Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Projekt och utvecklingsarbeten

I Region Örebro län pågår flera olika satsningar som bidrar till att forma en god och nära vård. Här presenterar vi bland annat hur vårdsamordnare fått en nyckelroll i samverkan vid utskrivning, hur rehabkoordinering underlättar sjukskrivningsprocessen och hur mobila team kan förbättra vården för de mest sjuka äldre.

Vårdsamordnare viktiga i samverkan vid utskrivning

Vårdsamordnaren arbetar för att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs. Vårdsamordnarna får en viktig roll i uppdraget att säkerställa att Regionen lever upp till de krav som ställs i den nya lagen om trygg och säker utskrivning.

I en nationell jämförelse har Örebro län varit framgångsrikt i arbetet med Samverkan vid utskrivning. Här har den nya rollen vårdsamordnare, som finns på samtliga vårdcentraler i länet, varit viktig för att få arbetet med samordnad individuell planering (SIP) att fungera bra. Vårdsamordnarna har även bidragit till att öka patientens trygghet.

Rehabkoordinatorer och teamsamverkan kring
sjukskrivna patienter

Samtliga vårdcentraler inom Region Örebro län samt kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens har tillgång till rehabiliteringskoordinator. Syftet med rehabkoordinatorsfunktionen är att i ett tidigt skede kunna samverka kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete samt att optimera sjukskrivningen ur ett patientperspektiv.

På Karolina vårdcentral i Karlskoga har man skapat ”Mottagning psykisk ohälsa, MPO” för att kunna erbjuda patienterna ett samlat stöd i rehabiliteringen. Till mottagningen har vårdcentralen kopplat ett rehabteam som leds av en rehabkoordinator.

Mobila team

Närsjukvårdsteam finns i Örebro, samt i västra och norra länsdelarna av Örebro län. Inom Region Örebro län finns även mobila team som utgår från specialistvården. Målgrupper för teamen är personer med behov av palliativ vård, äldre och barn med komplexa behov, demenssjuka, personer med stroke och personer med suicidrisk.

Närsjukvårdsteam Örebro drivs tillsammans av Region Örebro län och Örebro kommun för att erbjuda en förstärkt hemsjukvård för de mest sjuka äldre. En utvärdering har visat att behovet av sjukhusvård halverats och att antalet besök på akutmottagningen minskat till en tredjedel av den tidigare nivån för teamets patienter.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 oktober 2019

Innehållsansvarig: Jan Sundelius

Publicerad av Anna Resjö

Länktips

Här hittar du länkar till andra samarbeten och satsningar som också är viktiga i utvecklingen av god, nära och samordnad vård.

Nationella och regionala arbeten