Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län

Här finns information om de psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV).

Du som har blivit beviljad att välja utförare av psykoterapi inom ramen för LOV kan välja bland de psykoterapeuter som finns listade här.

Berzelius, Hannele

Björn Bergman Psykologi Psykoterapi

Carlsson, Janet

Catoni & Catoni AB, Lena Catoni

Conväxa psykoterapi och handledning AB

Ekstam, Niklas

Grythyttans KBT-center

Hélène Stolt, Psykoterapi & Ledarskap AB

Hindersson, Olle

Jaala Svensson, Marketta

KBT-psykoterapi Ann-Britt Stigfur

Kilsgatans psykoterapimottagning

Psykoterapeut Landquist AB

Psykoterapimottagning, Maria Kazmierska-Kjellin

Psykoterapisamtal, Handledning, Konsultation MWG

Rönnbäck, Göran

S:t Lukas mottagning i Örebro med filial Lindesberg

VDM Psykologverksamhet Vittorio Di Maio

Örebro Psykoterapi, Inger Stenfelt

 

Hannele Berzelius

Leg psykoterapeut, leg psykolog
Psykoterapigruppen Region Örebro län

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv psykoterapi (KBT). Arbetar exempelvis med depression, fobi, tvångssyndrom (OCD), panikångest, generaliserad ångest (GAD), trauma (PTSD) och även mer komplex problematik. Lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin med inriktning psykoterapi och diagnostik.

Telefon: 019-602 7557
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 Hannele Berzelius

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter.
 

Björn Bergman Psykologi Psykoterapi

Leg psykoterapeut, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi


Arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Lång erfarenhet av arbete med både yngre och äldre med krispsykoterapi, ångest- och depressionsproblematik och komplicerad sorg.

Telefon: 070-352 79 88
Besöksadress: Sveavägen 2A, Örebro
E-post: Björn Bergman

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter

Janet Carlson

Leg psykoterapeut, leg arbetsterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av psykoterapi för personlighetsproblematik, trauma (PTSD), olika ångesttillstånd, depression särskilt med mycket självkritiska tankar, relationsproblem, stress, utmattning och besvär med kroppen. Arbetar med affektfokuserad (känslofokuserad) psykoterapi som bygger på modern psykodynamisk teori samt principer från inlärningspsykologi (KBT). Arbetar även med bildterapi och uppmärksamhet på kroppen.

Telefon: 019-602 7518
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 Janet Carlson

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter.
 

Catoni & Catoni AB, Lena Catoni

Socionom, leg psykoterapeut, handledare

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, handledare- och lärarutbildad. diplomerad i visualiseringsmetoden symboldrama samt certifierad i traumametoden EMDR. Erfarenhet av arbete med barn, unga vuxna och vuxna.

Telefon: 070- 209 88 67
Besöksadress: Sveavägen 2A, 702 14 Örebro, och Centralplan 1, 2 vån, 691 32 Karlskoga.
E-post: Lena Catoni

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ej ta emot nya patienter i Örebro.
Kan ta emot nya patienter i Karlskoga.

 

Niklas Ekstam

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression och ångestproblematik som exempelvis paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi. Har också arbetat med personer som lider av kronisk/långvarig smärtproblematik och har lång erfarenhet av arbete i vuxenpsykiatrin med patienter med komplex problematik.

Telefon: 070 - 381 90 66
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177: Niklas Ekstam

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ej ta emot nya patienter

Grythyttans KBT-center

Kerstin Mill

Leg psykoterapeut, Socionom

Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) specialiserad på metoden Acceptans and Committment Terapi (ACT).
Lång erfarenhet av arbete med stress, ångest, nedstämdhet, utmattning.

Telefon: 070 - 334 36 77
E-post: Kerstin Mill
Besöksadress: Kyrkogatan 5, 712 60 Grythyttan

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:

Kan ta emot enstaka nya patienter

  

Hélène Stolt, Psykoterapi & Ledarskap AB

Leg psykoterapeut, socionom och handledare, med KBT-inriktning.

Även psykodynamiska teorier och förhållningssätt tillämpas i behandlingen.

Lång erfarenhet av arbete med vuxna, både individuellt, med par och grupper, exempelvis med stress, utbrändhet, ångest, depressioner, låg självkänsla, fobier, relationsproblem, krishantering, sorg bearbetning, existentiella problem, bipolär sjukdom.

Telefon: 070-717 46 01
Alternativ telefonkontakt via Ronnie: 070-348 45 09
Besöksadress: Klostergatan 7-9 i Örebro
E-post: Hélène Stolt

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter

 

Olle Hinderson

Leg psykoterapeut, leg psykolog, handledare

Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med de flesta psykiska problem hos ungdomar och vuxna, till exempel depression, ångest, trauman (PTSD), social fobi m.m. Har i grunden en psykodynamisk inriktning, men har också vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Stor erfarenhet av att arbeta med trauman, certifierad i traumametoden EMDR.

Telefon: 076-882 48 16
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 2, 702 23 Örebro
E-post: Olle Hinderson

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter

 

Marketta Jaala Svensson

Leg psykoterapeut, socionom, handledare
Psykoterapigruppen, Region Örebro län

Lång erfarenhet av psykoterapi för ångest, depression, nedvärderande tankar, ältande nedstämdhet, mobbning, trauma, PTSD, stress, fysiska spänningar, utmattning, låg självkänsla, komplicerad sorg, relationsproblem, lätt OCD, gränssättning gentemot sig själv och andra, svårigheter att reglera egna känslor. Utbildad i ett psykodynamiskt känslofokuserat (affektfokuserat) perspektiv. Fördjupad kunskap och erfarenhet i arbete med trauman och certifierad i traumametoden EMDR. Fortbildning bland annat i systemisk familjeterapi och KBT. 

Telefon: 019-602 7583
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Intresseanmälan via 1177 Marketta Jaala Svensson

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ej ta emot nya patienter

 

KBT-psykoterapi Ann-Britt Stigfur

Leg psykoterapeut, leg arbetsterapeut

Leg psykoterapeut med KBT inriktning. Psykodynamisk grundutbildning. Erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med exempelvis ångest, depression, stress, utmattning och fobier. Lång erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076 161 33 20
Besöksadress: Kungsgatan 34, 702 24 ÖREBRO
E-post: Ann-Britt Stigfur

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter.


Kilsgatans Psykoterapimottagning

Individuell dynamisk psykoterapi.

Kirsten Mårtensson

Interaktionistiskt förändringsarbete/leg psykoterapeut

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inrikting. Kreativa psykoterapimetoder, bland annat vidareutbildad i konstnärlig metodik, Symboldrama, kognitiv beteendeterapi, KBT, och Lifespan Integration. LI.

Telefon: 070 749 22 85
Besöksadress: Kilsgatan 5G, 703 54 Örebro
E-post: Kirsten Mårtensson

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter. 

  

Psykoterapeut Landquist AB

En psykoterapimottagning med Integrativ psykodynamisk inriktning  

Susanne Landquist

Beteendevetare, leg psykoterapeut

Leg psykoterapeut med inriktning på kognitiva metoder och psykodynamisk grund. Erfarenhet av arbete med unga vuxna, individuella samtal med inriktning anknytningsproblematik samt kliniskt behandlingsarbete inom landstinget.
 
Telefon: 070-338 99 68
E-post: Susanne Landquist
Besöksadress: Järnvägsgatan 16A, 703 61 Örebro

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ej ta emot nya patienter

Marie Liljeqvist

MSK, leg psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk grundsyn och ett integrerat förhållningssätt. Lång erfarenhet av arbete med vuxna och unga vuxna med kris- och traumarelaterade problem (PTSD). Arbetar även med sorgereaktioner, stress och utmattning samt relationella och existentiella frågor. Certifierad i EMDR. I terapin används också imaginativa metoder och inslag från bild- och kroppspsykoterapi.

Telefon: 079-335 68 48
E-post: Marie Liljeqvist
Besöksadress: Järnvägsgatan 16 A, 703 61 Örebro

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter

Psykoterapimottagning, Maria Kazmierska-Kjellin

Maria Kazmierska-Kjellin

Leg psykoterapeut, socionom

Lång erfarenhet som psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin. Inom den psykiatriska öppenvården har jag huvudsakligen behandlat patienter med svåra trauman/kriser,  PTSD, och borderline personlighetsstörning. Har i grunden en psykodynamisk inriktning, men använder även enklare KBT-baserade interventioner. Har utbildning i ”det existentiella samtalet” och behandlar klienter med sorgeproblematik och identitetskriser.

Telefon: 076-214 68 81
E-post: Maria Kazmierska-Kjellin
Besöksadress: Aspgatan 69, 692 35 Kumla

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter

Psykoterapisamtal, Handledning, Konsultation MWG

Mona Wilhelmsson Göstas

Socionom, Leg psykoterapeut

Lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi med olika åldersgrupper och med allmänpsykiatriska problem som ångest, depressions- och utmattningstillstånd. Utbildning i traumametoden EMDR som används vid traumarelaterade svårigheter.
Psykodynamisk grund med fokus på anknytningsrelationer som har betoning på att förstå och hantera psykiska problem. I terapin används ett relationellt och känslofokuserat arbetssätt.

Telefon: 073 - 028 85 33
E-post: Mona Wilhelmsson Göstas
Besöksadress: Svartå Bangata 10 C, 702 32 Örebro

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter.

 

Göran Rönnbäck

Specialistsjuksköterska i psykiatri, leg psykoterapeut med systemisk inriktning.

Leg psykoterapeut med språksystemisk och lösningsfokuserad inriktning. Lång erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med besvär som exempelvis stress, oro och ångest, depression och med neuropsykiatriska funktionsvariabler.

Telefon: 0733 87 04 51
E-post: Goran Rönnbäck
Besöksadress: Västra Bangatan 23, 703 54 Örebro

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter


 

S:t Lukas mottagning i Örebro med filial Lindesberg

S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse med ett 40-tal professionella mottagningar för psykoterapi över hela Sverige.

S:t Lukas i Örebro mottagning med filial i Lindesberg bedriver sedan mitten av 60-talet en mottagning för psykoterapi. Sedan 1990-talet har S:t Lukas mottagning i Örebro haft vårdavtal för psykoterapi med Region Örebro län/Örebro läns landsting.

S:t Lukas i Örebro arbetar med hög patientsäkerhet och har god inblick i de nationella riktlinjer som berör psykoterapeutiska insatser.

På mottagningen är alla legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning som psykolog eller socionom. Samtliga terapeuter som arbetar på mottagningen och som beskrivs nedan arbetar med specialistområden som:

• Trauma/kris
• Komplicerad sorg
• Ångest
• Depression
• Fobier
• Existentiella frågor

Det finns två sätt att utifrån vårdvalet vända dig till en terapeut:

Du kan vända dig till S:t Lukas mottagning och där få hjälp med att välja terapeut.
Du kan vända dig direkt till en av S:t Lukas terapeuter.
För att få kontakt med mottagningen eller en terapeut finns ett telefonnummer och en e-postadress som gäller både mottagningen i Örebro och filialen i Lindesberg.

Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro och Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg.
Telefon: 019 – 10 40 33
E-post: S:t Lukas mottagning

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot nya patienter.

 

Joakim Axelsson
Leg psykolog, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Utbildning i psykodynamisk och existentiell psykoterapi samt vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, samt symboldrama och traumabearbetningsmetoder. Flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer samt neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Helle-Maj Bernberg
Socionom, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Mångårig yrkeserfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med individ och par. Erfarenhet av psykoterapi inom landsting, behandlingshem och privat mottagning.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Pia Gatehouse
Socionom, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, är diplomerad symboldramaterapeut och har utbildning i traumabearbetningsmetod. Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier med unga och vuxna.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Eva Hillborg
Socionom, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT, och integrativ psykoterapi, schematerapi, med möjlighet till inslag av kreativa metoder. Mångårig yrkeserfarenhet av indiviuella terapier.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Anne Ohlander
Socionom, leg psykoterapeut, handledare S:t Lukas i Örebro

Utbildning i psykodynamisk psykoterapi och vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT och krisbearbetning. Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Britt Sandvik
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
S:t Lukas i Örebro och filial i Lindesberg

Integrativ psykoterapi med metoder från olika inriktningar beroende på problematik, även möjlighet till kreativa inslag ex bild.
Mångårig yrkeserfarenhet med individuella terapier och familjearbete.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro eller
Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg.

 

Roger Samuelsson
Pastor, leg psykoterapeut S:t Lukas Örebro

Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, har lång erfarenhet av arbete med ångestproblematik, depressioner och livskriser. Grundyrke som pastor med inriktning mot själavård och kris- och sorgbearbetning.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Barbro Åbyhammar
Socionom, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett existentiellt och familjeterapeutiskt perspektiv, även utbildad i krisbearbetning. Mångårig yrkeserfarenhet med individuella terapier, par- och familjearbete.

Telefon: 019 – 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

Christina Flodin
Socionom, leg psykoterapeut S:t Lukas i Örebro

Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Är också auktoriserad familjerådgivare. Mångårig yrkeserfarenhet med individuella terapier och parterapi samt familjerådgivning.

Telefon: 019- 10 40 33
Besöksadress: Oskarsparken 7, 702 12 Örebro

 

 VDM Psykologverksamhet Vittorio Di Maio   

Leg. psykolog, Leg psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Har lång erfarenhet av olika former av psykologisk behandling. KBT och psykodynamiska metoder tillämpas i behandlingen efter behov. Har arbetat med unga-vuxna och vuxna med ångest, fobier, depression, tvång, utmattning och relationsproblem. Stor erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd.

Telefon: 076-168 80 54 
Besöksadress: Rådmansgatan 14, 702 13 Örebro
E-post: VDM Psykologverksamhet

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ta emot enstaka nya patienter.

 

Örebro Psykoterapi, Inger Stenfelt

Behandlingsassistent, Leg. psykoterapeut

Bedriver individuell psykoterapi på psykodynamisk grund för unga vuxna och vuxna. Bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi. Arbetar med kriser, utmattning, våld i nära relationer, depressioner och ångest.Utbildning i traumametoden EMDR samt utbildad mindfulness instruktör.

Telefon: 073-800 89 68
Besöksadress: Gustavsgatan 12, 703 55 Örebro
E-post: Inger Stenfelt

Kapacitet mellan 2020-07-15 -- 2020-09-15:
Kan ej ta emot nya patienter.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 juli 2020

Innehållsansvarig: Jonas Johansson

Publicerad av Ann-Sofie Sundvall

Man kan byta terapeut om man inte är nöjd. Man vänder sig till terapeuten eller bedömarteamet och förklarar saken. Sedan kan man göra ett nytt val av terapeut. Observera att de förbrukade timmarna räknas av från det totala antalet timmar som beviljats.