Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

H-huset och akutmottagningen, USÖ

Avgjord konsttävling, del 1

Uppdrag 1

Tre platser vid sjukhusets entrétorg - En större skulptur vid det norra och en mindre vid det södra entrétorget samt en mindre skulptur vid entrén till Akutmottagningen. Även möjlighet till gestaltning av plattläggning i anslutning till skulpturerna.

Juryns val: ”Hemma hos H-huset”, Michael Johansson, Berlin

Motivering:
Konstverken i Michael Johanssons skissförslag har ett starkt eget uttryck som på ett tydligt sätt binder samman de tre platserna - de tar plats och syns utan att dominera. Förslaget är lekfullt och utmanar samtidigt betraktaren till reflektion. Motiven fungerar fint i sitt sammanhang, utan att ge associationer som kan upplevas stötande. Här finns en upptäckarglädje som stimulerar fantasin och kan inspirera till samtal över och mellan generationsgränserna. Konstverken har dessutom en inbyggd funktionalitet som viloplats eller mötespunkt.

Norra entrétorget:

Södra entrétorget: 

Entré vid akutmottagningen:


Uppdrag 2

Objekt hängande i taket i entréhallen, H-huset

Juryns val: ”Paus”, Jukka Värelä, Lund

Motivering:
I Jukka Väreläs skissförslag ”Paus” presenterar han ett konstverk som samspelar på ett intressant sätt med arkitekturen och tar entréhallens stora luftrum i anspråk. Formen är enkel och elegant men samtidigt komplex och trots sin storskalighet känns verket flygande lätt. Med det rikliga dagsljusinsläppet i rummet kommer verket att skapa grafiska skuggeffekter och inbjuda till utforskande ur olika vinklar och positioner. När det gäller val av material så är tanken med rumsgestaltningen av entréhallen att ge en känsla av gedigenhet och kvalitet. Det överensstämmer också väl med Jukka Väreläs materialval i sitt konstverk.


 

Uppdrag 7

Gestaltning placerad i undertak i portik, H-huset

Juryns val: ”Lux Ipomea”, Fredrik Vestergård, Göteborg

Motivering:
Fredrik Vestergårds konstverk i skissförslaget ”Lux Ipomea” utnyttjar byggnadskonstruktionens förutsättningar på ett genialiskt sätt. Lamelltaket införlivas som en del av gestaltningen och den tvärgående balken i portikens undertak tillförs ett måleriskt uttryck som lyfter miljön och skapar en positiv och välkomnande känsla. Konstverket bidrar till ett lugn i en komplex trafikmiljö och ger samtidigt ett mervärde för de som passerar förbi.

 

Uppdrag 8

Tvådimensionella konstverk till Akutmottagningens fyra väntrum och en passage vid utgången.

Juryns val: ”Våren”, Sonja Larsson, Stockholm

Motivering:
Sonja Larssons skissförslag för Akutens väntrum innefattar fem målningar under temat ”Våren”. De är vackra, estetiska och trots en komplex uppbyggnad utstrålar de ett meditativt lugn. Motiven består av ett linjespel som växer fram ur en logisk, osynlig struktur. Dolt under ytan finns ett regelverk av punkter där konstnären leker och improviserar fram nya geometriska former, figurer och sammanhang - för betraktaren att upptäcka och utforska vid väntetider som stundtals kan bli långa.Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 augusti 2018

Innehållsansvarig: Kristin Rapp

Publicerad av Kristin Rapp