Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Frågor och svar om Region Örebro län

Här kan du läsa frågor och svar kring Region Örebro län.

Vad hände 1 januari 2015

Då bildades Region Örebro län genom att Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro slogs ihop. Det regionala utvecklingsansvaret fördes över till en ny demokratiskt vald organisation.

Varför bildades Region Örebro län?

Syftet med att bilda region är att ge större kraft och skapa bättre samordning i det regionala utvecklingsarbetet. Förutsättningarna för att göra kraftfulla utvecklingsinsatser ökar om man kan samla de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en och samma organisation. Hälso- och sjukvården är en av länets största utvecklingskrafter och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen.

Vad innebär det här för mig som patient?

Du kommer inte att märka någon större skillnad. Du möter samma personal och besöker samma vårdcentral eller sjukhus som tidigare.

En tydlig förändring är dock att det står Region Örebro län istället för Örebro läns landsting på exempelvis kuvert, skyltar, kallelser och remisser. Alla skyltar och material byts inte på en gång, utan det görs succesivt under året. 

Vad är en region?

När vi pratar om Sveriges regionala indelning så menar vi administrativa regioner som styrs av politiska församlingar och som utses genom allmänna val. 

Vad gör en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Regionen ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna och planering av infrastruktur. Även näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildningsfrågor är områden som ökar regionens attraktionskraft och som också ingår i en regions uppgifter.

Försvann landstinget och regionförbundet den 1 januari när Region Örebro län bildades?

Både ja och nej. Namnen försvann men verksamheterna, hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik samt regional utveckling, som fanns i organisationerna (plus ytterligare delar från länsstyrelsen) finns kvar.

Vem beslutar att en ny region ska bildas?

Landsting som vill bilda region ansöker om det hos regeringen. Regeringen bereder landstingens ansökningar och riksdagen fattar beslutet. Beslutet om att Örebro läns landsting fick bilda region togs av riksdagen 5 mars 2014.

Vad innebär det att bli region?

Regionbildningen innebär att Örebro län får ett nytt direktvalt regionfullmäktige, som ansvarar för helheten. De politiker som du röstar på kommer att ansvara för alla de frågor som skötts av Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor inom exempelvis folkhälsa, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, utbildning och kultur. 

Vilka har det regionala utvecklingsansvaret idag?

Tre olika aktörer har idag det regionala utvecklingsansvaret: direktvalda regioner, regionförbund och länsstyrelser. Tillsammans med Örebro bildade även Jämtland, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gävleborg region 1 januari 2015.

Hur styrs regionen?

En region styrs av ett direktvalt parlament, regionfullmäktige. I regionfullmäktige sitter politiker som valts av medborgarna i länet. Här kan du se hur den politiska organisationen ser ut i den nya regionen.

Landstinget = sjukvård. Varför ansvarar den nya regionen även för andra frågor?

Frågorna har en nära koppling och är beroende av varandra för att vara framgångsrika. Förenklat kan det beskrivas så här:
Den nya regionorganisationen ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa, samt för regionens tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård. Likaså är en bra hälso- och sjukvård en
förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion, och för ett företags val av etablering och fortsatt verksamhet.

Kommer detta att påverka sjukvården nu när pengarna ska fördelas på fler områden?

Nej, medborgarna kommer inte märka av någon direkt förändring av vården och omsorgen. Däremot kommer regionbildningen leda till att regionen utvecklas och blir bättre, och då också hälso- och sjukvården.

Regionen har ansvar för kollektivtrafiken, är det dit jag måste ringa för att få information om tidtabeller och trafikinformation?

Om du vill veta något om tidtabeller, buss- och tåglinjer eller trafikinformation ska du vända dig till länstrafiken – som är en del av Region Örebro län. Du når dem på www.lanstrafiken.se/orebro.
Regionen har också ansvar för att planera infrastruktur (bland annat väg- och järnvägsnätet) och hur kollektivtrafiken ska fungera i länet.

Innebär regionbildningen att man sparar in på pengar och personal?

Syftet med att bilda region är inte att driva igenom besparingar, varken när det gäller pengar eller personal. Däremot ska vi bli bättre på att samordna och arbeta effektivt, därigenom får invånarna ut mer verksamhet för de pengar de betalar i skatt.

Är det dyrare att vara region än landsting?

Nej, det kommer inte vara dyrare än att driva landstinget och regionförbundet var för sig. Däremot bidrar regionbildningen till ett effektivare arbetssätt, då får invånarna ut mer verksamhet för de pengar de betalar i skatt.

Vilken geografi omfattar den nya regionen?

Den politiska överenskommelsen innebär att den nya regionen geografiskt omfattar Örebro län.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 januari 2015

Innehållsansvarig: Maria Karlsson

Publicerad av Carl Olsson