Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bidrag, stöd och stipendier

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till kulturföreningar, projekt och utvecklingssatsningar.

Syftet med bidrag inom kulturområdet är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för kulturstöden Region Örebro län fördelar är de prioriteringar och mål som presenteras i kulturplanen.

Region Örebro län delar även årligen ut kulturstipendier samt ett kulturpris.

 • Arrangemangsstöd dans

  Dans i Örebro län har som uppdrag att främja och stärka dansens ställning i länet. Dans i Örebro län fördelar därför arrangörsstöd till dansverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom dansområd...

 • Arrangemangsstöd filmvisning

  Arrangemangsstöd filmvisning syftar till att bredda utbudet av publika filmupplevelser i regionen. Stödet kan till exempel sökas för festivaler eller mervärdesarrangemang på biograf eller i andra...

 • Bidrag till folkbildning

  Regional folkbildningsverksamhet bedrivs av studieförbunden i Örebro län med bland annat anslag från Region Örebro län.

 • Föreningsbidrag

  Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald. Bidrag till kulturföreningar...

 • Internationellt stipendium - kultur

  Region Örebro län utvecklar internationella utbyten och samarbeten inom samtliga kulturområden. Det finns behov av att på olika sätt och på många nivåer samarbeta med internationella aktörer. Det...

 • Kulturstipendium

  Region Örebro län delar varje år ut kulturstipendier till mottagare bosatta inom Örebro län eller som i sin kulturella gärning har anknytning till länet. Vilka kan få kulturstipendium? Kulturstipen...

 • Stipendium filmproduktion

  Film i Örebro län stödjer unga och nya filmare genom nätverk, utbildningar, coachning, teknikstöd och ekonomiska stöd. Det ekonomiska stödet fördelas i form av ett stipendium till filmproduktion....

 • Ung peng i Örebro län

  Ung peng i Örebro län är ett stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år. Vad vill du göra? Du som är...

 • Ungdomsbidrag

  Region Örebro län lämnar bidrag till ungdomsorganisationer som har distriktsverksamhet. Bidraget fördelas utifrån Regions Örebro läns regler för verksamheten. Ungdomsorganisationer som har...

 • Utvecklingsmedel - kultur

  Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar.    Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen och målsättningar...

 • Utvecklingsmedel för sociala innovationer

  Tyvärr har vi upptäckt tekniska problem med att ta emot ansökningar om utvecklingsmedel för sociala innovationer. Därför har vi förlängt ansökningsperioden till den 25 juni 2018. Du som har skickat...

 • Vilt- och naturvårdskommitté

  Region Örebro län har, genom Vilt- och naturvårds-kommittén, under många år stöttat både små och stora naturvårdsprojekt i Örebro län. Målsättningen är att skapa engagemang och möjlighet till...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 juni 2017

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturbidrag

Kontakt

Föreningsbidrag - kultur, ungdomsbidrag, kulturstipendier, internationellt stipendium:
Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Utvecklingsmedel - kultur:
Anette Granberg
Utvecklingsledare - kultur
019-602 63 28

Arrangemangsstöd filmvisning, stipendium filmproduktion:
Jerry Eriksson
Utvecklingsledare - film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Arrangemangsstöd dans:
Mia Eklund
Utvecklingsledare - dans
019-602 72 57

Föreningsbidrag, bidrag till sociala stödorganisationer:
Janni Bohman
Utvecklingsledare - ideell sektor
019-602 75 09