Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Regionbiblioteket

Regionbibliotekets verksamhet bygger på de uppdrag som Bibliotekslag (2013:801) ger den regionala biblioteksverksamheten. Regionbibliotekets tre anställda verkar aktivt för att uppfylla kraven på utveckling och samverkan som bibliotekslagen gett oss.

Ändamålsparagrafen (2 §) i bibliotekslagen är ledstjärna för all kommunal biblioteksverksamhet: 

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla."

Detta är även den regionala biblioteksverksamhetens ändamål, att verka för att dessa mål blir uppfyllda.

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala biblioteksplanen för Region Örebro län antogs av Regionfullmäktige den 14 juni 2016.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 juli 2017

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Sandra Spjut

Kontakt

Peter Alsbjer
Regionbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Sylvia Blomberg
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
Tjänstledig t.o.m 180430 

Eva Carlbom
Utvecklingsledare - bibliotek, barn, unga
Vikarie t.o.m 180427
019-602 72 51
070-582 76 99

Sandra Spjuth
Utvecklingsledare - bibliotek
019-602 72 53
070-316 45 48

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek
Arbetar 50%
076-108 72 58

Styrdokument för Länsbiblioteket i Örebro län