Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016

Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Örebro län tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat. Programmet är ett underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar för energi- och klimatarbetet inom Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län och vägledande för kommunerna i regionen samt ska fungera som inspiration för företag och organisationer. Programmet omfattar åren 2013-2016.

Välkommen på energi- och klimatdagen 2016!

I år anordnar vi den årliga regionala energi- och klimatdagen 26 oktober i Örebro. Det blir ett spännande program där vi kommer att diskutera hur vi når länets energi- och klimatmål samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar och stark tillväxt inom näringslivet.

Läs mer och anmäl dig

Visionen är ett samhälle utan utsläpp

Visionen för Örebroregionen är att skapa ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målen behöver bland annat användningen av fossila bränslen för uppvärmning avvecklas till år 2020, energieffektiviteten i transportssystemet öka och fossilberoendet brytas.

Fem vägar för att uppnå vision och mål

Programmet pekar ut fem vägar för att uppnå vision och mål: energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera klimatsmart och att se till att den offentliga sektorn är en förebild.

Till 2020 ska Örebro län:

  • minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005)
  • bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008)
  • öka andelen förnybar energi till 60 procent (från 51 procent år 2009).

Revidering av energi- och klimatprogrammet under 2016

Under 2016 arbetar vi med att revidera det befintliga energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Det nya programmet ska gälla för år 2017-2020. Genom en bred dialogprocess ska programmet utgöra ett underlag för Region Örebro läns och Länsstyrelsens arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Programmet ska innebära ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi. Det ska också bidra till ett aktivare klimatarbete i regionen.

Programmet ska även kunna vara vägledande för kommunerna i regionen. De kommuner som önskar har möjlighet att anta programmet i sin helhet, eller anpassa delar av programmet till respektive kommun som sin energi- och klimatstrategi.

Här ser du hur revideringsarbetet ser ut:Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 oktober 2016

Innehållsansvarig: Susanne Rosendahl

Publicerad av Jessie Karlsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/energiprogram