Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forum för äldreforskning och utveckling av vård och omsorg

Aktuellt

Den 22 november anordnas en inspirationsdag i syfte att inspirera politiker och tjänstemän i Örebro län till fortsatt utvecklingsarbete kring insatser för äldre. Programmet är uppbyggt på tre delar, dels att få en bra kunskapsplattform för hur äldreomsorgen och hälso- och sjukvården ska klara framtidens efterfrågan och krav, dels hur ny teknik kan underlätta självständighet och främja trygghet för äldre i eget boende, dels ta del av olika forskningsprojekt kring äldre som sker i Örebro och samtidigt inspirera anställda till att börja forska.

Läs mer om inspirationsdagen genom att klicka på länken.

------------------------------------------------------------------------

Bakgrund

Ett gemensamt arbete har genomförts för att starta upp ett Forum (nätverk) som ska etableras med uppdrag att stimulera forskning och utveckling inom äldreområdet. Forumet är ett treårigt projekt i samverkan mellan Region Örebro, Örebro kommun och Örebro universitet samt andra lokala/regionala aktörer som verkar inom området. Forumet leds av en politisk styrgrupp och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de berörda organisationerna. Det finns projektledare vars uppdrag är att planera och genomföra de aktiviteter som ledningen av projektet beslutar om.

Forumet är ett komplement till övriga verksamheter som arbetar med kunskaps- och metodutveckling inom äldreområdet.

Inriktning och syfte

När forskningen och praktiken möts i ett forum med syfte att utveckla ny kunskap kommer båda områdena att berikas och utvecklas. Forskningen får ingångar i praktiken där de kan få uppslag till att beforska nya områden och fält som inte är så beforskade tidigare. Praktiken får tillgång till aktuell forskning som ligger till grund för verksamheternas kunskaps- och verksamhetsutveckling. Resultatet av detta leder till att det finns en potential till att kunna sätta fokus på områden som inte fungerar optimalt och som behöver utvecklas. Genom forumet finns ökade möjligheter att fler tvärprofessionella forskningsprojekt påbörjas i samverkan mellan de tre aktörerna. Forumet skapar ökade möjligheter att upplevda problem presenteras och diskuteras

Syftet med projektet är:

  • att få en samlad bild av den forskning och de större utvecklingsarbeten som pågår i Örebro län, samt att kartlägga det som efterfrågas 
  • att initiera och stimulera till forskning och större utvecklingsarbeten
  • att bidra till att ny kunskap implementeras i de berörda verksamheterna

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 september 2017

Innehållsansvarig: Kjerstin Larsson

Publicerad av Carl Olsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/forumforaldreforskning