Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientnämndens rapporter

Patientnämndens kansli tar fram rapporter om patienters och närståendes synpunkter och klagomål på vården.

Patientnämndens rapporter och analyser

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. När beskrivningar av ärenden finns i rapporterna har patienten tillfrågats om samtycke.

Patientnämnden har från den 1 januari 2018 även i uppdrag att göra analyser av klagomål och synpunkter som patienter lämnar till patientnämnden.

Rapporter och analyser 2020

Synpunkter och klagomål som avser läkemedel

Rapporter och analyser 2019

Halvårsanalys 2019 Klagomål från manliga och kvinnliga patienter

Synpunkter och klagomål återkommande resultat i patientnämndens rapporter

Synpunkter och klagomål framförda patienter och närstående till patienter med cancersjukdom

Synpunkter och klagomål som avser intyg

Rapporter och analyser 2018


Årsanalys 2018, analys av ärenden hos patientnämnden

Synpunkter och klagomål som avser primärvård

Synpunkter och klagomål rörande akutklinikerna och ambulansverksamheterna

Synpunkter och klagomål från patienter och närstående till patienter med cancersjukdom

Klagomål som gäller flera vårdenheter

Synpunkter som avser kommunal hälso- och sjukvård i Region Örebro län

Rapporter 2017


Synpunkter och klagomål som avser område psykiatri

Synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och kvinnosjukvård

Synpunkter och klagomål som avser remisser och information mellan vårdgivare och vårdenheter

Synpunkter och klagomål som avser hälso-och sjukvård och tandvård för patienter i ålderskategorin 70 år och äldre

Synpunkter och klagomål som avser Folktandvården

Synpunkter som avser kommunal hälso- och sjukvård

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 augusti 2020

Innehållsansvarig: Marcus Philipson

Publicerad av Åsa Morenga