Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skogsprogram för Örebro län

Skogsprogrammet

I Örebro län pågår arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Programmet och tillhörande handlingsplan förväntas bli klara under 2020. Arbetet sker i dialog med skogens olika intressenter, däribland skogsnäringen, myndigheter, intresseorganisationer och företagare.

Utgångspunkt i arbetet är det nationella skogsprogram som antogs av regeringen 2018. I Örebro län har vi valt fyra av de fem fokusområden som återfinns i det nationella skogsprogrammet:

 • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
 • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
 • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
 • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Mål med arbetet

Arbetet med skogsprogrammet och tillhörande fokusområden hålls samman av Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län ansvarar för att ta fram en handlingsplan för fokusområdet Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

Målet är att under 2020 ta fram ett program med mål, delmål och åtgärder för de olika fokusområdena.

I arbetsgruppen för skogsprogrammet ingår representanter från

 • LRF
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Region Örebro län
 • Skogsstyrelsen

I referensgruppen ingår representanter från

 • Billerud Korsnäs
 • Jordägarförbundet
 • Kommunalt näringsliv (Business Region Örebro, BRO)
 • Mellanskog
 • Moelven
 • Naturskyddsföreningen
 • Småskalig trä- och lövträdförädling
 • Sveaskog
 • Svenska Jägareförbundet
 • Turismföretag (Ösjönäs, Tiveden)
 • Örebro kommuns skogsförvaltning

Bakgrund

År 2015 antog EU:s jordbruksutskott en ny skogsstrategi. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb.

2018 beslutade regering om ett nationellt skogsprogram med visionen: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Länkar

Läs mer om skogsprogrammet för Örebro län på Länsstyrelsen Örebro läns webb

Läs mer om det nationella skogsprogrammet på regeringens webb


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 februari 2020

Innehållsansvarig: David Erlandsson

Publicerad av Jessica Jeppson

Kontakt

David Erlandsson,
utvecklingsledare

019-602 48 63