Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Framtidens energismartaste företag

Energikontoret bjöd in till spridningskonferensen Framtidens energismartaste företag tillsammans med andra samverkansparter i Östra Mellansverige. På konferensen diskuterades den förestående energiomställningen och två projekt som avslutas under hösten; Framtidens solel och Energieffektiva företag. Den gav också tips och inspiration för företag som vill vara framtidens mest energismarta.

Moderatorerna välkomnar till konferensen Framtidens energismartaste företag

Spridningskonferensen den 6 november syftade till att summera tiden och det vi gjort i två projekt; Framtidens solel och Energieffektiva företag. Båda projekten är samverkansprojekt i Östra Mellansverige som omfattar Örebro län, Östergötlands län, Västmanlands län, Södermanlands län och Uppsala län. De har pågått i tre år och avslutas denna höst.

Klimatet och oss - hur vi påverkar varandra

Konferensen inleddes med en föreläsning av Martin Hedberg på Swedish Weather & Climate Centre. Han presenterade en bakgrund till problemet som ligger till grund för energiomställningen; hur vi påverkar klimatet och hur klimatet påverkar oss. Budskapet är tydligt: alla vägar bär till ett 100 % förnybart samhälle, det finns faktiskt inga andra alternativ. För att vi ska komma undan alltför katastrofala klimatförändringar och skador på ekosystem, som också drabbar oss människor i högsta grad, gäller det att göra omställningen så snabb som möjligt. För detta menar Martin att vi behöver nya berättelser som gör att mänskligheten kan samarbeta mot samma mål, och vi behöver alternativ till den tillväxtbaserade ekonomin som aldrig kan vara långsiktigt hållbar. Det kommer att vara svårt, men det är lösbart.

Martin Hedberg på Swedish Weather & Climate Centre presenterar klimatförändringarna

Frågor till projekten och montermingel med företag

Programmet gav också deltagarna möjlighet att lyssna och ställa frågor utifrån de två projekten som genomförts, som ju syftar till en energiomställning till mer effektivt använd, förnybar energi. I projektet Framtidens solel identifierades i projektets början att ett hinder för solcellsinvesteringar var att det upplevdes som för krångligt. Projektet har därför tagit fram en omfattande hemsida med oberoende information för företagare om att skaffa solel. Intresserade uppmanas därför att gå in på projektets hemsida, där utredningar och material som tagits fram i projektet finns publicerat. Projektet har också haft lokala aktiviteter, till exempel seminarier och studiebesök. Deltagarna gavs också möjlighet att träffa bland annat leverantörer och energi- och klimatrådgivare i ett montermingel under pauserna.

Exempel på energismarta företag: gröna avtal och dubbelsidiga solpaneler

Eftermiddagen hade fokus på energismart företagande och lärdomar från verkliga exempel. Här presenterade konsultföretaget WSP sina gröna avtal som hyresgäst med sin fastighetsägare Klövern, vilket bland annat gett dem möjlighet att installera solceller på sin hyresfastighet. Elektronikföretaget Transtronic berättade om sin energiresa, från byte av värmesystem till att ha fyllt hela taket med solpaneler. Dagen avslutades med att solcellsföretaget PPAM Solkraft visade upp deras dubbelsidiga solpaneler, som alltså kan absorbera solljus på båda sidorna. Kanske är detta en pusselbit i framtidens energisystem?

Dagen i sin helhet gav kunskap och inspiration, och samverkansparterna i Östra Mellansverige hoppas att kunna arbeta vidare mot det gemensamma målet att hjälpa företag ställa om till ett hållbart energisystem.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 november 2018

Innehållsansvarig: Ylva Gullberg

Publicerad av Ylva Gullberg