Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

God, nära och samordnad vård i Örebro län

Hälso- och sjukvården behöver förändras för att möta framtidens utmaningar. Därför pågår ett arbete både nationellt och i vårt län för att skapa förutsättningar för omställningen.


Vad är en god, nära och samordnad vård?


En god, nära och samordnad vård:
• Utgår från individuella förutsättningar och behov
• Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv
• Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Nära vård innebär en vård som är mer flexibel, ofta mobil och att den möter patienten där den är såväl fysiskt som kognitivt. Omställningen innebär en kulturförändring och nya arbetssätt i hela hälso- och sjukvården. En ökad samverkan internt och med andra samhällsaktörer, i synnerhet länets kommuner, är en förutsättning. Om en förflyttning från vård på sjukhus till vård i öppna vårdformer ska vara möjlig, måste primärvården vara navet i den nära vården och det självklara första valet för invånaren.

Varför behöver hälso- och sjukvården förändras?
Svensk sjukvård är högpresesterande och har goda behandlingsresultat i jämförelse med andra länder. Däremot finns brister i kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet och samordning runt patienten. En förklaring är att primärvården i Sverige har mindre resurser än i andra länder.
Hälso- och sjukvården är traditionellt organiserad för att bota akuta sjukdomstillstånd. Nu och i framtiden dominerar kroniska och långvariga sjukdomstillstånd där kraven på kontinuitet och samordning inte kan lösas på sjukhuset. Vård och omsorg till dessa målgrupper kräver den enskildes delaktighet och bygger på mer långvariga relationer, vilket bäst tillgodoses i hemmiljö.

Den äldre befolkningen kommer att öka mycket i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder under de närmaste åren. I Örebro län kommer andelen 80 år och äldre att öka med 60% fram till år 2030.Vi behöver därför hitta nya effektivare arbetssätt. Möjligheterna att bedriva en god vård och omsorg utanför sjukhusets väggar ökar också med hjälp av den tekniska utvecklingen.

Att stärka vård och omsorg nära den enskilde är förutsättning för att klara våra gemensamma utmaningar framöver. En god, nära och samordnad vård bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Vad händer nationellt?
Sedan mars 2017 pågår en statlig utredning, Samordnad utveckling för en god och nära vård. Den har uppdrag att stödja regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att skapa en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Utredningen lämnar sitt slutbetänkande i mars 2020.

Utredningen har lämnat tre delbetänkanden och de innehåller bland annat förslag om:
• En professionsneutral vårdgaranti som blivit lagstadgad från 1 januari 2019.
• En nationell färdplan och målbild för arbetet.

I bilden ovan beskrivs färdplan och målbild för den önskade utvecklingen.

 

• Ett nytt nationellt utformat uppdrag för primärvården
• Resursöverföring från sjukhusvård till primärvård
• Att ge patienten möjlighet till en fast läkarkontakt i primärvården.

I slutbetänkandet ska utredningen svara på:
• Hur samverkan mellan kommun och region kan förbättras
• Om  nuvarande definitioner av öppen och sluten vård är ändamålsenlig
• Hur samordning av vårdinsatser för patienter med komplexa  vårdbehov ska utföras
• Överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan. Läs mer om den nationella utredningen här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 januari 2020

Innehållsansvarig: Jan Sundelius

Publicerad av Therese Triumf

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/naravard