Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro läns konstverksamhet

Konstverksamheten ansvarar för Region Örebro läns konstsamling på totalt nära 17 000 konstverk. Konsten medverkar till att skapa en välkomnande, omhändertagande och stimulerande miljö för personal, patienter och andra besökare.

Konstverksamheten har tre anställda konsthandläggare som tillsammans sköter allt praktiskt och administrativt arbete runt konstsamlingen. Tjänsterna ingår i förvaltningsavdelningen inom Regionservice fastigheter.

Inköp av lös konst

Konsthandläggarna köper in och förnyar konstsamlingen med konstverk från samtida konstnärer. Inköpen görs från etablerade gallerier både inom och utanför länets gränser. Den lösa konsten placeras ut i olika verksamheter och fördelas efter behov och tillgång på konstverk.Bild: Urologmottagningen, USÖ. Grafiska blad av Maria Lavman Vetö, ”Framsida baksida” #1 och #4.

Byggnadsanknuten konst

Förutom inköp av lös konst görs också upphandlingar av byggnadsanknuten, även kallad platsspecifik konst, enligt den så kallade 1 % -regeln. Upphandlingarna görs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Exempel på våra genomförda uppdrag finns här.Bild: Campus USÖ, Torbjörn Johansson, ”Källan är”, roterande glaskonstverk i anslutning till damm.

Konstens roll i vården

Hur vi som patienter tas om hand av personalen är förstås avgörande för att vi ska känna oss välkomna och omhändertagna i en vårdsituation. Men minst lika viktig är en genomtänkt rumsgestaltning, och här spelar konsten en stor roll.

Att placera konst i vårdmiljö kräver noggrann planering och anpassning till olika verksamheter och rum. Det är förstås inte möjligt att hitta konstverk som passar för precis alla. Ett konstverk kan ha olika funktion för olika betraktare - någon vill bara ha något vackert att vila ögonen på, en annan vill distrahera oro och söker efter något som utmanar och väcker nya tankar.

Genom att ha en bredd på våra inköp i fråga om motiv, tekniker och konstnärliga uttryck, så är förhoppningen att alla ska hitta åtminstone en favorit bland alla konstverk när man besöker, eller arbetar i våra verksamheter.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 juni 2019

Innehållsansvarig: Kristin Rapp

Publicerad av Kristin Rapp

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/konst

Kontakt

Konsthandläggare

Karin Jarlborg 
019-602 71 64
070-668 71 64


Kristin Rapp
019-602 71 64
070-582 73 21

Paul Gräs
019-602 71 64
076-112 71 67