Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Den regionala digitala agenda

I Region Örebro län har vi kommit en bit på väg med digitalisering. Inom vissa områden som till exempel e-tjänster inom vården, utmärker vi oss med flest antal användare i Sverige. Vi strävar dock efter att bli ännu bättre.

Vi behöver hjälpas åt och ha ett gemensamt mål och en riktning för hur vi ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Det behövs en sammanhållen strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar goda krafter och bidrar till att vi utnyttjar befintliga resurser på ett smartare sätt. Därför sattes en digital agenda för Örebro län.

Arbetet med genomförandet av den regionala digitala agendan leds av Region Örebro län från och med 2016. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitetet står bakom agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen.

Örebro läns digitala agenda spänner över många samhällssektorer och är indelade i sju områden:

  • Tillgång till bredband
  • Minska det digitala utanförskapet
  • E-förvaltning: öppna data, e-legitimation, högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet, invånarinflytande, förenkla för företag
  • E-hälsa
  • Skolan
  • Energi och klimat
  • Kultur och kreativitet.

Övergripande mål för den regionala digitala agendan

Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen, samt ge nya möjligheter till att bedriva och utveckla vård och omsorg. Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver goda IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen minskar.

Den regionala digitala agendan – en del i ett större sammanhang

De strategiska områden och målformuleringar som valts tar avstamp i styrdokument på EU-, nationell och regional nivå. För varje område har övergripande inriktningsmål och konkreta etappmål tagits fram till och med 2020.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 november 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Landström

Publicerad av Ulrika Stenberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/digitalagenda