Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Alla barns rätt till kultur

Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron. Kultur överbrygger gränser och kan användas i integrationssyfte eftersom den inte kräver ett gemensamt språk. Kultur utvecklar och är till hjälp vid språkinlärning.

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och mål i den regionala kulturplanen genomförs ett projekt med fokus på integration genom kulturupplevelser och eget skapande. Finansiärer är Region Örebro län och Statens kulturråd. Projektet har blivit beviljat medel för år 2 av dessa finansiärer.

Projektet ger asylsökande/nyanlända barn och unga tillgång till existerande kulturarenor samt bildar nya arenor för kultur där barn/unga möts oavsett bakgrund.

Satsningen är ett pilotprojekt och kommer att utvärderas i syfte att genomföra fler framtida satsningar kopplat till den aktuella målgruppen eller andra grupper som av olika skäl har lägre tillgång till kultur på fritiden.

Se filmen om pilotprojektet

Stort engagemang under första året

Det har funnits ett stort engagemang i länet, både bland kulturskapare och i civilsamhället och grundkonceptet i projektet har fungerat bra. Enkätsvar från de asylsökande/nyanlända samt övriga familjer och unga som tagit del av aktiviteter visar att initiativet har uppskattats och att projektet har nått flickor och pojkar i lika hög grad.

Istället för att som planerat genomföra aktiviteter vid 30 tillfällen för 1700 barn och unga (med familjer) har kulturaktiviteter genomförts vid 90 tillfällen med omkring 2600* barn och unga (med familjer).

Mycket tyder på att arbetet med värdar i projektet har varit en viktig del. Vi fortsätter under år två med att utveckla värdarnas funktion i samband med kulturaktiviteter. Värdarna är med på aktiviteter och stödjer aktörer i integrationsarbetet. De fungerar också på plats som projektets ansikte utåt och har en viktig roll i utvärdering genom att de utgör projektets referensgrupp.

Läs mer om erfarenheter och lärdomar från det första projektåret i projektbeskrivning för år 2 (se även pdf i högerspalten).

*Av dessa var 1200 besökare på Världens fest.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 mars 2018

Innehållsansvarig: Lena Adem

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/allabarnsratt

Kontakt

Carina Nyström
Projektsamordnare
från 15 augusti 2017
072-141 38 75

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Janni Bohman
Utvecklingsledare - ideell sektor
019-602 75 09

Pressmeddelande