Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föreningar i Örebro län

Du som vill hitta en förening som passar dig ser här de regionala föreningar och organisationer som fått föreningsbidrag från Region Örebro län 2020. Det betyder bland annat att deras verksamhet finns på flera platser i länet.

Kontaktlistan är också till för att föreningar och organisationer lätt ska kunna kontakta varandra.

Föreningar ansvarar själva för att skicka in aktuella uppgifter. Detta görs genom att fylla i formuläret för Kontaktuppgifter.

Innehållsförteckning

Kulturföreningar
Ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsförbund
Internationellt
Idrott
Pensionärsorganisationer
Trafiksäkerhet
Sociala stödorganisationer
Övriga

Studieförbund

KULTURFÖRENINGAR

Amatörteatersamverkan Örebro

 

Bergslagens kammarsymfoniker

En unik långfärdsorkester som samlar musiker från hela mellanSverige. Genomför symfoniska konserter och uppdragsspelningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Tomas Sahlberg, 0702-86 57 29
Webb: www.kammarsymfoniker.se

Bredsjö Kulturkooperativ

Vi i Bredsjö Kulturkooperativ vill med kulturens kraft roa, oroa, beröra, belysa vår samtid och lyfta fram människors berättelser.Vi är ett hållbart företag som jobbar med olika uttryck, kulturella fusioner och folkbildning för ökad delaktighet i samhället och världen. Vi vill göra Bredsjö Stationshus till en arena för möten och samtal mellan människor från jordens alla hörn. Vi skapar bland annat föreställningar, kurser och installationer. Pedagogik, teater, dans, musik, och folkbildning är vår bakgrund.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 50
Kontakt: Alf Wikström, 070-238 12 60
Webb: www.kulturkooperativet.se

Dockteaterhuset

 

Fröjdans

 

Karlskoga Konsertförening

Karlskoga konsertförening och Karlskoga Symfoniorkester gör fyra konserter per år samt arrangerar kammarmusik.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Tomas Samuelsson
Webb: www.karlskogakonsertforening.se

Konstfrämjandet Bergslagen

Vi har ett galleri på Storgatan 29 i Örebro där vi arrangerar 9-10 utställningar per år. Säljer grafik på kommission. Producerar och lånar ut barnutställningar till bibliotek i länet. Producerar aktiverande utställningar till äldrevården. Driver projekten Bortom de blå bergen, Stenarna talar och Skogen mellan oss. Driver skapande skola projekt. Visar utställningar och talar om konst.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kerstin Wagner, 070-618 00 86
Webb: bergslagen.konstframjandet.se

Konsthantverkarna i Örebro län

 

Konstnärernas kollektivverkstad

En ideell förening som driver keramik/metall/screen/tryck/glas verkstäder för konstnärer och konsthantverkare i länet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 16
Kontakt: Anders Vikberg
Webb: Har ingen webbplats

Mellansveriges Folkets Hus & Park Region

 

Nora Art

Nora Art arrangerar årligen en sommarutställning med samtidskonst i Bryggeriet i Nora. Föreningen genomför också skaparverkstäder för barn och unga, mindre konsthändelser och föredrag.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Jan Olsson, 070-631 60 50
Webb: www.norart.se

Nora/Bergslagen kammarmusikförening

Nora/Bergslagens kammarmusikförening arrangerar Nora kammarmusikfestival i juni varje år. Festivalen har tre ben, orkesterkurs för unga, kammarmuiskkurs för vuxna och konserter.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Birgitta Borg
Webb: www.norakammarmusikfestival.nu

 

Riksteatern Örebro län


Sveriges Konstföreningar Örebro län

Paraplyorganisation för konstföreningar och konstklubbar i länet. Konstbildningsverksamhet, kulturresor, 4-läns träffar med kulturutbyte.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Päivi Fredäng och Lena Dahlström
Webb: Har ingen webbplats

The Art of Sweden

Föreningen är genreövergripande inom kulturen och samlar professionella kulturskapare i Örebro län. The Art of Sweden vill vara en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv och arbetar för att de professionella kulturskaparna ska ha en röst i de sammanhangen och att deras professionalitet respekteras och ses som en resurs.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Marie Johansson Gadde, 0706-91 94 01
Webb: www.theartofsweden.se/

Värmlands Idrottshistoriska Sällskap

 

Örebro Kammarkör

Vi är en blandad kör på runt 30 medlemmar. Många har musik som yrke. Vi har sista 3 åren haft ett projekt "Bach till Örebro" där vi med barn/dans och professionella musiker framfört Bachs´s stora verk, passionerna och h-mollmässan som exempel.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Hans Holmberg, 0708-115659
Webb: Har ingen webbplats

Örebro kammarmusikförening

Vi är en ideell förening som värnar om klassisk musik i det intimare formatet: kammarmusik. Vi arrangerar sju-åtta konserter per år i Betlehemskyrkan med musiker från hela Sverige, ur Svenska kammarorkestern samt från musikhögskolan och Kävesta folkhögskola.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Linn Elvkull, 0768-28 33 09
Webb: www.orebrokammarmusik.se

Örebro Konstskolas Vänner

Vi bedriver konstskola. Vi har också föredrag, kurser, utställningar och andra arrangemang.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 50 personer.
Kontakt: Peter Ekström, 0705-17 58 15
Webb: www.orebrokonstskola.se

Örebro läns bygdegårdsdistrikt

 

Örebro Läns Folkmusikförbund

ÖLFM medverkar till arrangerandet av traditionella spelmansstämmor, spelträffar samt vis- och spelkurser i länet. Samt att barn och ungdomar bereds tillfälle att lära känna och spela folkmusik. ÖLM verkar för dokumentation och spridning av lokalt låtmaterial.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Erik Zaunschirm, 070-674 31 41
Webb: www.olfm.se

Örebro Läns Grafikgrupp

Örebro Läns Grafikgrupp (ÖLG) är en ideell förening som driver en verkstad för grafisk konst. Verkstaden är arbetsplats och mötespunkt för konstgrafiskt verksamma i länet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Tage Pettersson, ordförande
Webb: www.grafikgruppen.nu

Örebro läns hembygdsförbund


Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap

Vår målsättning är att väcka och underhålla intresset för idrotten och dess historia. Det gör vi genom information, dokumentation, träffar och utställningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kjell Sunesson, 070-966 32 58
Webb: www.olis.nu

Örebro läns konstnärsförbund

Tillvaratar länets konstnärers intressen genom arbete i nätverk, opinionsbildande aktiviteter o. kontakt m. lokala beslutsfattare etc.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Astri Johansson, 070-474 50 89
Webb: www.orebrolanskonstnarsforbund.se 

Örebro läns slöjdförening

UNGDOMSORGANISATIONER

Equmenia Svealand
IOGT-NTOs Juniorförbund Örebro distrikt
KFUK-KFUM Örebro-Värmlands Region


Kristen idrottskontakt Örebro län

KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som vill förena glädjen i idrotten med glädjen i den kristna tron. KRIK vill skapa trygga, positiva och inkluderande miljöer präglade av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Genom aktiviteter och gemenskap på kristen grund i öppna och välkomnande miljöer vill KRIK skapa sammanhang där barn och unga kan växa i tron på Jesus. KRIK vill verka för att bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna. KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund. I Örebro finns i dagsläget lokalavdelningarna: KRIK Örebro 20+, KRIK Sörbykyrkan, KRIK Lundhagskyrkan och KRIK Götabro.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Emmy Leander, 073-091 15 28
Webb: www.krik.se

Kristen Samverkan Mellansverige

 

Mälardalens Elevkårer

Mälardalens Elevkårer är en del av Sveriges Elevkårer som är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Athina Skoog, 08-128 135 21
Webb: Har ingen webbplats

Ny Generation Örebro
Pingströrelsens Ungdomsorganisation i Örebro län
Riksförbundet Unga Musikanter
Salt EFS Mittsverige

Svenska kyrkan Unga i Strängnäs distrikt
Sverok Svealand

Verdandi Örebro län
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Örebro läns Schackförbund

Örebro läns Scouter

POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND

Centerpartiets ungdomsförbund Örebro

CUF Örebro är ett liberalt, grönt och feministisk ungdomsförbund som kämpar för en bättre miljö och större frihet för individen.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Linnéa Hylén, 0763-25 23 69
Webb: Har ingen webbplats

Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro län

 

Liberala Ungdomsförbundet

Vi är ett aktivt distrikt med regelbundna medlemsträffar som kallas Café Liberal där vi pratar om aktuella politiska frågor. För att få reda på när dessa träffar är så kan du gå men i våran Facebook-sida
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Emil Pettersson, 073-624 56 65
Webb: www.luf.se/

Örebro läns SSU-distrikt

Vi är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund i Örebro Län. Tillsammans så samlar, skolar och påverkar vi för nå ett tryggare och mer jämlikt samhälle, inte bara för några utan för alla.
Frågor som vi driver i länet är bland annat tillgången till lokaltrafik. Vi tycker till exempel att gymnasiekortet ska gälla för alla, dygnet runt!
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Liv Olsson (ombudsman), 073-372 40 27
Webb: ssu.se/bli-medlem/

INTERNATIONELLT 

Örebro-Värmlands distrikt av SFRF

Stödja sverigefinska SFRF föreningar i länet och vara deras företrädare inom region, i frågor som berör dem. Anordna viss kursverksamhet.
Lokal för uthyrning/utlåning: 1 Antal: 25
Kontakt: Jouni Slagner, 070-682 04 61
Webb: Har ingen webbplats

Finlandssvenska Föreningen i Örebro län

IDROTT

Friluftsfrämjandet

SISU Idrottsutbildarna

Värmlands idrottsförbund
Örebro läns idrottsförbund

PENSIONÄRSORGANISATIONER 

Kommunals Pensionärsförening SKPF

 

Pensionärernas Riksorganisation Örebro län, PRO Örebro län

Tillvaratar pensionärers intressen, både till dem personligen men även centrala frågor.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Lena Ottosson, 0706-79 15 78
Webb: pro.se/distrikt/orebro-lan

SPF Seniorerna Örebrodistriktet

Att påverka i frågor som för pensionärer är angelägna. Det gäller bland annat vård, omsorg, ekonomi och att synliggöra att pensionärer fortsatt är en mycket viktig del i samhällsbyggandet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Gunilla Werneström, 070-379 90 80
Webb: www.spforebrodistriktet.se

SFP, Sverigefinska Pensionärerna Örebro Värmlands län

Att tillvarata den åldrande finskspråkiga befolkningens intressen, som kultur och språk och förhindra den växande ensamheten bland våra äldre.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Irmeli Parkkinen, 070-595 85 49
Webb: Har ingen webbplats, kan nås via Facebook


Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt

TRAFIKSÄKERHET
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Arbetar med alla trafikanters trafiksäkerhet, med speciell fokus på oskyddade trafikanter.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Lars Nordquist, 070-319 02 25
Webb: orebro.ntf.se

SMC Örebro län

SMC:s mål är att vara till största möjliga nytta för medlemmarna. SMC är vårt "fackförbund" gentemot myndigheter. Vi arbetar framförallt med utbildning och trafiksäkerhet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Erik Mårtensson, 070-560 78 38
Webb: www.svmc.se/orebro

SOCIALA STÖDORGANISATIONER

Afasiföreningen i Örebro län

Förening för personer med afasi och deras anhöriga samt stödjande. Social verksamhet med bussresa, café, grillning, luciafest med mera.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Gunhild Wallin, 070-533 77 26
Webb: www.afasi.se

 

AHA Anhöriga hjälper anhöriga

 

BRIS Region Mitt

Bris ger stöd till barn och unga, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.
Lokal för uthyrning/utlåning: nej
Kontakt: Olle Pallin-Cox, 08-598 888 00
Webb: www.bris.se

 

Balans Örebro län

Förening för personer med erfarenhet av depression, dystymi, bipolär sjukdom och utmattningssyndrom, Egen erfarenhet eller erfarenhet som anhörig.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Pär Ejdsäter, 073-899 67 99
Webb: balansorebro.se

Bufff Örebro

Barn/ungdom/förälder/familjemedlem i fängelse, häkte och frivård. En stödjande barnrättsorganisation för alla barn som har en frihetsberövad nära anhörig. Från enskilt stöd till gemensamma aktiviteter för att barnen ska få veta att det finns fler barn som är i samma situation som de själva.
Lokal för uthyrning/utlåning: 1
Kontakt: Verksamhetsansvarig Johanna Modin, 010-1775811
Webb: www.bufff.nu

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors

 

Kvinnohuset i Örebro

Föreningen erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn samt kunskap i form av föreläsningar om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Josefine Guldbrand, 070-332 1125
Webb: www.kvinnohusetorebro.se

 

Mansforum

 

FPS i Örebro Ekonomiska förening, Rehabiliteringsversamheten Steget

Rehabilitering samt boendestöd för långvarig psykosproblematik hos vuxna personer. Vi erbjuder stöd i boendet samt daglig verksamhet för totalt 14 personer. Rehabilitering som baseras på individuell nivå dygnet runt året runt.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Therese Larsson, 072-857 67 38
Webb: Har ingen webbplats

Qulan Verdandi Örebro

QV – vi finns för dig kvinna som har eller haft ett missbruk, eller på annat sätt berörts av droger.
QV – Telejour våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor på tisdagar 17.00 – 19.00. Mobil: 070/227 50 33
QV - hjälper och stöttar kvinnor i Våld i nära relation och Mäns våld mot kvinnor.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Erja Lukkarila, 070-227 50 33
Webb: Har ingen webbplats

RFSL Örebro

RFSL Örebro är en förening för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queera personer. RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja. Kapacitet: 30 personer
Kontakt: Cristian Rehn Janowicz, 0763-26 31 75
Webb: www.orebro.rfsl.se

Stiftelsen Activa

Activa ser till att människor med funktionsvariationer erbjuds stöd till arbete, studier och egen försörjning. Vi erbjuder utbildning i Supported Employment, IPS och utbildning till handledare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 40 personer
Kontakt: Julia Widner, 019-20 96 00
Webb: www-s-activa.se

Stiftelsen Fontänhuset Örebro

Stiftelsen Fontänhuset Örebro vänder sig till människor som lever med psykisk ohälsa. Detta i syfte att ge det stöd som behövs för att i möjligaste mån undvika sjukhusvistelse och samtidigt erbjuda möjligheter att förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesverksamma mål.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Helena Lundell, 072-579 04 052
Webb: www.orebrofontanhus.se

Svea kvinnojour i Kumla med omnejd

Svenska Röda Korset

Vi har en stödjande funktion till nationella myndigheter inom det humanitära området och erbjuder katastrofhjälp, hälsoprogram och sociala insatser.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Marie Malmgren, 070-309 59 81
Webb: www.redcross.se

 

Verdandi Örebro län

 

VSFB-Föreningen Vi Som Förlorat Barn i Örebro län

VSFB är en ideell föräldraförening av och för föräldrar som mist barn genom dödsfall, orsak och ålder på barnet är ovidkommande. Förlusten behöver inte vara ny. Vi stöttar varandra genom samtalsträffar en gång i månaden, grupper för baby/småbarn och syskon finns. Vi ordnar olika sociala aktiviteter och föreläsningar.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Marianne Malm, 070-305 85 39
Webb: orebro.vsfb.se 

Örebro Frivilliga Samhällsarbetare

Medlemmarna har myndighetsförankrade uppdrag till exempel godman, stödperson, övervakare, kontaktperson enligt SOL eller LSS, häktesbesökare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: IngaLill Dahlquist, 0704-47 32 37, 0763-69 35 44
Webb: Har ingen webbplats

Örebro läns Länkråd

Nykterhetsarbete
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Ingemar Hermansson, 070-312 54 25
Webb: www.lankarnaorebrolan.se

Örebro läns Nykterhetsförbund


Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter driver en antidiskrimineringsbyrå. Vi arbetar för människors lika rättigheter genom juridisk rådgivning och förebyggande verksamhet.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Admela Tafro, 019-18 40 18
Webb: www.rattighetscenter.se

ÖVRIGA  

Hela Sverige ska leva - Örebro län

Vår förening består av ca 140 Lokala UtvecklingsGrupper (LUG) det vill säga byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med helhetssyn, bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd. Vårt mål är livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Ken Kaufeldt
Webb: www.helasverige.se/orebro

Naturskyddsföreningen i Örebro län

Vi gör naturens röst hörd, bevakar och stöder arbete med miljö- och naturfrågor i Örebro län.
Vi har 11 lokala kretsar ute i länet och ett regionalt kansli i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kajsa Grebäck, 072-546 01 06
Webb: orebro.naturskyddsforeningen.se

STUDIEFÖRBUND

ABF Örebro län

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i länets alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 6-100 personer (beroende på kommun)
Kontakt: Mikael Runesson, 019-601 54 00
Webb: www.abf.se/orebrolan

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 40 personer
Kontakt: Folkuniversitetet, 019-760 32 30
Webb: www.folkuniversitetet.se/orebro 

Kulturens bildningsverksamhet

Kulturens bedriver studieförbundsverksamhet med, för och av kulturutövare.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Kundservice, 08-470 24 45
Webb: www.kulturens.se

Medborgarskolan

Medborgarskolan – ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först – spelar en viktig roll i dagens Sverige. Vi drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till ny kunskap – genom hela livet. Vi är en ideell förening och vår verksamhet är öppen för alla. Medborgarskolan är politiskt och religiöst obundna.
Lokal för uthyrning/utlåning: 1 Antal: 40 personer
Kontakt: Medborgarskolan, 019-764 14 00
Webb: www.medborgarskolan.se 

NBV Mitt

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Oscar Ekelund, 070-392 59 59
Webb: www.nbv.se/mitt

Sensus Svealand

Folkbildning inom kultur, rättvisefrågor, demokratifrågor och mycket annat i Örebro län.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja, kapacitet: 3000 personer
Kontakt: Jens Hellman, 0704-62 48 18
Webb: www.sensus.se/orebro

Studiefrämjandet

Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja
Kontakt: Mariola Axelsson, 019-16 83 00
Webb: www.studieframjandet.se/orebro-lan

Studieförbundet Bilda Svealand

Vi jobbar med folkbildning genom att arrangera konserter, festivaler, ledarutbildningar och studiecirklar med mera. Vi samarbetar nära med kommuner, kyrkor och anda aktörer i civilsamhället.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Elin Kullingsjö, 019-601 53 50
Webb: www.bilda.nu

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Genom studiecirklar, arrangemang och utbildningar vill vi bidra till att minska klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
Lokal för uthyrning/utlåning: Ja Kapacitet: 40 personer
Kontakt: Fredrik Wallin, 076-100 05 12
Webb: www.sv.se/orebrolan

Örebro läns bildningsförbund

Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma intresseorganisation i Örebro län. Dess uppgift är att stärka folkbildningsorganisationernas ställning lokalt och regionalt.
Lokal för uthyrning/utlåning: Nej
Kontakt: Cecilia Lönn Elgstrand, länsbildningskonsulent 0707-95 88 86
Webb: www.olbf.nu


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 november 2020

Innehållsansvarig: Mona Hedfeldt

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionalaforeningar

Kontakt

Mia Eriksson
Administration/Kommunikation
019-602 73 38

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor
Kryssa för att du är intresserad av "Kultur och ideell sektor" i formuläret

Föreningslista kontaktuppgifter

Läs om föreningsbidraget