Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län i EU

Erfarenhetsutbyte och samarbete med parter utanför regionen och landets gränser skapar utveckling av verksamheter i vår region.

Med internationell samverkan vill vi

 • bidra till att Örebro län kan påverka EU-beslut i en riktning som gynnar länet.
 • byta erfarenheter, hitta nya samarbetspartners och möjliga projektpartners.
 • stärka plattformssamarbeten för att utveckla länets styrkor med andra regioner i Europa.
 • främja vänortssamarbeten för långsiktiga strategiska erfarenhetsutbyten.

Nätverk

Länkar till våra nätverk finns i högerspalten.

Plattformar

Region Örebro Län samarbetar utifrån länets styrkeområden med andra regioner i Europa för att skapa innovationsprojekt med investeringsstöd. Samarbetet sker inom S3-partnerskap/S3-plattformar. 

Så kallade S3 plattformar är en förkortning av ”Smart Specialisation Strategy plattformar” och ingår i metodiken kring Smart Specialisering. Smart specialisering är en metod som initierades av EU-kommissionen 2016. I korthet kan metoden beskrivas som följer:

Regioner i Europa uppmuntras att samarbeta interregionalt på europeisk nivå utifrån identifierade styrkeområden. Dessa styrkeområden tas fram genom en noggrann kartläggning i respektive region och utmynnar i en smart specialiseringsstrategi eller en innovationsstrategi. De styrkeområden som pekas ut i strategin är de områden där regionen i fråga kan samarbeta med andra regioner i Europa som pekat ut liknande eller samma styrkor. Ambitionen från EU-kommissionens sida är att metoden och samarbeten inom ramen för Smart specialisering ska mynna ut i innovationsprojekt  som skalas upp till den grad att det attraherar företag och investeringar och leder till stärkt innovationskraft i Europa.

Det finns tre så kallade tematiska S3 plattformar och i dagsläget 28 underliggande partnerskap/plattformar som utgår från dessa. De tre tematiska är:

 • Energi
 • Industriell modernisering 
 •  Jordbruk/livsmedel

Region Örebro län har utifrån i vår innovationsstrategi valt att ingå i följande S3 partnerskap:

 • S3 partnership for the Social Economy 
 • High Performance Production through 3D-Printing 
 •  Artificial Intelligence and Human Machine Interface (AI & HMI)
 • Safe and Sustainable Mobility 
 • (S3-Mining) Gruvdrift

Vänorter

Vänortssamarbetena för Region Örebro Län kommer att revideras i samband med framtagningen av en internationell strategi under 2019. Det enda vänortssamarbete som är aktivt i dagsläget är det som finns mellan Fellingsbro Folkhögskola och Kibaha, Tanzania.

Kibaha (Tanzania) är beläget i östra Tanzania och är huvudstad i region Pwani. Folkmängd: 23 000 invånare. Region Örebro Län har haft samarbete inom skola och utbildning där Fellingsbro FHS har en systerskola i staden.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 juli 2019

Innehållsansvarig: Rasmus Bergander

Publicerad av Sofia Kjörk