Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Biblioteksutveckling Region Örebro län driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan. 

Biblioteksutveckling Region Örebro län tillhör området Kultur och ideell sektor på Region Örebro län.

Biblioteksutveckling Region Örebro län samverkar med den regionala biblioteksverksamheten i Västmanland och Sörmland om lärande och utveckling i Dela och lär-samarbetet.

Aktuellt

Dialogmöte utkast Den nationella biblioteksstrategin

Den 10 oktober hålls ett dialogmöte i Örebro där du har möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till nationella biblioteksstrategin.

För anmälan och mer information gå in på Kurser och konferenser.

Bibliotekslagen

Bibliotekslag (2013:801) formulerar den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag i paragraf 11,

"Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet."

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 augusti 2018

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/regionbiblioteket

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Samordnare -  barnrätts- och hbtq frågor 
019-602 72 51
070-582 76 99

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 90
072-083 57 97

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 72 53
070-316 45 48

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek
076-108 72 58