Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för dig och Örebroregionens utveckling.

Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

Vision och värdegrund

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Den ska peka ut riktningen för organisationen och stärka den gemensamma identiteten. Den 22 maj 2018 antog regionstyrelsen Region Örebro läns nya vision. Den 19 juni beslutas visionen av regionfullmäktige.

Den nya visionen är: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Region Örebro län pågår, men är ännu inte slutfört. Tills den nya värdegrunden är beslutad utgår vi från den som finns i dag:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.
  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.
  • Vi ser behoven hos varje person.

Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län. Värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 mars 2019

Innehållsansvarig: Marjetta Leijonhufvud

Publicerad av Carl Olsson