Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Region Örebro län

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått samman i en ny organisation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt.

Örebro län har i dag mycket som är bra: ett centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer.
Men hur ska länet utvecklas?

Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet.

Genom nya Region Örebro län får du som bor i länet större inflytande och insyn i hur regionen styrs. Du är med och bestämmer vilka som ska leda arbetet i regionen. Det gör du på valdagen vart fjärde år, när du väljer de politiker som ska sitta i regionfullmäktige. Det är fullmäktige som fattar beslut om hälso- och sjukvård, forskning, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur, kompetensförsörjning, utvecklingen av vår sociala välfärd och andra viktiga områden för dig och din framtid.

Region Örebro län – för oss tillsammans.

 

Vision och värdegrund

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Den ska peka ut riktningen för organisationen och stärka den gemensamma identiteten. Den 22 maj 2018 antog regionstyrelsen Region Örebro läns nya vision. Den 19 juni beslutas visionen av regionfullmäktige.

Den nya visionen är: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Region Örebro län pågår, men är ännu inte slutfört. Tills den nya värdegrunden är beslutad utgår vi från den som finns i dag:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.
  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.
  • Vi ser behoven hos varje person.

Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län. Värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 maj 2018

Innehållsansvarig: Marjetta Leijonhufvud

Publicerad av Therése Boman