Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föreningsstöd

Region Örebro län ger stöd till kulturföreningar, övriga föreningar, sociala stödorganisationer, ungdomsföreningar och studieförbund. Syftet med stöden är att genom föreningslivet ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag.

Stöd till ideella föreningar med anledning av coronapandemin

Läs om Region Örebro läns beslut om stödpaket till föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag (14 maj 2020)

Ansökan föreningsstöd för 2021: årsmötesprotokoll och revisionsberättelse kan skickas in senast 15 oktober.

Stöd till kulturföreningar

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. Stödet ska främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.

Stöd till övriga föreningar

Stödet riktar sig till andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.

Stöd till sociala stödorganisationer

Stöden syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet.

Funktionshinderorganisationer söker stöd via funktionshinderkonsulenten

Stöd till ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationer, som har distriktsorganisationer, består av verksamhetsbidrag och aktivitetsstöd.
Ansök om stöd till ungdomsorganisationer

Stöd till folkbildningen

Verksamheten drivs av studieförbunden i Örebro län med anslag från bland annat Region Örebro län. Stödets storlek är beroende dels av studieförbundets totala volym och dels av storleken på den regionala verksamhet som bedrivs. Stödet för nästkommande år bygger på verksamheten under föregående år.

Läs riktlinjer och kriterier för stöd till folkbildning

Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 oktober 2020

Innehållsansvarig: Katarina Strömgren Sandh

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/foreningsbidrag

Kontakt

Föreningsstöd - kultur samt
övriga föreningsstöd, stöd till sociala stödorganisationer:
Linda Adolphson
019-602 63 59
Utvecklingsledare - bidrag och handläggning