Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionbiblioteket i Örebro län

 

Regionbiblioteket i Örebro län tillhör området Kultur och ideell sektor på Region Örebro län. 

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan. 

Regionbiblioteket i Örebro län samverkar med den regionala biblioteksverksamheten i Västmanland och Sörmland om lärande och utveckling i Dela och lär-samarbetet.

Bibliotekslag (2013:801) formulerar den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag i paragraf 11,

"Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet."

 N Y H E T E R   F R Å N   R E G I O N B I B L I O T E K E T:

 • Biblioteksstatistik i Huddinge

  Publicerat den 10 juni 2016

  Vi deltog i ett seminarium om att utforma en lokal statistik som verktyg för lokal biblioteksutveckling.

 • Läs, bro' ! Läsfrämjande projekt får 100 000

  Publicerat den 25 maj 2016

  Kulturrådet har beviljat regionbiblioteket 100 000 för det läsfrämjande projektet Läs, bro' ! Det är tredje och sista året för att främja pojkars och unga mäns läsning.

 • Likvärdighet och bemötande - Dela & Lär dag i Arboga

  Publicerat den 23 mars 2016

  Se upp! Den 13 april är det dags för den sjätte Dela & Lär – dagen för biblioteksmedarbetare i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Anmäl dig idag!

 • Att utveckla sin högläsning

  Publicerat den 23 mars 2016

  Läsombud, Läskraft-högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal bjuds in till den 4/4, en halvdag om att utveckla sin högläsning

 • Get Online Week 2016 äger rum 14-20 mars

  Publicerat den 1 februari 2016

  Digidelnätverket kommer för sjätte året i rad arrangera Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan Get Online Week, som 2016 äger rum 14-20 mars. Alla som arbetar för ökad digital delaktigh...


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 juli 2016

Innehållsansvarig: Elisabet Brynge

Publicerad av Elisabet Brynge

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionbiblioteket

Kontakt

Peter Alsbjer
Länsbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 51
070-582 76 99

Elisabet Brynge
Utvecklingsledare - bibliotek, vuxna: mediefrågor, tillgänglighet, vuxnas lärande
019-602 72 53
070-316 45 48

Linda Berg Ottoson
Bibliotekarie/ Projektledare Läs, bro'! 50%
076-108 72 58