Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

e-hälsa

E-hälsa handlar om att använda it och moderna kommunikationslösningar för att förbättra folkhälsan,
hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

Syftet med e-hälsa är att skapa verktyg och ge förutsättningar för ökad delaktighet och ökat medbestämmande, ökad samverkan kring it-stöd av gemensamt intresse samt skapa förutsättningar för ökat erfarenhetsutbyte och bättre kvalitetsuppföljning.

Gemensam vision för e-hälsa – bäst i världen 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Region Örebro läns arbete med e-hälsa

Region Örebro län ingår i nationella och regionala samarbeten gällande e-hälsa och samverkar inom länet med kommunerna och Örebro universitet inom ett regionalt program för e-hälsa.
Samarbetet avser både en gemensam styrning och en gemensam systemförvaltning för de gemensamma vårdsystemen inom länet.

Inom Region Örebro län arbetar vi med e-hälsa inom flera områden. Det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplat till olika vårdsystem och verksamheter.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 november 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Landström

Publicerad av Ulrika Stenberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ehalsa