Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

RaiSE: De sociala företagens konkurrenskraft ska stärkas

Region Örebro län är sedan januari 2017 projektpartner i ett internationellt samverkansprojekt mellan sex regioner i Europa. Projektet heter RaiSE och finansieras av Interreg Europe. Projektet pågår till och med juni 2021.

Sociala företag har stor potential att skapa fler och bättre arbetsplatser samtidigt som man arbetar med stora samhällsutmaningar. Projektet handlar till stora delar om erfarenhetsutbyte och lärande kring sociala företag inom EU.

Syftet med RaiSE

Syftet med projektet RaiSE (Enhancing social enterprises competitiveness through improved business support strategies) är att stärka konkurrenskraften för arbetsintegrerande sociala företag genom förbättrade regionala policies. Projektperioden är 4,5 år och sträcker sig från den 1 januari 2017 till den 30 juni 2021.

Utveckling genom erfarenhetsutbyte

Varje ingående projektpart använder sina regionala utvecklingsstrategier (eller motsvarande) som utgångspunkt i samarbetet. Under projekttiden kommer vi mot bakgrund av erfarenhetsutbyte och analyser löpande diskutera hur dessa policys kan vidareutvecklas så att de stärker konkurrenskraften för arbetsintegrerande sociala företag.

Viktiga delar i projektet är regionala analyser av arbetsintegrerande sociala företag och deras förutsättningar, erfarenhetsutbyten och diskussioner kring goda exempel. I varje region finns det också en så kallad Stakeholder Group, det vill säga en samling aktörer som på olika sätt berörs eller har ett intresse av frågor om arbetsintegrerande sociala företag.

Den svenska gruppen

Den svenska gruppen utgörs av Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län. Partnerskapet består av drygt 25 organisationer från offentlig verksamhet och civilsamhälle.

RaiSE-projektet diskuteras löpande inom Partnerskapet och representanter för Partnerskapet deltar också på projektets olika möten. Kommande projektmöten äger rum i Budapest, Bologna, Mayo och Örebro.

Projektets organisation

Projektet leds av Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) i Spanien. Vid sidan av Region Örebro län ingår IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd for the Development of the Industry från Ungern, Innovation & Management Centre Limited (WestBIC) från Irland, ERVET – Emilia-Romana Economic Development Agency L.t.d. från Italien samt Center for Social Innovation från Österrike. Den sistnämnda organisationen ingår som en rådgivande och metodstödjande part.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 januari 2020

Innehållsansvarig: Anders Bro

Publicerad av Mia Eriksson