Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Digital delaktighet

Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet! Digital delaktighet riktar sig till de 1,1 miljoner svenskar som inte använder Internet som vardagsredskap

Digital delaktighet i Örebro län

Samverkan med bibliotek och folkbildning utgör en kärna i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. Vilka behov av kompetens finns på våra bibliotek, i studieförbund och folkhögskolor i länet? Hur samverka man över organisationsgränserna för att hjälpa folk tillrätta med de digital verktygen? Örebro läns bildningsförbund och Regional biblioteksutveckling Örebro län verkar tillsammans för att öka samverkan och driva fram fler aktiviteter i länet.

 SAMBRUK är ett nätverk som bildats för att ta tillvara offentliga organisationers strävan att överbrygga de digitala klyftorna och öka delaktigheten.

Digidelnätverket är också ett nationellt nätverk som samverkar för att öka den digitala delaktigheten. Nätverkets verksamhet för 2016 sponsras av Internetstiftelsen

I Örebro län har Regional biblioteksutveckling tagit aktiv del i arbetet med länets Digitala Agenda, det är ett arbete som Länsstyrelsen i örebro län drivit tillsammans med Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting. Här hittar du den Digitala Agendan för Örebro län  

Agendan skrevs under av samtliga kommuner i Örebro län, region Örebro län  och Länsstyrelsen den 18 november 2015.

It-guide  bygger på att ungdomar som kommer från jordens alla hörn, får pedagogisk och annan utbildning som kursledare och får ingå i teamet som hjälper människor tillrätta med datafrågor av många olika slag.

Ideella föreningen Enter Sweden är ansvarig för it-guide verksamheten. Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande, i syfte att främja integration. På många platser i länet och i Sverige finns it-guide på biblioteken.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 december 2018

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Sandra Spjut