Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bidrag, stöd och stipendier

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till kulturföreningar, projekt och utvecklingssatsningar.

Syftet med bidrag inom kulturområdet är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för kulturstöden Region Örebro län fördelar är de prioriteringar och mål som presenteras i kulturplanen.

Region Örebro län delar även årligen ut kulturstipendier samt ett kulturpris.

 • Arrangemangsstöd filmvisning

  Arrangemangsstöd filmvisning syftar till att bredda utbudet av publika filmupplevelser i regionen. Stödet kan till exempel sökas för festivaler eller mervärdesarrangemang på biograf eller i andra...

 • Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar

   Dans i Örebro län har som uppdrag att utveckla den sceniska dansen och dess infrastruktur i regionen. Syftet med arrangörsstödet är att stärka arrangörer i länet att våga köpa in professionella...

 • Dansfrämjandestöd

 • Filmproduktionsstöd och filmstipendium

  Film i Örebro län stödjer unga och nya filmare genom nätverk, utbildningar, coachning, teknikstöd och ekonomiska stöd. Ekonomiska stöd fördelas i som filmproduktionsstöd alternativt stipendium till...

 • Bidrag till folkbildning

  Regional folkbildningsverksamhet bedrivs av studieförbunden i Örebro län med bland annat anslag från Region Örebro län.

 • Föreningsbidrag

  Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald. Bidrag till kulturföreningar...

 • Internationellt stipendium - kultur

  Region Örebro län utvecklar internationella utbyten och samarbeten inom samtliga kulturområden. Det finns behov av att på olika sätt och på många nivåer samarbeta med internationella aktörer. Det...

 • Kulturstipendium

  Region Örebro län delar varje år ut kulturstipendier till mottagare bosatta inom Örebro län eller som i sin kulturella gärning har anknytning till länet. Vilka kan få kulturstipendium? Kulturstipen...

 • Ung peng i Örebro län

  Ung peng i Örebro län är ett stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år. Vad vill du göra? Du som är...

 • Ungdomsbidrag

  Region Örebro län lämnar bidrag till ungdomsorganisationer som har distriktsverksamhet. Bidraget fördelas utifrån Regions Örebro läns regler för verksamheten. Ungdomsorganisationer som har...

 • Utvecklingsmedel - kultur

  Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar.    Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen och målsättningar...

 • Utvecklingsmedel för sociala innovationer

  Region Örebro län har sedan 2017 en ny stödform: stöd för sociala innovationer. Syftet är att främja utveckling och förverkligande av idéer med samhällsnytta. Med stödformen vill Region Örebro län...

 • Vilt- och naturvårdskommitté

  Region Örebro län har, genom Vilt- och naturvårds-kommittén, under många år stöttat både små och stora naturvårdsprojekt i Örebro län. Målsättningen är att skapa engagemang och möjlighet till...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 januari 2019

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Johanna Ström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturbidrag

Kontakt

Föreningsbidrag - kultur, sociala stödorganisationer, ungdomsbidrag, kulturstipendier, internationellt stipendium samt utvecklingsmedel kultur:
Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Arrangemangsstöd filmvisning, stipendium filmproduktion:
Jerry Eriksson
Utvecklingsledare - film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Dansfrämjandestöd:
Emma Andersson
Utvecklingsledare - dans
072-142 01 20

Arrangörsstöd professionella dansföreställningar:
Johanna Ström
Utvecklingsledare - dans
070-582 63 48