Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro har tagit fram ett förslag på nytt energi- och klimatprogram för 2017-2020.

Revidering av energi- och klimatprogrammet har pågått 2016-2017 genom en bred dialogprocess.  

Det färdiga programmet ska vara ett underlag för Region Örebro läns och Länsstyrelsen i Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Programmet ska innebära ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi. Det ska också bidra till ett aktivare klimatarbete i regionen.

Programmet ska även kunna vara vägledande för kommunerna i regionen. De kommuner som önskar har möjlighet att anta programmet i sin helhet, eller anpassa delar av programmet till respektive kommun som sin energi- och klimatstrategi.

Programmet har varit ute på remiss under våren och kommer att vara helt färdigt i oktober 2017. Tills vidare gäller det gamla programmet som finns nedan.

Energi och klimatprogrammet 2012-2016

Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Örebro län tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat. Programmet är ett underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar för energi- och klimatarbetet inom Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län och vägledande för kommunerna i regionen samt ska fungera som inspiration för företag och organisationer. Programmet omfattar åren 2013-2016.

Visionen är ett samhälle utan utsläpp

Visionen för Örebroregionen är att skapa ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målen behöver bland annat användningen av fossila bränslen för uppvärmning avvecklas till år 2020, energieffektiviteten i transportssystemet öka och fossilberoendet brytas.

Fem vägar för att uppnå vision och mål

Programmet pekar ut fem vägar för att uppnå vision och mål: energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera klimatsmart och att se till att den offentliga sektorn är en förebild.

Till 2020 ska Örebro län:

  • minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005)
  • bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008)
  • öka andelen förnybar energi till 60 procent (från 51 procent år 2009).

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 juli 2017

Innehållsansvarig: Linda Svensson

Publicerad av Katarina Bååth

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/energiprogram