Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Strukturfonderna 2014-2020

En ny programperiod har påbörjats för Europeiska struktur-och investeringsfonder (tidigare EU:s strukturfonder). Som regionalt tillväxtansvarig aktör har Region Örebro län varit med och tagit fram det regionala programmet för Östra Mellansverige avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vi har även tagit fram en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden Östra Mellansverige.

Handslag

Nytt sätt att arbeta och ansöka

EU:s strukturfonder har gjort skillnad för många individer, men gett färre avtryck i organisationer och strukturer. Vi vill att effekterna av projekten ska bli bestående under den här programperioden. Det ska vi uppnå genom fler strategiska satsningar som möter utmaningarna i fondernas program, plan och bakgrundsanalyser.

Region Örebro län och andra regionalt tillväxtansvariga kommer att samla aktörer som kan ta ansvaret som projektägare och även fortsätta arbetet efter projektets slut. Det nya arbetssättet ska sätta avtryck på kommande ansökningsomgångar. Satsningar som passar in i strukturomvandlande processer kommer att prioriteras.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Östra Mellansverige

Programmet ERUF ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier för hur regionen ska utvecklas.

Östra Mellansverige avser Örebro, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Östergötlands län.

Följande tre insatsområden finns i programmet:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

Testa er projektidé

 

Europeiska socialfonden (ESF), Östra Mellansverige

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.
Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.

Det finns två programområden i den regionala handlingsplanen:

  • Kompetensförsörjning (PO 1)
  • Ökade övergångar till arbete (PO 2)


Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet.


 Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 januari 2018

Innehållsansvarig: Per Holmström

Publicerad av Sofia Kjörk

Kontakt

Regionalfonden

Lena Kihl
utvecklingsledare, projektstöd
019-602 63 90

Thérése Hjelseth
områdeschef, Energi och klimat
019-602 63 66

Socialfonden

Maria Svensson Hallberg
utvecklingsledare, Utbildning och arbetsmarknad
019-602 63 75

Ansvariga parter är:

• Strukturfondspartnerskapet
• Svenska ESF-rådet
• Tillväxtverket
• Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbunden i Uppsala och Sörmland samt Länsstyrelsen i Västmanlands län

Per Holmström
koordinator för Östra Mellansverige
019-602 63 05