Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer.
   Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras. 

Energi- och klimatprogrammet beslutades hösten 2017 och omfattar åren 2017-2020. Det ersatte då tidigare energi- och klimatprogram för länet.

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

• Minskade utsläpp av växthusgaser,
• förnybar energi och
• energieffektivisering.

Vision för energi- och klimatarbetet

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Övergripande mål

  1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer. 
  2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi. 
  3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet.

Insatser för att uppnå vision och mål

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har sex olika insatsområden identifierats:

• Resor och transporter
• Energiförsörjning
• Produktion och konsumtion av livsmedel
• Företag och industrier
• Byggnader och fastigheter
• Övrig konsumtion

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheter att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.
 

Insatsormåden


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 november 2018

Innehållsansvarig: Linda Svensson

Publicerad av Jessica Jeppson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/energiprogram