Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Alla barns rätt till kultur

Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron. Kultur överbrygger gränser och kan användas i integrationssyfte eftersom den inte kräver ett gemensamt språk. Kultur utvecklar och är till hjälp vid språkinlärning.

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och mål i den regionala kulturplanen genomförs ett projekt med fokus på integration genom kulturupplevelser och eget skapande. Finansiärer är Region Örebro län och Statens kulturråd. Projektet har blivit beviljat medel för år 2 av dessa finansiärer.

Projektet ger asylsökande/nyanlända barn och unga tillgång till existerande kulturarenor samt bildar nya arenor för kultur där barn/unga möts oavsett bakgrund.

Satsningen är ett pilotprojekt och kommer att utvärderas i syfte att genomföra fler framtida satsningar kopplat till den aktuella målgruppen eller andra grupper som av olika skäl har lägre tillgång till kultur på fritiden.

Se filmen om pilotprojektets första år

Läs mer om erfarenheter och lärdomar från det första projektåret i projektbeskrivning för år 2 (se även pdf i högerspalten).

Projektets andra år

Under andra året har projektet satsat extra på några orter i länet, samtidigt som organisationer/kulturaktörer har kunnat söka och få bidrag för att driva verksamhet enligt projektets syfte. Det pågår nu kurser i exempelvis dans, film och spoken word parallellt med skapande verkstäder av olika slag.

Konferensen "Vem får vara med i Örebro län?"

Den 9 april 2018 genomfördes konferensen ”Vem får vara med  i Örebro Län” för inspiration och erfarenhetsutbyte. På agendan var bland annat en föreläsning med Ola Öhlin som berättade om sitt projekt ”Konsten att delta”, som underlättar för utlandsfödda konstnärer att komma in i och bli en del av kulturlivet.

Lokala aktörer delade med sig av sina erfarenheter däribland Spelrum, El Sistema, Kulturskolan i Örebro, Pennybridge Poetry och Bergslagsspelen. I konferensen deltog ett sjuttiotal tjänstemän, politiker, kulturskapare och aktiva från civilsamhället. Eftermiddagen ägnades åt att dela erfarenheter och diskutera den fortsatta utvecklingen i länet.

Projektets tredje år

Integrationsprojektets tredje år kommer att ha särskilt fokus på inventeringar och hur projektets resultat kan användas i framtiden. Den ena inventeringen har som syfte att finna professionella kulturaktörer och kulturpedagoger i länet med annan språklig bakgrund än svensk.

Den andra ska kartlägga vad som redan genomförs i länet kopplat till kultur och integration. Båda kartläggningarna har som mål att underlätta fortsatt samverkan och arbete för ett kulturliv med större mångfald. Möjlighet till utveckling kommer också att erbjudas länets kulturkonsulenter och en inspirationshandledning kommer att tas fram.

Vi tar gärna emot tips på professionella kulturaktörer/kulturpedagoger med annan språklig bakgrund som finns i länet eller verksamhet med fokus på kultur och mångfald/integration.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 juni 2018

Innehållsansvarig: Lena Adem

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/allabarnsratt