Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kultur och andra samhällsområden

 • Kultur och hälsa

  Kultur är viktigt för folkhälsan. Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse och flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och rehabiliteri...

 • Kultur i skolan

  Kultur kan vara med och stärka förutsättningarna för en god måluppfyllelse i skolan eftersom estetiska och kreativa lärprocesser ger tillgång till andra verktyg och ingångar till kunskap. Estetiska...

 • Kultur på barns fritid

  Rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och social sammanhållning, enligt den Regionala utvecklingsstrategin. Önskvärt läge 2030 är att det breda...

 • Kulturella och kreativa näringar

  Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet skulle kunna vara viktigare för näringslivet i Örebro län än vad som är fallet idag. De kan också bidra till länets...

 • Kultur och turism

  2030 ska upplevelser och evenemang av högsta klass vara en viktig del av länets varumärke enligt den regionala utvecklingsstrategin. Det ska finnas goda förutsättningar för de aktörer som tillsamma...

 • Kultur och digitalisering

  Digitalisering förändrar samhället i grunden och skapar därför även genomgripande förändringar för offentliga verksamheter. Digitaliseringen är ett verktyg som kan minska klyftan mellan stad och...

 • Kultur och samhällsplanering

  Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga. Den regionala utvecklingsstrategin säger att...

 • Kultur och miljö

  Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 oktober 2020

Innehållsansvarig: Katarina Strömgren Sandh

Publicerad av Mia Eriksson