Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Alla barns rätt till kultur

Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har pågått sedan augusti 2016 och avslutas 2019. Projektet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31, som säger att det enskilda barnet har rättighet till en meningsfull fritid med lek och aktiviteter.

Projektet har också tagit sin utgångspunkt i länets regionala styrdokument där den regionala utvecklingsstrategin lyfter hög och jämlik livskvalitet som en av tre övergripande målbilder, och där kultur beskrivs som viktigt för länets sociala sammanhållning med barn och unga i fokus.

Projektet är en del i arbetet med att kultur ska vara till för alla barn i Örebro län. De sammantagna satsningar som görs på kultur för alla barn i länet förväntas ge ett mer hållbart och sammanhållet samhälle.

Vad händer nu?

Under hösten 2019 skrivs en slutrapport för alla tre åren.
Arbetet för mer etnisk mångfald och inkludering i kulturlivet fortsätter bland annat genom:

Kultur och integration

Vi skapar ett nätverk med organisationer/verksamheter i länet som är intresserade av att arbeta med kultur och integration för att stärka och underlätta samverkan mellan dessa aktörer.

Tipsa oss gärna om aktörer/projekt/verksamheter som arbetar med kultur och integration i länet. Länk till enkäten Kultur och integration.

Konsten att delta (tidigare Kollega till kollega)

Vi fortsätter att arbeta inom det nationella projektet "Konsten att delta" som syftar till att föra samman nyanlända professionella kulturaktörer och kulturpedagoger med de som är etablerade i Sverige. Läs mer i informations-häftet här

Om du är intresserad av att medverka i "Konsten att delta" anmäl dig till Carina Nyström via e-post.

Fortsatt arbete

Under 2019 skapas en struktur för fortsatt utveckling av arbetet med kultur och inkludering i Örebro län. Om du har idéer om framtida arbete kontakta oss gärna.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 september 2019

Innehållsansvarig: Lena Adem

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/allabarnsratt