Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro läns arbete med digitalisering

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Inom Region Örebro län pågår ett kontinuerligt arbete för att kunna använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, och vi har antagit förhållningssättet digitalt först. Det vill säga, digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor och verkar i Sverige. 

Satsningen på digitalt först är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Pågående arbete

Inom Region Örebro län pågår ett stort antal projekt, uppdrag och förstudier inom området digitalisering.

Regional digital agenda

Det finns en digital agenda satt för Örebro län. Arbetet med genomförandet av den regionala digitala agendan leds av Region Örebro län från och med 2016. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitetet står bakom agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen.

Läs mer här om vårt arbete med den regionala digitala agendan.

e-hälsa - digitalisering av vården

Region Örebro län ingår i nationella samarbeten gällande e-hälsa och samverkar inom länet med kommunerna och Örebro universitet inom ett regionalt program för e-hälsa. Samarbetet avser både en gemensam styrning och en gemensam systemförvaltning för de gemensamma vårdsystemen inom länet.

Inom Region Örebro län arbetar vi med e-hälsa inom flera områden. Det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplat till olika vårdsystem och verksamheter.

Läs mer om vårt arbete med e-hälsa.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 juni 2018

Innehållsansvarig: Ulrika Landström

Publicerad av Therése Boman