Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdcentralernas digitala mottagning

Vi i Region Örebro län vill erbjuda våra invånare digitala vårdmöten inom första linjens vård. Därför startar vi nu ett pilotprojekt där syftet är att möta invånarnas behov av en snabb och enkel kontakt med vården. I oktober 2019 ska den digitala vårdcentralen vara tillgänglig via Region Örebro läns app.

Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har digitaliserats – individer och företag förväntar sig digitala tjänster. Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Med hjälp av smarta digitala lösningar kan verksamheter och processerna effektiviseras och samtidigt generera mervärden för både medarbetare och individen.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Ett projekt startade hösten 2017, där piloter genomfördes för digitala vårdmöten för återbesök samt en digital ungdomsmottagning. Projektet har utvärderats, och teknik och arbetssätt fungerar väl. Rekommendationen är därför att bredda användningen av digitala vårdmöten.

Pilotprojektet Digital mottagning ska erbjuda våra invånare digitala vårdmöten för utvalda besvärsområden inom första linjens vård. Detta för att svara upp till invånarnas behov om en snabb och enkel kontakt med primärvården. Start sker i oktober 2019.

Hur fungerar det för patienten?

Patienten laddar hem appen "Digital mottagning Region Örebro län" från App Store eller Google play. Inloggning sker med mobilt BankID.
Patienten bokar sedan en ledig en tid i appen. Man kan även boka en tid för sitt barn via en ombudsfunktion.

För Android – ladda ner från Google Play.

För iPhone/iPad – ladda ner från App Store.

Besvärsområden

De besvärsområden som är utvalda att börja med är:

 • Luftvägsbesvär: hosta, halsont, bihålebesvär, allergi, astma
 • Urinvägsbesvär (hos patient som är minst 15 år),
 • Hudutslag: eksem, borrelia, acne, vattkoppor, bältros
 • Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning
 • Sluta röka
 • Alkoholproblem
 • Lättare psykiska besvär, exempelvis oro och stress
 • Krisstöd, exempelvis hot/våld, dödsfall och separation
 • Sjukintyg dag 8-14

Besvärsområdena kommer att utvärderas under pilotprojektets gång och kan förändras över tid.

Nytta för invånare

 • Ökad tillgänglighet till vård.
 • Bättre ekonomi, patienten slipper onödiga resor, parkering och frånvaro från sysselsättning.
 • Smidigt och enkelt.

Nytta för vården

 • Skapar insikter och erfarenheter av digitala vårdmöten. Detta som ett första steg mot digitalisering av den nära vården.
 • Bidrar till att möta behovet av tillgänglighet för invånare.
 • Minskar smittorisken.
 • Nya rekryteringsmöjligheter - arbetet på den digitala vårdcentralen är distansoberoende.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 september 2019

Innehållsansvarig: Boel Lindblom

Publicerad av Ulrika Stenberg