Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Alla barns rätt till kultur

Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har pågått sedan augusti 2016. Projektet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31, som säger att det enskilda barnet har rättighet till en meningsfull fritid med lek och aktiviteter.

Projektet tar också sin utgångspunkt i länets regionala styrdokument där den regionala utvecklingsstrategin lyfter hög och jämlik livskvalitet som en av tre övergripande målbilder, och där kultur beskrivs som viktigt för länets sociala sammanhållning med barn och unga i fokus.

Huvudsyftet med projektet är att genomföra ett pilotprojekt med kultur på fritiden för barn och unga där integration och asylsökande/nyanlända är i fokus. Utifrån resultatet ska strukturer och metoder för samverkan i länet och fortsatta satsningar arbetas fram.

Projektet är en del i arbetet med att kultur ska vara till för alla barn i Örebro län. De sammantagna satsningar som görs på kultur för alla barn i länet förväntas ge ett mer hållbart och sammanhållet samhälle.

Ansök om medel för aktiviteter inom ramen för projektet

Från den 6 november 2018 finns möjlighet att söka medel för arbete med integration och kultur för barn och unga mellan 0-25 år. Aktiviteterna ska genomföras januari - juni 2019.
Ansökningsbelopp är från 5 000 kr upp till 30 000 kr.

De ansökningar som bäst uppfyller följande kriterier väljs ut:

  • Kvalitet på aktiviteten/verksamheten
  • Den ansökande aktörens kompetens att genomföra aktiviteten
  • Grad av integration/inkludering
  • Hur aktivitetens målgrupper är planerade att nås
  • Möjlighet till fortsättning utan ny finansiering från Region Örebro län

Ansök senast 12 december 2018

Använd ansökningsblankett i högerspalten. Besked om beslut lämnas senast 21 december 2018.

Vid frågor, kontakta Carina Nyström

Projektets tredje år - hösten 2018-våren 2019

Integrationsprojektets tredje år kommer att ha särskilt fokus på två inventeringar och hur projektets resultat kan användas i framtiden. Möjlighet till utveckling kommer också att erbjudas länets regionala kulturkonsulenter och en inspirationshandledning kommer att tas fram för användning i länet.

Kultur och integration

Den ena inventeringen "Kultur och integration" syftar till att stärka samverkan mellan aktörer/verksamheter/projekt som arbetar med kultur och integration i länet.

Tipsa oss gärna om aktörer/projekt/verksamheter som arbetar med kultur och integration i länet. Länk till enkäten Kultur och integration.

Kollega till kollega

Den andra inventeringen "Kollega till kollega" syftar till att föra samman nyanlända professionella kulturaktörer och kulturpedagoger med de som är etablerade i Sverige. Läs mer i informations-häftet här

Om du är intresserad av att medverka i "Kollega till kollega" anmäl dig här via formuläret hos Konsten att delta.

Projektets första två år hösten 2016-våren 2018

Se filmen från pilotprojektets första år

 

Under andra året har projektet satsat extra på några orter i länet, samtidigt som organisationer/kulturaktörer har kunnat söka bidrag för att driva verksamhet enligt projektets syfte. Det har till exempel genomförts kurser i dans, film, spoken word och konstnärligt skapande. Den 9 april 2018 genomfördes också konferensen ”Vem får vara med  i Örebro Län” för inspiration och erfarenhetsutbyte. På agendan fanns bland annat en föreläsning med Ola Öhlin som berättade om sitt projekt ”Konsten att delta”. Ett projekt som underlättar för utlandsfödda konstnärer och i Sverige boende konstnärer att knyta kontakter.

Läs mer om det första och andra året i projektbeskrivning för år 2 (se även pdf i högerspalten).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 november 2018

Innehållsansvarig: Lena Adem

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/allabarnsratt

Kontakt

Carina Nyström
Projektsamordnare
från 15 augusti 2017
072-141 38 75

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Ansök om medel för aktivitet i projektet