Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föreningar i Örebro län

Du som vill hitta en förening som passar dig ser här de regionala föreningar och organisationer som fått föreningsbidrag från Region Örebro län 2019. Det betyder bland annat att deras verksamhet finns på flera platser i länet.

Kontaktlistan är också till för att föreningar och organisationer lätt ska kunna kontakta varandra.

Föreningar ansvarar själva för att skicka in aktuella uppgifter. Detta görs genom att fylla i ett formulär, länk i högerspalten.

Läs mer om riktlinjer och krav för att beviljas föreningsbidrag via länken i högerspalten.

Innehållsförteckning

Kulturföreningar
Ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsförbund
Internationellt
Idrott
Pensionärsorganisationer
Trafiksäkerhet
Sociala stödorganisationer
Studieförbund
Övriga

KULTURFÖRENINGAR

Amatörteatersamverkan Örebro

Bergslagens kammarsymfoniker

En unik långfärdsorkester som samlar musiker från hela mellanSverige. Genomför symfoniska konserter och uppdragsspelningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Tomas Sahlberg, 0702-86 57 29
Webb: www.kammarsymfoniker.se

Dockteaterhuset
Fröjdans
Föreningen Kulturkudden

 

Föreningen Scenit/Kulturhuset

Studieförbundens gemensamma kulturförening. Fokus på unga, 13-25 år. Driver Kulturhuset och arrangerar ute i hela länet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 1500 personer
Kontakt: Siavash Vatanijalal, 019-10 96 02
Webb: www.scenit.se

Ideella kulturföreningen Cirkustältet

Att producera teater och musikteaterföreställningar främst vid Stadra men även för turné. Att skapa fantasterier i norra länsdelen för såväl ung som gammal publik.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Magnus Wetterholm, 070-538 19 95
Webb: www.stadrateater.se

Karlskoga Konsertförening

Karlskoga konsertförening och Karlskoga Symfoniorkester gör fyra konserter per år samt arrangerar kammarmusik.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Marie-Louise Naucler, 070-699 51 30
Webb: www.karlskogakonsertforening.se

Konstfrämjandet Bergslagen
Konstnärernas kollektivverkstad

Mellansveriges Folkets Hus & Park Region

 

Nora Art

Nora Art arrangerar årligen en sommarutställning med samtidskonst i Bryggeriet i Nora. Föreningen genomför också skaparverkstäder för barn och unga, mindre konsthändelser, föredrag och konstresor.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Jan Olsson, 070-719 24 21
Webb: www.norart.se

Riksteatern Örebro län
Stiftelsen Frövifors Pappersbruks museum
Stiftelsen Kungliga gyttjebad/Loka Brunn


Sveriges Konstföreningar Örebro län

Paraplyorganisation för konstföreningar och konstklubbar i länet. Konstbildningsverksamhet, kulturresor, 4-läns träffar med kulturutbyte.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Wicken von Post, 070-377 45 09
Webb: Nej

Teater Martin Mutter

Fri teatergrupp. Producerar scenkonst för i huvudsak barn och unga. Har egen scen och turnerar i hela landet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 150 personer.
Kontakt: Kajsa Wadström, 070-206 02 17 privat
Webb: www.martinmutter.com

Teater Nolby
The Art of Sweden
Våra Gårdar
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap

Örebro kammarmusikförening

Vi är en ideell förening som värnar om klassisk musik i det intimare formatet: kammarmusik. Vi arrangerar sju-åtta konserter per år i Betlehemskyrkan med musiker från hela Sverige, ur Svenska kammarorkestern samt från musikhögskolan och Kävesta folkhögskola.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Linn Elvkull, 0768-28 33 09
Webb: www.orebrokammarmusik.se

Örebro Konstskolas Vänner

Vi bedriver konstskola. Vi har också föredrag, kurser, utställningar och andra arrangemang.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 50 personer.
Kontakt: Peter Ekström, 0705-17 58 15
Webb: www.orebrokonstskola.se

Örebro läns bygdegårdsdistrikt
Örebro Läns Folkmusikförbund


Örebro Läns Grafikgrupp

Örebro Läns Grafikgrupp (ÖLG) är en ideell förening som driver en verkstad för grafisk konst. Verkstaden är arbetsplats och mötespunkt för konstgrafiskt verksamma i länet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Tage Pettersson, ordförande
Webb: www.grafikgruppen.nu

Örebro läns hembygdsförbund


Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap

Vår målsättning är att väcka och underhålla intresset för idrotten och dess historia. Det gör vi genom information, dokumentation, träffar och utställningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kjell Sunesson, 070-966 32 58
Webb: www.olis.nu

Örebro läns slöjdförening

UNGDOMSORGANISATIONER

Aktiv Ungdom STUCAB
Bosnien o Hercegovinas länsorganisation Örebro
Equmenia Svealand
IOGT-NTOs Juniorförbund Örebro distrikt
KFUM Örebro-Värmlands Region
KRIK Örebro län
Kristen Samverkan Mellansverige
Musik- och kulturföreningarnas Samarbetsorganisation
Ny Generation Örebro
Pingströrelsens Ungdomsorganisation i Örebro län
Riksförbundet Unga Musikanter
Salt EFS Mittsverige
Scouterna Örebro län

Sveriges Elevkårer
Verdandi Örebro län
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Örebro läns Schackförbund

POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND

Centerpartiets ungdomsförbund Örebro

CUF Örebro är ett liberalt, grönt och feministisk ungdomsförbund som kämpar för en bättre miljö och större frihet för individen.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Linnéa Hylén, 0763-25 23 69
Webb: Nej

Grön ungdom Örebro
Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro län
Moderata Ungdomsförbundet Örebro län
Örebro läns SSU-distrikt

INTERNATIONELLT 

Finlandssvenskar i Örebro län

IDROTT

SISU Idrottsutbildarna

Värmlands idrottsförbund
Örebro läns idrottsförbund

PENSIONÄRSORGANISATIONER 

PRO Örebro län

Tillvaratar pensionärers intressen, både till dem personligen men även centrala frågor.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Lena Ottosson, 0706-79 15 78
Webb: pro.se/distrikt/orebro-lan

SKPF distrikt Örebro län
Sveriges Pensionärsförbund Örebro
Örebro Värmlands distrikt av SFP
Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt

TRAFIKSÄKERHET

MHF Bergslagen Örebro länsråd
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

SMC Örebro län

Trafiksäkerhet för motorcyklister.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Ove Gefvert, 0705-64 11 36
Webb: www.svmc.se/orebro

SOCIALA STÖDORGANISATIONER

AHA Anhöriga hjälper anhöriga
BRIS Region Mitt


Bufff (tidigare Bryggan) Örebro

Vi är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Du som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård få möjligheter att träffa andra i samma situation.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Annica Zetterholm, 070-321 83 53
Webb: www.bufff.nu

Föräldraföreningen mot Narkotika i Karlskoga-Degerfors-Laxå
Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors
Kvinnohuset i Örebro
Mansforum

Rehabiliteringsversamheten Steget

Rehabilitering samt boendestöd för långvarig psykosproblematik hos vuxna personer. Vi erbjuder stöd i boendet samt daglig verksamhet för totalt 14 personer. Rehabilitering som baseras på individuell nivå dygnet runt året runt.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Therese Larsson, 072-857 67 38
Webb: Nej

RFSL Örebro

RFSL Örebro är en förening för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queera personer. RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 30 personer
Kontakt: Cristian Rehn Janowicz, 0763-26 31 75
Webb: www.orebro.rfsl.se

SIMON -  Svenska och invandrade mot Narkotika

Simon arbetar förebyggande i kampen mot narkotika och alkohol. SIMON är en mångkulturell organisation som tror att ökad förståelse och förbättrad integration är ett effektivt sätt att motverka främlingsfientlighet och rasism. SIMON fungerar som en bro mellan invandrare, flyktingar och det svenska samhället.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Zlata Catic, 0704-66 23 77
Webb: www.simonorebro.se

Svenska Röda Korset
Verdandi Örebro län 


VSFB-Föreningen Vi Som Förlorat Barn i Örebro län

VSFB är en föräldraförening av och för föräldrar som mist barn genom dödsfall, orsak och ålder på barnet är ovidkommande. Förlusten behöver inte vara ny. Vi stöttar varandra genom samtalsträffar en gång i månaden, syskon är välkomna. Vi ordnar olika sociala aktiviteter.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Marianne Malm, 070-305 85 39
Webb: vsfborebro.se 

Örebro Frivilliga Samhällsarbetare

Medlemmarna har myndighetsförankrade uppdrag till exempel godman, stödperson, övervakare, kontaktperson enligt SOL eller LSS, häktesbesökare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: IngaLill Dahlquist, 0704-47 32 37, 0763-69 35 44
Webb: Nej

Örebro läns Länkråd
Örebro läns Nykterhetsförbund


Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter driver en antidiskrimineringsbyrå. Vi arbetar för människors lika rättigheter genom juridisk rådgivning och förebyggande verksamhet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Admela Tafro, 019-18 40 18
Webb: www.rattighetscenter.se

Studieförbund

Örebro läns bildningsförbund

Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma intresseorganisation i Örebro län. Dess uppgift är att stärka folkbildningsorganisationernas ställning lokalt och regionalt.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Cecilia Lönn Elgstrand, 070-795 88 86 (vikarierar för Jennie Nises fr.o.m. 1 juli 2019)
Webb: www.olbf.nu

ABF Örebro län

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i länets alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 6-100 personer (beroende på kommun)
Kontakt: Mikael Runesson, 019-601 54 00
Webb: www.abf.se/orebrolan

Kulturens bildningsverksamhet

Kulturens bedriver studieförbundsverksamhet med, för och av kulturutövare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kundservice, 08-470 24 45
Webb: www.kulturens.se

NBV Mitt

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Oscar Ekelund, 070-392 59 59
Webb: www.nbv.se/mitt

Sensus Örebro

Folkbildning inom kultur, rättvisefrågor, demokratifrågor och mycket annat i Örebro län.
Lokal för uthyrning/utlåning: 1. Kapacitet: 3000 personer
Kontakt: Jens Hellman, 0704-62 48 18
Webb: www.sensus.se/orebro

Studieförbundet Bilda Svealand
Vi jobbar med folkbildning genom att arrangera konserter, festivaler, ledarutbildningar och studiecirklar med mera. Vi samarbetar nära med kommuner, kyrkor och anda aktörer i civilsamhället.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Elin Kullingsjö, 019-601 53 50
Webb: www.bilda.nu

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Genom studiecirklar, arrangemang och utbildningar vill vi bidra till att minska klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 40 personer
Kontakt: Björn Brunnberg, 070-855 39 12
Webb: www.sv.se/orebrolan

ÖVRIGA 

Afasiföreningen i Örebro län

Handikappförening för personer med afasi och deras anhöriga samt stödjande. Social verksamhet med bussresa, café, grillning, luciafest med mera.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Gunhild Wallin, 070-533 77 26
Webb: www.afasi.se

FPS i Örebro Ekonomisk Förening
Hopajola

 

Hela Sverige ska leva - Örebro län

Vår förening består av ca 140 Lokala UtvecklingsGrupper (LUG) det vill säga byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med helhetssyn, bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd. Vårt mål är livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Ken Kaufeldt
Webb: www.helasverige.se/orebro

Naturskyddsföreningen i Örebro län

Vi gör naturens röst hörd, bevakar och stöder arbete med miljö- och naturfrågor i Örebro län.
Vi har 11 lokala kretsar ute i länet och ett regionalt kansli i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kajsa Grebäck, 072-546 01 06
Webb: orebro.naturskyddsforeningen.se

Stiftelsen Activa

 

Stiftelsen Fontänhuset Örebro

Stiftelsen Fontänhuset Örebro vänder sig till människor som lever med psykisk ohälsa. Detta i syfte att ge det stöd som behövs för att i möjligaste mån undvika sjukhusvistelse och samtidigt erbjuda möjligheter att förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesverksamma mål.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Helena Lundell, 072-579 04 052
Webb: www.orebrofontanhus.se

 

Örebro-Värmlands distrikt av SFRF

Örebro-Värmlands distrikts sammanhållande organisation över distriktets finska föreningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Osmo Holappa, 070-654 00 10
Webb: Nej


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 januari 2020

Innehållsansvarig: Mona Hedfeldt

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalaforeningar

Kontakt

Mia Eriksson
Administration/Kommunikation
019-602 73 38

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor
Kryssa för att du är intresserad av "Kultur och ideell sektor" i formuläret

Läs om föreningsbidraget