Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

e-hälsa

E-hälsa handlar om att använda it och moderna kommunikationslösningar för att förbättra folkhälsan,
hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

Syftet med e-hälsa är att skapa verktyg och ge förutsättningar för ökad delaktighet och ökat medbestämmande, ökad samverkan kring it-stöd av gemensamt intresse samt skapa förutsättningar för ökat erfarenhetsutbyte och bättre kvalitetsuppföljning.

Gemensam vision för e-hälsa – bäst i världen 2025

Under 2016 enades regeringen och SKL om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre använda digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Visionen säger att Sverige ska bli bäst i världen 2025 på e-hälsa. Visionen ersätter den nationella e-hälsostrategin från 2010

Region Örebro läns arbete med e-hälsa

Region Örebro län ingår i nationella samarbeten gällande e-hälsa och samverkar inom länet med kommunerna och Örebro universitet inom ett regionalt program för e-hälsa.
Samarbetet avser både en gemensam styrning och en gemensam systemförvaltning för de gemensamma vårdsystemen inom länet.

Inom Region Örebro län arbetar vi med e-hälsa inom flera områden. Det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplat till olika vårdsystem och verksamheter.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 september 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Landström

Publicerad av Ulrika Stenberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ehalsa