Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Upphandling

Upphandling inom Region Örebro län är indelade i olika ansvarsområden:

  • Varor och tjänster - alla varor och tjänster som inte preciseras nedan sköter Upphandlingsavdelningen 
  • Förbrukningsmaterial - upphandling sker gemensamt med andra landsting och regioner genom den sk. Varuförsörjningen
  • Medicinteknisk utrustning - hela processen från behovsanalys till driftsättning sköts av Medicinsk teknik

Information om upphandlingar inom Region Örebro län

Annonserade upphandlingar finns att söka i OPIC. Där finns det möjlighet att kostnadsfritt titta och/eller ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar.

I OPIC kan man se vilka annonseringar som är:
- pågående
- avbrutna
- avslutade
- kompletterade

Annonsering av upphandlingar

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annonseras via OPIC, i Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT), samt vid behov i lokal-/fackpressen. Upphandlingar under tröskelvärdet annonseras via OPIC samt vid behov i lokal-/fackpressen.

Som leverantör bevakar du själv när anbudsförfrågan kommer ut i respektive medium.

Anbudshandlingar erhålls i första hand via OPIC. Om tekniska fel/problem uppstår vid användning av OPIC-tjänsten kan underlag erhållas via e-post (PDF-fil, word- alt. excelfiler) eller via traditionellt pappersformat.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:
- Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor.
- Följ förfrågningsunderlag och bilagor.
- Besvara alla punkter klart och tydligt.
- Se till att uppfylla samtliga ska-krav. Anbud som inte uppfyller ska-kraven kan inte tas upp till prövning.
- Sänd in alla begärda uppgifter samt ifyllda svarsbilagor.
- Hur och när anbudet ska avges framgår av respektive förfrågningsunderlag.  

Krav på miljö och socialt ansvarstagande

Genom Region Örebro läns miljöpolicy, miljö- och hållbarhetsprogram, miljöstyrningsrådets kriterier samt den nationella uppförandekoden, beaktas i varje upphandling krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.

Mer information om Region Örebro läns miljöarbete.

Mer information om uppförandekoden.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 augusti 2020

Innehållsansvarig: Markus Liljenroth

Publicerad av Cecilia Frödén Olofsson

Aktuella upphandlingar

Kontakt

Region Örebro län 
Upphandlingsavdelning

Besöksadress

Fabriksgatan 22, 6 vån
E-post: Upphandlingsavdelningen

Postadress

Region Örebro län
Upphandlingsavdelningen
Box 1613
701 16 ÖREBRO

Avdelningschef

Markus Liljenroth
Upphandlingschef
Tfn: 019-602 72 02

Medicinsk teknik

Besöksadress

Universitetssjukhuset
701 85 ÖREBRO 
Tfn: 019-602 13 02  
Fax: 019-611 11 29
E-post: Medicinsk teknik

Verksamhetschef

Peter Björk
Områdeschef
Tfn: 019-602 36 13