heller sträcka sig över en längre tidsperiod.

Vilka personer har rätt till Råd och stöd, LSS § 9.1?

LSS-lagen innehåller bestämmelser om vilka personer, vilken personkrets, som har rätt att söka insatser via LSS.

LSS personkrets delas in i tre grupper:

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilka är förutsättningarna för rätten till Råd och stöd, LSS § 9.1?

Förutsättningarna för att få del av denna rättighetslag när det gäller Råd och stödinsatser från Region Örebro län är att:

  • den sökande tillhör personkretsen,
  • den sökande har ett kompletterande behov av expertstöd,
  • expertstödet inte redan är tillgodosett enligt Hälso- och sjukvårdslagen,
  • den efterfrågade insatsen är Råd och stöd enligt LSS § 9.1.

Hur ansöker man om Råd och stöd enligt LSS § 9.1?

Ansökan om råd och stöd enligt LSS § 9.1 ska skickas till Region Örebro läns LSS-handläggare Åge Sollien.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 maj 2019

Innehållsansvarig: Åge Sollien

Publicerad av Maja Blom

Kontakt

Funktionshinderkonsulent
Åge Sollien
019-602 72 64

Texttelefon: 019-670 25 77

Postadress:
Åge Sollien
Hälso- och sjukvårdsstaben
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro