Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ungdomens naturstipendium

Erik Rosenberg var en av vårt lands främsta ornitologer och var även tidigt ute när det gällde att se sambanden mellan spridning av miljögifter i naturen och en ökande fågeldöd.

Kriterier och regler för ungdomens naturstipendium

Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kr och utdelas årligen.
Tillsammans med stipendiet utdelar regionen även ett diplom.
Stipendiet kan sökas av ungdomar upp till 18 år. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, genom grundskola, förskola, naturskyddsorganisation eller annan förening. Man kan också nominera en enskild eller grupp till stipendiet. 

Stipendiet utdelas till ungdom/ungdomar boende i Örebro län.
Den naturskyddsinsats som kan motivera stipendiet ska vara genomförd eller pågående samt omfatta åtgärder/projekt utförda inom Örebro län.
Insatsen för vilket stipendiet utdelas ska planeras och genomföras med följande utgångspunkter som grund:

  • främja naturvården i länet genom praktiskt naturvårdsarbete i syfte att gynna växter och djur eller hela livsmiljöer
  • påverka opinionsbildning för ökade satsningar på naturvård och naturskydd
  • sprida kunskap om naturvård och naturvärden


Historia

Erik Rosenberg var också en viktig tillskyndare av och idégivare för att föreslå dåvarande landstinget att inrätta en vilt- och naturvårdskommitté. Hösten 2018 upphörde kommittén. Sedan år 2019 har nämnden för regional tillväxt tagit över ansvaret för att besluta och dela ut stipendiet.

Med ungdomens naturstipendium vill Region Örebro län dels stimulera ungdomar till aktiva insatser för naturen i länet, dels bidra till att Erik Rosenbergs namn och viktiga arbete för naturskyddet inte faller i glömska.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 mars 2020

Innehållsansvarig: Johan Karlström

Publicerad av Rebecca Larsson

Information

Vi återkommer med datum gällande utdelning av Ungdomens naturstipendium. Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län är enväldig jury och dess beslut i stipendieärenden kan inte överklagas.

Frågor
För information om ansökningsförfarandet
Kontakta Johan Karlström, 0721467609