Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar

Dans i Örebro län har som uppdrag att utveckla den sceniska dansen och dess infrastruktur i regionen. Syftet med arrangörsstödet är att stärka arrangörer i länet att våga köpa in professionella dansföreställningar, så att utbudet breddas.

Stödet kan sökas för att arrangera en dansföreställning för både vuxen publik och barn/unga. Högsta belopp som går att söka är 30 000 kr och kan till exempel användas för att betala gage, resa, logi och traktamente för de medverkande i dansföreställningen. 


Foto: Hans Finckh


Grundläggande krav
• Arrangemanget ska genomföras i Örebro län.
• Arrangemanget ska uppfylla Kulturrådets kriterier för tillgänglighetsinformation:
”Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen [indirekt genom detta arrangemangsstöd] ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.”
Läs mer på http://www.kulturradet.se

Prioriteringar:
• Samarbetsarrangemang mellan flera arrangörer, sektorer och över läns- och kommungränser.
• Arrangemang som berör och tar hänsyn till mångfaldsfrågor med fokus på etnicitet och social hållbarhet/inkludering, genus och jämställdhet mellan könen inklusive HBTQ-frågor och tillgänglighet kopplat till olika funktionsförmågor.

Arrangörsstödet beviljas inte till:
• Skolor
• Amatörföreställningar
• Dans som inte är scenkonstnärlig till exempel tävlingsdans och sällskapsdans som inte är satt i en scenisk, konstnärlig kontext.
• Arrangemang med primärt vinstsyfte. Eventuellt överskott får gå till kommande dansarrangemang.


Vem kan söka?
Arrangemangsstödet kan bara sökas av en juridisk person såsom organisation, förening, företag, enskild firma eller kommun, dock inte i vinstsyfte.

Alternativ för unga sökande utan juridisk person:
Genom det regionala stipendiet Ung Peng kan den som är 13-25 år söka upp till 6 000 kr för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Arrangemang ska i första hand rikta sig till personer i åldrarna 13-25 år.
Se mer på sidan för Ung Peng.Dans och teaterföreningar, kommuner, kulturinstitutioner, fria grupper, och andra lokalt verksamma arrangörer i Örebro län.

När kan man söka?
Ansökan görs löpande under året via epost. Ansökan kan inte göras retroaktivt utan måste sökas i förskott. Räkna med cirka en 2-3 veckors handläggningstid.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 augusti 2019

Innehållsansvarig: Johanna Ström

Publicerad av Johanna Ström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/arrangorsstod-dans