Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Biblioteksutveckling Region Örebro län

Vår verksamhet bygger på de uppdrag som Bibliotekslag (2013:801) ger den regionala biblioteksverksamheten. Biblioteksutveckling Region Örebro läns anställda verkar aktivt för att uppfylla kraven på utveckling och samverkan som bibliotekslagen gett oss.

Ändamålsparagrafen (2 §) i bibliotekslagen är ledstjärna för all kommunal biblioteksverksamhet: 

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla."

Detta är även den regionala biblioteksverksamhetens ändamål, att verka för att dessa mål blir uppfyllda.

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala biblioteksplanen för Region Örebro län antogs av Regionfullmäktige den 14 juni 2016.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 februari 2018

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Sandra Spjut

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Samordnare -  barnrätts- och hbtq frågor 
019-602 72 51
070-582 76 99

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
019-602 72 90
072-083 57 97

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
Tjänstledig fr o m 21 januari 2019

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek
076-108 72 58

Johan Thunell
IT-pedagog - Digitalt först
019-602 39 73

Styrdokument för Biblioteksutveckling Region Örebro län