Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Litteratur Örebro län

2013 kom litteraturfrämjande med som en del av kultursamverkansmodellen. I länets kulturplan (2016-2019) finns därför ett utvecklingsmål om att genomföra en förstudie i syfte att beskriva hur en utveckling av litteraturområdet skulle kunna se ut i vårt län, vem eller vilka som bör ha det ansvaret och med vilka medel.

Våren 2017 lät Område Kultur och ideell sektor genomföra en sådan förstudie. Förstudien innefattar dels en beskrivning av bakgrunden till litteraturfrämjande i kultursamverkansmodellen dels en kartläggning av de olika aktörerna i det litterära systemet och avslutas med förslag till åtgärder. Utredningens författare gav i förundersökningen uttryck för att mycket återstår att göra för att stärka litteraturens ställning i Örebro län och föreslog att Region Örebro län etablerar en struktur – Litteratur i Örebro län – med uppdrag att utifrån regionens kulturpolitiska mål göra insatser som stärker det litterära systemet i regionen för att främja litteratur som ordkonst.

I samband med revideringen av kulturplanen inför 2018 antogs ett nytt utvecklingsmål: ”Utifrån genomförd förundersökning och finansiellt utrymme kommer en handlingsplan med prioriterade områden att tas fram.” I samband med revideringen av kulturplanen inför 2019 kommer det att i samverkan med aktörerna i det litterära fältet tas fram nya utvecklingsmål.

Ett sätt att skapa ett sådant finansiellt utrymme och handlingsplan var att dels använda befintliga resurser för litteraturområdet, dels söka bidrag för ett treårigt utvecklingsprojekt för regional kulturverksamhet från Statens kulturråd. Medel har beviljats för projektår 1 och 2.

Ett övergripande mål är att stärka litteraturens ställning i Örebro län, att skapa förbättrade förutsättningar för aktörerna inom litteraturområdet – författare, förlag, bokhandel, folkbildning och bibliotek – i länet. Detta ska ske genom:

 • Främjandeverksamhet
  - det etableras nya, experimenterande uttrycksformer för litteratur i länet.
  Efter projekttidens slut har fler experimenterande uttrycksformer för litteratur etablerats och nätverk skapats
  - samverkan med andra aktörer med anslutning till det litterära systemet har utvecklats.
  Efter projekttidens slut har fler organisationer, deltagare i civilsamhället, i kommunerna och i Region medverkat i utvecklingsarbetet.
 • Infrastruktur
  - det skapas en hållbar och långsiktig infrastruktur för samverkan mellan olika aktörer inom det litterära systemet. Efterprojekttiden ska det ha etablerats flera nätverk för olika aktörer inom det litterära systemet.
 • Talangutveckling
  - det skapas bättre förutsättningar för talangutveckling för nya och unga författarskap.
  Efter projekttidens slut ska andelen nya och unga författarskap i länet ha ökat.

Projektet ska därtill ge ett ökat kunskapsunderlag avseende digitalt läsande och digital produktion och belysa situationen för grafiska romaner och serier, nyskapande litteraturformer och nyskapande mötesplatser inför framtida prioriteringar. Under etableringsfasen blev det tydligt att även biblioterapeutiska metoder (skrivande) faller inom ramen för projektet.
 
Litteratur Örebro län är ett av Region Örebro läns verktyg för att bidra till de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande: ”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.”


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 september 2019

Innehållsansvarig: Linda Berg Ottoson

Publicerad av Ulrika Lindmark

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/litteratur